25 lat planowania Warszawy na łamach „A-m”

2021-11-22 17:27

Planów STO a pusto, Powstrzymać chaos, Warszawa w młodych rękach, Co odkorkuje stolicę?... Towarzyszymy planowaniu Warszawy już od ponad 25 lat. O komentarz do zmieniających się sposobów kształtowania jej przestrzeni poprosiliśmy Grzegorza Stiasnego – architekta projektującego tu na co dzień, autora pierwszych poświęconych stołecznym problemom planistycznym wywiadów, które opublikowaliśmy w numerze 2/1995 [W WYDANIU CYFROWYM DWIE ROZMOWY GRZEGORZA STIASNEGO Z „A-M” 2/1995].

Przed ćwierćwieczem rozmawiałem o planowaniu w Warszawie na łamach „Architektury-murator” z ówczesnym architektem miasta Henrykiem Drzewieckim oraz z Piotrem Walkowiakiem, Wiceprezesem Oddziału Warszawskiego SARP. Nikt z nas nie śnił jeszcze o współczesnej dziś wizji urbanistyki: demokratycznej i złożonej w samorządowe ręce. Dialog planistyczny z interesariuszami, który dziś często doprowadza do hamujących cały proces węzłów gordyjskich, był pojęciem nieznanym. Pod koniec XX wieku królowały wizje eksperckie. Architekt miasta usiłował kształtować politykę przestrzenną od ogółu do szczegółu. Przeprowadził nawet brawurową, partyzancką akcję odkręcania sklepowych markiz szpecących zabytkowe domy wzdłuż Nowego Światu – reprezentacyjnej ulicy miasta.

Budynki i całe nowe dzielnice próbowano projektować za pomocą konkursów architektonicznych. W ten sposób wyłaniano wizje Portu Praskiego i tzw. Łuku Siekierkowskiego, nowej biblioteki uniwersyteckiej, a nawet czysto komercyjnego hotelu. To wówczas ukształtowało się przekonanie, że inwestorzy, którzy chcą postawić znaczący obiekt, dobry i trwały, muszą być gotowi na otwarty dyskurs o architekturze, czyli konkurs z jasnymi zasadami oraz wyraźnie sformułowanym zapewnieniem, że dojdzie do realizacji. Wtedy też warszawskie środowisko architektoniczne ukuło określenie „dziki konkurs” – to rodzaj niby-otwartej dyskusji o przygotowywanej inwestycji, ale prowadzonej w sposób, który nie zapewnia uczestnikom żadnych praw, gdzie architekci są nie twórcami, ale kimś w rodzaju akwizytorów usług architektonicznych.

Konkursy stały się trwałym wkładem w rozwój miasta. Poprzednia ekipa samorządowa Hanny Gronkiewicz-Waltz pod koniec kadencji przyjęła nawet uchwałę, że projekty wszystkich miejskich inwestycji mają być wyłaniane właśnie w taki sposób. Niestety nowe władze miasta od tej reguły odstąpiły. I tak jak kiedyś narzekamy dziś na projekty konkursowe, do których realizacji nie dochodzi. Kadencyjność rządów sprawia, że przedsięwzięcia inicjowane przez poprzedników bywają wkładane do szuflady przez następców. Sam jestem niejednokrotną ofiarą takich przemian.

O wielu inwestycjach decydują nie rady eksperckie czy konsultacje społeczne, ale kapryśna wola polityczna. Przykładem może tu być pełna zwrotów akcji historia budowanego teraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy niebudowanej sali koncertowej Sinfonia Varsovia. Władza ma swoje ulubione inwestycje, choć przyznaje się do tego niechętnie. Lech Kaczyński forsował budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, nawet kosztem ulokowania go w przypadkowym miejscu. Hanna Gronkiewicz-Waltz chciała pozostawić po sobie biżuteryjnie wykończone stacje metra, choć – jak sama półżartem przyznała – najbardziej docenioną społecznie inwestycją jej długich rządów było urządzenie obu brzegów rzeki (jakże diametralnie odmiennych). Warszawa, po latach nawoływań urbanistów, architektów i historyków, wreszcie odwróciła się frontem do Wisły!

Jak mieszkańcy przyjmą ulepszenia ulic związane z obecnym, sztandarowym projektem Ratusza: Nowe Centrum Warszawy? Czy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej zyska przychylność, taką jak Muzeum Powstania Warszawskiego? W XXI wieku pojawiło się i nabrało dużego znaczenia pojęcie jakości przestrzeni publicznych. Poprzednie ekipy u władzy zamówiły nawet wielką planistyczną makietę, w którą powtykały dziesiątki słupków – modeli przyszłych wież biurowych. W końcu makietę unaoczniającą bezsens takiego rozwoju miasta rozmontowano i schowano. Henryk Drzewiecki – pierwszy po transformacji ustrojowej Architekt Warszawy – przed końcem zeszłego stulecia przestrzegał, że scenie naszego życia publicznego należy się szacunek, inaczej miasto zamieni się w architektoniczny disneyland.

Czytaj też: Warszawa przyszłości: w poszukiwaniu nowej miejskiej filozofii |

Planowanie Warszawy – publikacje na łamach „A-m”

2/1995 PROBLEMY Warszawskie konkursy 1989-1994 – losy 10 nagrodzonych projektów i rozmowy: z Architektem Warszawy Henrykiem Drzewieckim oraz Wiceprezesem OW SARP Piotrem Walkowiakiem (rozmawiał Grzegorz Stiasny)

9/1995 NIERUCHOMOŚCI Pałac w banku – odbudowa północnej pierzei placu Teatralnego

4/1996 PROBLEMY Pomiędzy wolnością a rygorem – dyskusja o planach urbanistycznych Warszawy (z Joanną Latałą, Markiem Mikosem, Michałem Owadowiczem i Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim rozmawiał Marek Kusztra)

4/1996 PROBLEMY Place Warszawy (autor Grzegorz Buczek)

4/1996 PROBLEMY City na obrzeżach – inwestycje na Woli (autor Krzysztof Mycielski)

7/1996 PROBLEMY Czy warszawskie Docklands? (autor Grzegorz Buczek)

7/1996 PROBLEMY Przyszłość centrum Warszawy – rozmowa z Andrzejem Skopińskim (rozmawiał Krzysztof Mycielski)

10/1996 PROBLEMY Nowe idee dla Warszawy? Wokół wystawy Czesława Bieleckiego (autorzy Czesław Bielecki, Krzysztof Mycielski)

11/1996 PROBLEMY Śródmieście Warszawy – szanse i złudzenia (autorzy Grzegorz Buczek, Sławomir Gzell)

12/1996 INFORMACJE Polemiki – nowe idee i stare nawyki (autor Czesław Bielecki, wokół wystawy Nowe idee)

5/1997 PROBLEMY Warszawski boom – ruch budowlany w stolicy (autor Krzysztof Mycielski)

5/1997 PROBLEMY Projekty dla Warszawy – wizja stolicy XXI wieku (autor Grzegorz Stiasny)

5/1997 PROBLEMY Warszawa przyjazna – rozmowa z Zygmuntem Ziobrowskim i Aleksandrem Böhmem, laureatami konkursu na plan zagospodarowania przestrzennego Warszawy (rozmawiała Magdalena Staniszkis)

5/1997 PUBLICYSTYKA Demokracja i projektowanie – rozmowa z Grzegorzem Buczkiem (rozmawiał Igor Janke)

5/1997 PUBLICYSTYKA Biurowe szaleństwo – warszawski rynek nieruchomości (autorka Dorota Sajnug)

5/1997 INFORMACJE Plany na przyszłość – relacja z wystawy

6/1997 PUBLICYSTYKA Samochody w Warszawie – parkingowy ból głowy (autor Wojciech Stasiak)

1/1998 PUBLICYSTYKA Konserwatyści, nowatorzy i trzecia droga – opinie o rekonstrukcji placu Piłsudskiego (wypowiedzi m.in. Marii Brukalskiej, Henryka Drzewieckiego, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego zebrała Ewa Rozwadowska)

1/1998 PUBLICYSTYKA Kamienice warszawskie. Burzyć czy odnawiać? (autorka Joanna Rolińska)

4/1998 PUBLICYSTYKA Jedenaście kawałków Warszawy (autorka Monika Górecka-Czuryłło) 4/1998 PUBLICYSTYKA Chmury i Pałac Kultury (autor Leszek Kraskowski)

5/1998 INFORMACJE Plany na przyszłość – relacja z wystawy

9/1998 KONKURSY Konkurs fotograficzny Warszawa. Na dzień przed

9/1998 PEJZAŻE Ursynów wczoraj i dziś (autor Krzysztof Mycielski)

1/1999 PUBLICYSTYKA Stare i nowe recepty dla Warszawy (autorka Monika Górecka-Czuryłło)

4/1999 INFORMACJE List otwarty do władz Warszawy (autor Krzysztof Chwalibóg)

4/1999 PUBLICYSTYKA Czy Warszawa jest miastem z ludzką twarzą? – rozmowa Marka Nowakowskiego z Janem Lebensteinem

7/1999 INFORMACJE List w sprawie obywatela miasta (autor Marek Mikos)

11/1999 PROBLEMY Powstrzymać chaos – rozmowa z Janem Rutkiewiczem (rozmawiał Krzysztof Mycielski)

12/1999 PROBLEMY Warszawa na koniec wieku – fotowprowadzenie

12/1999 PROBLEMY Gmina Warszawa-Centrum – projekt studium (autor Marcin Świetlik)

12/1999 PROBLEMY Ścisłe Centrum Warszawy – projekt ustaleń wiążących (autor Wojciech Matusik)

12/1999 PROBLEMY Centralny Rejon Warszawy – propozycje zagospodarowania (autor Andrzej Skopiński)

12/1999 PROBLEMY Kolisty bulwar i co dalej? – dyskusja o projekcie Centralnego Rejonu Warszawy z udziałem projektantów Andrzeja Fabierkiewicza i Andrzeja Skopińskiego, Jana Macieja Chmielewskiego – autora koreferatu OW TUP do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centralnego Rejonu warszawy, Marka Mikosa – przedstawiciela władz miasta oraz Marcina Świetlika - projektanta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 2020 roku Gminy Warszawa-Centrum (dyskusję prowadził Leszek Kraskowski)

Czytaj też: Chmielna odNowa: wyniki konkursu architektonicznego |

12/1999 PROBLEMY Wybrano niefortunny projekt – rozmowa z Grzegorzem Buczkiem i Jerzym Skrzypczakiem, współautorami koreferatu SARP do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centralnego Rejonu Warszawy (rozmawiał Leszek Kraskowski)

12/1999 HISTORIA Zagubione wartości urbanistyczne Warszawy – koncepcje planistyczne stolicy w latach 1916-1951 (autorzy Adam Jankiewicz, Joanna Porębska-Srebrna)

12/1999 PUBLICYSTYKA Warszawa w młodych rękach – rozmowa z prezydentem Warszawy Pawłem Piskorskim (rozmawiała Ewa Rozwadowska)

12/1999 PUBLICYSTYKA Niezaplanowana stolica (autorka Monika Górecka-Czuryłło)

5/2000 NA ŚWIECIE Warszawa – Berlin: blisko i tak daleko (dyskusja redakcyjna)

7/2000 INFORMACJE Co budujemy w stolicy? – relacja z wystawy Plany na przyszłość

12/2000 PROJEKT Studium kształtowania i zabudowy placu Piłsudskiego

1/2001 PUBLICYSTYKA Miasteczko Wilanów – pole demokracji? (autor Jarosław Kaczmarek)

1/2001 INFORMACJE O salon permanentny – rozmowa z Komisarzem Salonu Architektury Warszawskiej 2000 Ludwikiem Biegańskim (rozmawiała Joanna Pruszyńska)

2/2001 PROJEKT Studium sylwety i tektoniki elewacji ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich

3/2001 PROJEKT Zasady kształtowania placu Na Rozdrożu w Warszawie

4/2001 INFORMACJE Warszawa – plany na przyszłość – relacja z wystawy

5/2001 PEJZAŻE Centrum wzdłuż ulicy – nowe Aleje Jerozolimskie (autor Grzegorz Stiasny)

5/2001 PROJEKT Trzy warsztaty – plany zagospodarowania Łuku Siekierkowskiego, Wybrzeża Praskiego i Pól Mokotowskich

5/2001 PUBLICYSTYKA Co odkorkuje stolicę? – rozmowa z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Zdrojewskim (rozmawiał Leszek Kraskowski)

7/2001 PROBLEMY Naczelny Architekt Warszawy – przeszłość czy przyszłość – zapis głosów z dyskusji zorganizowanej przez redakcję „Architektury-murator” i Centrum Edukacyjno-Kulturalne Łowicka

7/2001 PROBLEMY Dwunastu gniewnych ludzi – rozmowa z wiceprezydentem Warszawy Wojciechem Kozakiem (rozmawiał Leszek Kraskowski)

7/2001 PROJEKT Warsztaty projektowe – sport w mieście

7/2001 INFORMACJE Dojrzewanie czy recesja – relacja z wystawy Plany na przyszłość

10/2001 PUBLICYSTYKA Zło...te tarasy (autorki Monika Górecka-Czuryłło, Joanna Szperling)

7/2002 PUBLICYSTYKA Dziedzictwo (autor Jan Rutkiewicz)

7/2002 PUBLICYSTYKA Czwarty wymiar i tożsamość Warszawy (autorka Magdalena Staniszkis)

7/2002 PUBLICYSTYKA Zamiast planu Śródmieścia? (autor Andrzej Kiciński)

7/2002 PUBLICYSTYKA Najlepszy od 1945 roku (autor Michał Owadowicz)

8/2002 INFORMACJE Plany na przyszłość? – relacja z wystawy

9/2002 KONKURS Kwartał Foksal

1/2003 INFORMACJE Warszawa – miasto nad Wisłą? – relacja z seminarium

2/2003 PUBLICYSTYKA Eko-Park – polemika – list Sławomira Gzella i odpowiedzi: Stefana Kuryłowicza, Dariusza Śmiechowskiego i Ewy P. Porębskiej

2/2003 PEJZAŻE CoCa City. Od komunizmu do kapitalizmu – polskie miasto w drodze (autorka Ewa P. Porębska)

3/2003 PUBLICYSTYKA Eko-Park – polemiki ciąg dalszy

5/2003 INFORMACJE Zwarte miasto – rozmowa z byłym naczelnym architektem Warszawy Janem Maciejem Chmielewskim (rozmawiał Hubert Trammer)

Czytaj też: Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta |

5/2003 INFORMACJE Eko-Park – ciąg dalszy polemiki

7/2003 INFORMACJE Coroczna przyszłość stolicy – relacja z wystawy Plany na przyszłość

7/2003 INFORMACJE Warszawa i Berlin – zrównoważone bliźniaki?

11/2003 PEJZAŻE Wilanowskie pola biznesu (autorzy Guy Perry, Grzegorz Stiasny)

12/2003 PREZENTACJE Mieszkać w Warszawie – wypowiedź Michała Borowskiego, Naczelnego Architekta Warszawy

4/2004 INFORUM Warszawski Park Kultury – podsumowanie projektu

5/2004 INFORUM Warszawa miasto na szlaku? – relacja z Salonu Architektury Warszawskiej 2003

5/2004 INFORUM W sprawie zagospodarowania Centrum Warszawy – list otwarty do prezydenta Warszawy (autor Andrzej Kaliszewski)

7/2004 INFORUM Warszawa przyszłości – relacja z wystawy Plany na przyszłość

7/2004 INFORUM Port Praski – relacja z seminarium

12/2004 INFORUM Rewitalizacja czy kolonizacja? – relacja z konferencji

3/2005 KONTEKSTY Strategia przypadku – o przestrzeni publicznej w polskim mieście (dyskusja redakcyjna)

5/2005 INFORUM Stołeczna ewolucja – komentarz Architekta Warszawy Michała Borowskiego do dyskusji o przestrzeni w polskim mieście i odpowiedź Grzegorza Buczka

5/2005 INFORUM Rewitalizacja na Chłodnej – relacja z konferencji

6/2005 KONTEKSTY Najbardziej ludzka sypialnia – Ursynów 30 lat później (dyskusja redakcyjna)

7/2005 INFORUM Problemy na przyszłość – relacja z wystawy Plany na przyszłość

8/2005 INFORUM Między parkiem a rewią – relacja z warsztatów poprzedzających uchwalenie planu miejscowego otoczenia PKiN

8/2005 KONTEKSTY Od osiedla społecznego do osiedla strzeżonego – relacja z akcji specjalnej „A-m” na Ursynowie

9/2005 INFORUM Ignoranci i miastobójcy, czyli jak odbudowano Warszawę – relacja z debaty

10/2005 INFORUM Warszawa – miasto skazane na sukces? – podsumowanie debat

10/2005 Ujarzmianie Pałacu – list do redakcji (autor Krzysztof Jan Drozdowski)

1/2006 INFORUM Stadion Narodowy – politycy i szalikowcy górą, architekci dołem

7/2006 INFORUM Plany i plamy – relacja z wystawy Plany na przyszłość

8/2006 INFORUM Warszawa – miasto Trzeciego Świata? – relacja z sympozjum

9/2006 INFORUM Warszawskie samowole

9/2006 INFORUM Demokracja nad Wisłą – o konkursie na zagospodarowanie warszawskich nabrzeży

4/2007 PEJZAŻE Wilanów – bajka o mieście (autor Grzegorz Piątek)

5/2007 PREZENTACJE Złote Tarasy kontra Muzeum Sztuki Nowoczesnej (autorzy Jon Adams-Jerde, Bohdan Jałowiecki, Jerzy S. Majewski, Katarzyna Michnikowska, Maciej Miłobędzki, David E. Rogers, Monika Sosnowska, Magdalena Staniszkis, Grzegorz Stiasny)

5/2007 KONKURSY Konkurs na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej

7/2007 PEJZAŻE Dziki brzeg – rozmowa z Andrzejem Wajdą (rozmawiała Ewa P. Porębska)

9/2007 INFORUM Centrum od nowa

2/2008 PEJZAŻE Witamy w Marinie. Jak się żyje w osiedlu zamkniętym? (autorzy Grzegorz Piątek, Bohdan Jałowiecki, Stefan Kuryłowicz, Anna Theiss)

4/2008 INFORUM Europan 9 – polskie metamorfozy

7/2008 INFORUM Podaj cegłę AD 2008 – relacja z wystawy Plany na przyszłość

8/2008 KONKURS Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia stadionu narodowego

8/2008 INFORUM W sprawie konkursu na otoczenie stadionu – list do redakcji (autorzy Andrzej Fogtt, Janusz Wyżnikiewicz)

9/2008 Warszawa się bawi – fotowprowadzenie

9/2008 PEJZAŻE Planów STO a pusto. Krótka historia polityki przestrzennej Warszawy 1989-2008 (autorzy Grzegorz Buczek, Marek Mikos, Jan Rutkiewicz, Bogna Świątkowska, Marcin Świetlik, Jakub Wacławek)

9/2008 Fotohistoria wokół Pałacu Kultury

9/2008 PREZENTACJE Przebudowa Krakowskiego Przedmieścia (autorzy Krzysztof Domaradzki, Jerzy S. Majewski, Maciej Miłobędzki, Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski)

1/2009 PEJZAŻE 23 kilometry w 25 lat – pierwsza linia metra (autorzy Piotr Kibort, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, Krzysztof Herbst, Grzegorz Piątek, Maciej Lewandowski, Andrzej M. Chołdzyński, Beata Korwin-Szymanowska, Zdzisław Kostrzewa)

6/2009 INFORUM Szewski mat na Marszałkowskiej – relacja z dyskusji

7/2009 INFORUM Dziwny jest ten sen o Warszawie – relacja z wystawy Plany na przyszłość

7/2010 INFORUM Warszawa 20 lat później – list do redakcji (autor Grzegorz Buczek)

7/2010 INFORUM Warszawa wypełnia ubytki – relacja z wystawy Plany na przyszłość

9/2010 INFORUM Plac Trzech Krzyży – bez rewolucji nie będzie rewelacji

3/2011 PEJZAŻE Architekt miasta – urzędnik czy wizjoner (autor Tomasz Malkowski)

7/2011 INFORUM Warszawa rośnie na poprzemysłowych nieużytkach – relacja z wystawy Plany na przyszłość

12/2011 CO SIĘ WYDARZYŁO Festiwal buduje Warszawę – relacja z Warszawy w budowie

4/2012 REALIZACJE Stadion Narodowy (autorzy Grzegorz Buczek, Piotr Grabowski, Krzysztof Mycielski, Zbigniew Pszczulny, Magdalena Staniszkis, Joanna Warsza, Tomasz Żylski)

7/2012 ROZMOWA Miasto jak tłusta plama – rozmowa ze Stanisławem Wyganowskim, pierwszym po 1989 roku prezydentem Warszawy (rozmawiał Tomasz Żylski)

9/2012 CO SIĘ WYDARZYŁO Deweloperzy urządzają Warszawę – relacja z wystawy Plany na przyszłość

5/2013 CZYTELNIA Nowi varsavianiści odkrywają Warszawę – recenzja

7/2013 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawa oszczędza na przyszłość – relacja z wystawy Plany na przyszłość

1/2014 CZYTELNIA Warszawska aestetyka – recenzja

2/2014 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawa – instrukcja obsługi – relacja z festiwalu Warszawa w budowie

5/2014 PREZENTACJE Wokół Pałacu Kultury. Cosmopolitan i Złota (autorzy Michał Borowski, Grzegorz Buczek, Michał Jaworski, Marek Mikos, Grzegorz Stiasny, Tomasz Żylski)

Czytaj też: Znamy wyniki konkursu na plac Centralny w Warszawie |

6/2014 CO SIĘ WYDARZYŁO Zurych – Warszawa 3:2 – relacja z konferencji

8/2014 CO SIĘ WYDARZYŁO Stołeczne plany, czyli małe jest piękne – relacja z wystawy Plany na przyszłość

9/2014 REALIZACJE Ścieżka rekreacyjna nad Wisłą (autorzy Marlena Happach, Marek Piwowarski)

9/2014 ZAWÓD ARCHITEKT Marek Piwowarski (rozmawiała Maja Mozga-Górecka)

11/2014 CO SIĘ WYDARZYŁO Europan, Hiszpanie i osiedle Za Żelazną Bramą

11/2014 ROZMOWA Ściana Wschodnia – 45 lat później – rozmowa z Andrzejem i Barbarą Kaliszewskimi (rozmawiał Tomasz Żylski)

12/2014 CO SIĘ WYDARZYŁO Dziedzictwo stolicy w procesie rewitalizacji – relacja z konferencji

3/2015 KONTEKSTY Wola, czyli jak zdobywano Dziki Zachód (autor Grzegorz Stiasny)

7/2015 CO SIĘ WYDARZYŁO Jubileuszowe Plany na przyszłość – relacja z wystawy

7/2015 REALIZACJE Druga linia metra (autorzy Tomasz Żylski, Andrzej M. Chołdzyński, Krzysztof Domaradzki, Andrzej Bulanda)

12/2015 KONTEKSTY Edukacja i odbudowa po warszawsku – relacja z festiwalu Warszawa w budowie (autor Grzegorz Stiasny)

1/2016 KONTEKSTY Trzy dzielnice w trakcie rewitalizacji (w tym Praga, autor Tomasz Żylski)

8/2016 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawa znów patrzy w przyszłość – relacja z wystawy Plany na przyszłość

9/2016 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawa debatuje o polityce mieszkaniowej – relacja z dyskusji

2/2017 ZAWÓD ARCHITEKT Marlena Happach (rozmawiała Maja Mozga-Górecka)

7/2017 CO SIĘ WYDARZYŁO Plany dla nowej Warszawy – relacja z wystawy Plany na przyszłość

8/2017 O TYM SIĘ MÓWI Nowa Ściana Wschodnia

10/2017 PRZEGLĄD Socmodernizm – ciąg dalszy – listy do redakcji (autorzy Grzegorz Buczek, Marlena Happach, Grzegorz Stiasny, Tomasz Żylski)

11/2017 REALIZACJE Nasza Wisła w Warszawie. 16 nowych projektów i realizacji

12/2017 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawa w budowie – plac marzeń i problemów

7/2018 CO SIĘ WYDARZYŁO Nowa Warszawa – relacja z wystawy Plany na przyszłość

4/2019 CZYTELNIA Nowa wizja warszawskiej urbanistyki – recenzja

9/2019 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawy krok w zieloną przyszłość – relacja z wystawy Plany na przyszłość

9/2019 REALIZACJE Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Muzeum w budowie (autorzy Zygmunt Borawski, Tomasz Fudala, Marlena Happach, Mikołaj Mundzik, Joanna Mytkowska, Thomas Phifer)

10/2020 CO SIĘ WYDARZYŁO Warszawskie plany w cieniu koronawirusa – relacja z wystawy Plany na przyszłość

2/2021 CZYTELNIA Place na ruchomych piaskach – recenzja

10/2021 KONTEKSTY Plac Piłsudskiego – miejsce niezgody (autor Tomasz Żylski)

Wywiad z Architektem Warszawy Henrykiem Drzewieckim z numeru „A-m” 2/95 można pobrać TU.

Wywiad z wiceprezesem OW SARP Piotrem Walkowiakiem „A-m” 2/95 można pobrać TU.