Joanna Koszewska

Joanna Koszewska

architektka i urbanistka, projektantka przestrzeni, nauczycielka akademicka i dziennikarka; laureatka Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii RP za pracę doktorską nt. dobra wspólnego w przestrzeni miejskiej na przykładach Warszawy oraz Paryża; współautorka książki „MOK. Ilustrowany atlas architektury północnego Mokotowa” (Centrum Architektury 2015); od 2022 roku członkini grupy ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.