Bożnica, Białystok, Atelier Zetta

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda: Atelier Zetta, Zenon Zabagło

Siedziba rady miasta w Białymstoku

2014-12-02 12:31

Konkurs na adaptację zabytkowej synagogi dla potrzeb rady miejskiej w Białymstoku wygrało Atelier Zetta. Bryła bożnicy z odtworzoną fasadą w stylu mauretańskim będzie wkomponowana w nową kubaturę wypełniającą przestrzeń między bocznymi kamienicami

KONKURS NA ADAPTACJĘ ZABYTKOWEJ SYNAGOGI DLA POTRZEB RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU WYGRAŁO ATELIER ZETTA Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez władze Białegostoku była przebudowa dawnej bożnicy przy ul. Branickiego. Dwukondygnacyjny obiekt z 1902 roku po zniszczeniach wojennych został odbudowany w zupełnie nowej formie. Do dziś zachowała się jedynie sala modlitewna z wnęką na aron ha-kodesz oraz elewacja od strony podwórza z łukowo sklepionymi oknami. Architekci musieli uwzględnić te relikty w swojej pracy, a jednocześnie nadać obiektowi reprezentacyjny charakter i dostosować wysokość do sąsiedniej zabudowy. Autorzy zwycięskiej koncepcji zaproponowali wkomponowanie historycznej bryły z odtworzoną fasadą w nową kubaturę wypełniającą przestrzeń między bocznymi kamienicami. Powierzchnia użytkowa wyniesie blisko 3 tys. m2.