Warstwy Jemsów

JEMS Architekci w Berlinie: fotorelacja z wernisażu

2023-11-08 14:57

Do 9 grudnia 2023 w Berlinie będzie można oglądać wystawę „Warstwy” przygotowaną przez pracownię JEMS Architekci. Biuro prezentuje na niej sześć własnych projektów, ilustrując potencjał warstw w kontekście zrównoważonej i integralnej architektury w wielu wymiarach.

3 listopada w berlińskiej Architektur Galerie została otwarta wystawa „Warstwy” („Layers”). Warszawskie biuro JEMS Architekci prezentuje na niej sześć własnych projektów, w których nacisk położono na trwałość, otwartość i wieloplanowość. Tytuł ekspozycji odnosi się do pracy z „warstwami”, którą biuro stosuje w celu uzyskania powyższych wartości. W zależności od zadania projektowego, warstwy odnoszą się do zagadnień: budowy formy, kulturowych, programowych, materiałowych, percepcyjnych, klimatycznych.

Ich potencjał zilustrowano na wystawie za pomocą takich tematów jak: warstwy jako budulec fizyczny (powierzchnie, ściany, pomieszczenia) i idealny (atmosfera); warstwy jako rozszerzenie, wieloplanowych, otwartych granic między wnętrzem a zewnętrzem; warstwy jako podstawa sekwencjonowania różnych klimatycznych stref budowli; warstwy jako cecha złożonej, a jednocześnie integralnej, całościowej wizji architektury; warstwy dostępności, relacyjny, ludzki wymiar architektury.

Jak piszą organizatorzy, tłem dla wystawy było to, że: w obliczu zmian i kryzysów gospodarczych, społeczno-politycznych czy środowiskowych współczesny dyskurs architektoniczny w przeważającej mierze dotyczy rozwiązań technicznych i ideowych dla zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Oznacza to, że jednocześnie zanika klasyczne rozumienie architektury jako sztuki budowania, tworzenia trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych obiektów.

Wystawa „Warstwy” („Layers”)
Gdzie: Architektur Galerie Berlin, Karl Marx Allee 96
Kiedy: 3 listopada - 9 grudnia 2023 roku