Architektura MuratorWydarzeniaDziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych: konferencja

Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych: konferencja

Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają do udziału w drugiej edycj konferencji hydrologicznej „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni”.

Podziemny Kraków – hydrologia na obszarze historycznego miasta – debata o zagrożeniach i receptach na rozwój miast i ochronę zabytkowego dziedzictwa
fot. GettyImages

Jak wyjaśniają organizatorzy, to na środowisku naukowym spoczywa współodpowiedzialność za poszukiwanie rozwiązań pozwalających minimalizować negatywne skutki zmian klimatu na dziedzictwo kulturowe oraz wskazywanie, jak w najmniej obciążający sposób prowadzić inwestycje i remonty w terenach zurbanizowanych i otwartych. W aspekcie zmian klimatu sporo mówi się o potrzebie uwzględnienia skutków tego procesu w szeroko rozumianej ochronie dziedzictwa oraz jego adaptacji do nowych uwarunkowań zmieniającego się środowiska.

Czytaj też: Woda, zieleń, miasto: jak robią to Holendrzy? |

Tematem poprzedniej konferencji były zjawiska hydrologiczne na obszarze historycznego miasta, w tej chcemy skoncentrować się na kwestiach negatywnego wpływu zmian hydrologicznych na zabytki archeologiczne oraz zieleń. Celem debaty jest przedstawienie istniejących zagrożeń. Obok zmian globalnych, mamy także do czynienia za zmianami lokalnymi, których skala, nasilenie oraz skutki są wynikiem działania człowieka na określonym obszarze. Zmiany poziomu lustra wód gruntowych, zanikanie cieków wodnych, zmniejszenie ilości opadów, ale także występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych takich jak deszcze nawalne, gwałtowne burze, to przykłady zjawisk, które są wynikiem zmian klimatu, ale efekt ich oddziaływania może być zarówno wzmacniany, jak i osłabiany przez inne, mniej lub bardziej świadome działania. Miejskie wyspy ciepła, brak mikroretencji, uszczelnianie nawierzchni, przeciążenie inwestycyjnie niektórych obszarów wzmacniają negatywne skutki – wyjaśniają.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną także „Rekomendacje” dotyczące zasad postępowania podczas inwestycji na terenie miasta historycznego w celu ograniczenia negatywnych zjawisk hydrologicznych. Materiał ten jest pokłosiem poprzedniej konferencji, został opracowany przez zespół autorów – uczestników debaty, na zamówienie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj też: Instalacja Wodny Azyl projektu studentów Politechniki Warszawskiej |

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i została podzielona na dwie części. W pierwszym dniu uczestnicy zajmą się zagadnieniami ochrony zabytków archeologicznych, w tym przede wszystkim zasobami, które znajdują się w środowisku wodnym. Trwające przez setki, a nawet tysiące lat, stabilne warunki wilgotnościowe pozwoliły na przetrwanie licznych artefaktów i struktur drewnianych oraz murowanych, które obecnie, wobec zmiany poziomu wód gruntowych są krytycznie zagrożone. Wiele z nich, w szczególności stanowiska archeologiczne zlokalizowane w strefach przybrzeżnych wód śródlądowych, czy nawarstwienia miast historycznych, jest narażonych na nieodwracalne zniszczenia na skutek obniżenia lub wahań poziomu wody spowodowanych zarówno zmianami klimatycznymi, jak i działalnością inwestycyjną.

Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie kwestiom związanym z różnymi formami zieleni, w tym zabytkowej. Roślinność, tereny zieleni i otwarte przestrzenie zielone w miastach wspomagają walkę ze skutkami zmian klimatu. Zapewniają naturalne chłodzenie powietrza i powierzchni, wspierają gospodarkę wodną w miastach, pochłaniają dwutlenek węgla, wspomagają równoważenie emisji gazów cieplarnianych. Obiekty zieleni w każdej skali występowania wspomagają odporność środowiska i przyczyniają się do zmniejszenia śladu wodnego. W tym przypadku w szczególności mają wpływ na zużycie wody – parowanie wody deszczowej, wody powierzchniowej lub gruntowej czy zanieczyszczenie wody, a także miejsce i czas zużycia wody – np. ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zbiorniki.

Czytaj też: Najlepsze przestrzenie publiczne według TUP: 2022 |

Podczas drugiego dnia obrad wygłoszone zostaną m.in. referaty: „Woda i zieleń na Rynku Krakowskim” (Waldemar Komorowski, Muzeum Narodowe w Krakowie), „Zieleń w przestrzeni rynku miasta zabytkowego” (zespół Politechniki Krakowskiej: Dominika Kuśnierz-Krupa, Justyna Kobylarczyk, Michał Krupa), „Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa – historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu” (zespół Agata Zachariasz , Politechnika Krakowska, Dorota Jopek, Laura Kochel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz „Zagrożenia związane z oddziaływaniem wód powierzchniowych i podziemnych na obszary i obiekty zabytkowe: korelacja zagrożeń i minimalizacja ryzyka w kontekście antropopresji i zmian klimatu” (zespół Politechniki Krakowskiej: Krzysztof Radzicki, Anna Porębska, Izabela Godyń, Krzysztof Muszyński, Roman Paruch).

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni” odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym oraz w trybie zdalnym. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja, której można dokonać na stronie zabytki-klimat.pk.edu.pl. Referaty konferencyjne będą dostępne zdalnie. Szczegółowy program dostępny TU.

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych”
Kiedy:
14-15 listopada 2022 roku
Gdzie: Muzeum Krakowa, Rynek Główny 35, oraz on-line

Ślad wodny a zmiany klimatu Niemal każda nasza aktywność pozostawia po sobie ślad. W kontekście środowiska najczęściej mowa o „śladzie węglowym”, jednak nie mniej istotny jest „ślad wodny”. Czym jest i jak go ograniczyć? Odpowiedzi udzielają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Architektura i woda Woda stanowi jednocześnie zagrożenie, ale i turystyczną atrakcję. W tym numerze o zmaganiach projektantów z wodnym żywiołem w warunkach zmieniającego się klimatu – od zapór i hydroelektrowni na obszarach chronionego krajobrazu przez ekologiczne przestrzenie publiczne służące retencji po modne pływające domy – pisze Grzegorz Stiasny.
Architektura w walce ze zmianami klimatu Do 18 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni można oglądać wystawę „20 projektów architektonicznych w walce ze zmianami klimatu”. Partnerem ekspozycji jest Rada Architektów Europy, a my objęliśmy ją patronatem medialnym.
Ślad wodny a zmiany klimatu Niemal każda nasza aktywność pozostawia po sobie ślad. W kontekście środowiska najczęściej mowa o „śladzie węglowym”, jednak nie mniej istotny jest „ślad wodny”. Czym jest i jak go ograniczyć? Odpowiedzi udzielają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Trzecia część raportu IPCC z udziałem badaczy z UW Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) przedstawił kolejną część szóstego raportu o klimacie Ziemi. Jego współautorem jest dr Jan Witajewski-Baltvilks, kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej UW.
Raport IPCC: Zmiany klimatu 2021 Dostępny jest już najnowszy raport IPCC opracowany przez naukowców działającego przy ONZ Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Jesteśmy o krok od przegrzania planety, czyli punktu, po którym walczenie ze zmianami stanie się niemożliwe – alarmują autorzy.
Architektura Kryzysu Klimatycznego: dyskusja on-line Kolejne spotkanie z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego. Koło Zrównoważonej Architektury OW SARP zaprasza na dyskusję Eko-aktywna przestrzeń miejska.
Koronawirus a klimat: wpływ pandemii koronawirusa na środowisko Jaki wpływ wywiera koronawirus na klimat? Czy pandemia przyczyni się do większego zużycia energii? A może poprawy jakości powietrza? Czy grozi nam rekordowa produkcja odpadów z plastiku? Siedem pytań do dr. Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.