Jakich dworców chcemy: wyniki ankiety

i

Autor: Archiwum Architektury Jeden z peronów przebudowanego dworca w Wolsztynie, proj. PL.architekci; fot. Nate Cook Photography

Jakich dworców chcemy: wyniki ankiety

2021-08-24 14:28

Dworzec kolejowy to szczególna wizytówka miasta. Dla ponad połowy turystów jest to pierwszy obiekt, który fotografują w nowym miejscu. Tylko 30% badanych uważa, że dworce należy ujednolicić – wynika z ankiety towarzyszącej konkursowi „Dworzec Roku 2021”.

Czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku” wchodzi w kolejną fazę. Podczas gdy eksperci weryfikują nadesłane zgłoszenia i realizują wizje lokalne, na podstawie ankiety towarzyszącej zgłoszeniom pasażerów powstaje raport z badania oczekiwań wobec dworców. Wyniki pokazują, że znakomita większość odpowiedzi wskazuje, iż oczekujemy obiektów nie tylko zadbanych, ale również unikatowych. Polacy są przekonani, że w poprawę stanu i zagospodarowanie dworców powinny zaangażować się lokalne władze samorządowe. Taką odpowiedź wybrało aż 77% badanych – podkreśla dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. W konsekwencji dworce powinny podkreślać swój lokalny charakter. Tym bardziej, że tylko 30% uważa, że należy je ujednolicić – dodaje.

Czytaj też: Dworzec PKP w Mościcach w rejestrze zabytków! [GALERIA] |

Dworzec wizytówką miasta

Dworzec kolejowy jest nie tylko miejscem rozpoczęcia lub zakończenia podróży pociągiem. To również szczególna wizytówka miasta, która kształtuje postrzeganie całej lokalnej społeczności. Mieszkańcy oczekują, by były to budynki o ciekawej architekturze, w których można poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Dla ponad połowy turystów jest to pierwszy obiekt, który fotografują w nowym miejscu. Jak przygotować dworzec, żeby był właśnie takim miejscem? Warto słuchać głosu podróżnych, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i aktywistów. Równolegle trzeba szukać dobrych praktyk i promować rozwiązania, które cieszą się największym uznaniem. Temu właśnie służy konkurs „Dworzec Roku”. Dzięki niemu każdego roku obiekty dworcowe, spełniające najwyższe standardy, mają niepowtarzalną okazję, by przedstawić się jako budynki nowoczesne, o wyjątkowej architekturze, przyjazne podróżnym. Bardzo ważnym etapem na tej drodze są wizje lokalne przeprowadzane przez audytorów. Podczas wizyt na zakwalifikowanych do drugiego etapu dworcach, oceniają oni m.in. profesjonalizm obsługi pasażerów, czystość, jakość zapowiedzi czy aktualność podawanych informacji. Może to stanowić doskonałą wskazówkę dla działań, których celem mogłaby być promocja danego dworca, a co za tym idzie również miejscowości, w której się znajduje – zaznacza Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Czytaj też: Dworzec Roku 2021 – po raz kolejny wybieramy najlepsze dworce kolejowe w Polsce! |Audyty i badania ankietowe podróżnych to element II etapu ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku 2021” organizowanego od czterech lat przez Fundację ProKolej i Fundację Grupy PKP. Celem akcji jest popularyzacja dobrych praktyk w obszarze infrastruktury obsługi podróżnych. Tegoroczną edycję konkursu dworcowego honorowym patronatem objęli: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ