Magdalena Mojduszka

sekretarz redakcji „Architektury-murator”
Magdalena Mojduszka

e-mail: architektura_sekretarz@grupazpr.pl

Sekretarz redakcji „Architektury-murator”, wcześniej pełniła tę funkcję w dwumiesięczniku „Zawód: Architekt”, współpracowała też z wydawnictwami ministerstw pracy i edukacji, fundacjami oraz mediami, m.in. z magazynem „Perspektywy”.