Szyld Syrenka z ul. Piwnej 20, proj. Maria Owczarczyk

i

Autor: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Ochrona zabytków

Historyczne centrum Warszawy parkiem kulturowym!

2023-12-19 11:54

Uporządkowanie reklam, wprowadzenie zasad iluminacji budynków i sytuowania urządzeń takich jak klimatyzatory czy bankomaty. Podjęta właśnie przez Radę Miasta uchwała zapewni ochronę krajobrazu kulturowego historycznej części Warszawy.

Ochrona krajobrazu kulturowego Warszawy

Park kulturowy stanowi jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce. Przeznaczona jest ona do obszarowej ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Jedynym takim obszarem w granicach Warszawy był dotąd utworzony w 2012 roku Wilanowski Park Kulturowy. Teraz dojdzie kolejny: park historycznego centrum. W jego granicach znajdzie się Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, ogrody Krasińskich i Saski, a także parki położone poniżej Skarpy oraz Łazienki Królewskie.

Rada Miasta przyjęła właśnie uchwałę w tej sprawie. Określa ona m.in. zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych i lokalizowania obiektów małej architektury, w tym standardy materiałowe dla remontowanych elewacji i nawierzchni, zasady iluminacji budynków oraz umieszczania urządzeń takich jak klimatyzatory czy bankomaty. Uchwała porządkuje także umieszczanie reklam, chroni oryginalny detal architektoniczny i historyczną stolarkę. Szczegółowo opisuje, jak powinien wyglądać szyld, uliczne stoisko handlowe czy ogródek gastronomiczny.

Teren parku kulturowego Historyczne Centrum Warszawy

i

Autor: serwis prasowy urzędu m.st. Warszawy

Pierwsze efekty za kilka lat

Dokument jest prawem miejscowym, a więc będzie obowiązywał wszystkich właścicieli, posiadaczy i najemców nieruchomości. Ale na efekty musimy jeszcze chwilę poczekać. Zapisy parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy zaczną obowiązywać dopiero od grudnia 2024 roku.

Cały nadchodzący rok będziemy pomagać i doradzać. Będziemy podpowiadać rozwiązania, jakie przedsiębiorcy powinni zastosować, aby chronić krajobraz kulturowy. Ale także, w wielu wypadkach, aby uatrakcyjnić ofertę swoich restauracji czy sklepów – tłumaczy wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska. Więcej o parku kulturowym Historyczne Centrum Warszawy oraz treść uchwały na stronie um.warszawa.pl.

Michał Krasucki i Renata Kaznowska podczas konferencji prasowej

i

Autor: Szymon Pulcyn / UM Warszawa

Czytaj też:  W 2024 roku Warszawa zyska nowy plac – tzw. plac Centralny. Budowa właśnie się rozpoczęła |