Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie

i

Autor: serwis prasowy

Certyfikacja w architekturze

Ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone kwestii redukcji śladu węglowego w architekturze

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych: Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie. Wśród wykładowców i prelegentów m.in. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Roman Domański, Janusz Marchwiński, Justyna Glusman czy Magdalena Wojtas.

Sektor budownictwa odpowiada za niemal 40% emisji CO2 w Europie. Obliczanie śladu węglowego inwestycji budowlanych reguluje dyrektywa unijna, nakładając taki obowiązek od 2027 dla inwestycji powyżej 2000 m² i od 2030 dla wszystkich nowo powstających budynków. Dotychczas, poza specjalistycznymi kursami tematycznymi, nie funkcjonowała na rynku żadna kompleksowa oferta edukacyjna w tym zakresie. W odpowiedzi na tę lukę, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uruchamia właśnie pierwsze w Polsce studia podyplomowe skupione wyłącznie na kwestii redukcji śladu węglowego.

Dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, podkreśla, że uruchomienie kierunku wpisuje się w szerszą misję Wydziału Architektury, którym jest opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań służących człowiekowi oraz jego środowisku, w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że pilna edukacja architektów i inżynierów budownictwa w zakresie projektowania z uwzględnieniem metod redukcji emisji CO2 to nasz obowiązek nie tylko względem dzisiejszych ale również - a może przede wszystkim, przyszłych pokoleń. Bez znaczących zmian w architekturze i budownictwie nie istnieje zeroemisyjna przyszłość. Cieszę się, że możemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy w tym zakresie – mówi prof. Leszczyńska-Domańska.

Od października słuchacze kierunku Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie, będą mogli zapoznać się ze wszystkimi kluczowymi obszarami związanymi z redukcją śladu węglowego: od kwestii zasobów energetycznych świata i procesów konwersji energii, przez aspekty prawne związane z emisją CO2 zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, ślad węglowy materiałów i procesów budowlanych, aż po certyfikację – dodaje Janusz Marchwiński, kierownik studiów.

Przygotowując program studiów największy nacisk kładziono na jego kompleksowość i praktyczność. Zależało nam na tym, by po ukończeniu rocznej nauki, słuchacze nie tylko rozumieli zagadnienia związane z redukcją emisji CO2 w budownictwie, ale również byli przygotowani do sprawnego obliczania śladu węglowego. Stąd w naszym programie duży blok praktyczny i doskonali partnerzy merytoryczni jak SARP, PLGBC czy Fala Renowacji – zwraca uwagę architektka Katarzyna Miastkowska, współinicjatorka przedsięwzięcia.

Rekrutacja na nowy kierunek rozpoczęła się 8 maja. Zajęcia rozpoczną się w październiku i obejmą 16 zjazdów. Co istotne, żeby zwiększyć dostępność kierunku dla osób spoza Warszawy, studia zorganizowane są w całości (z wyjątkiem końcowych egzaminów) w formule online. Więcej informacji na stronie: edukacjadlaklimatu.pl.

Czytaj też: Najważniejsze realizacje Normana Fostera: 130 projektów z 60 lat pracy |