WROCŁAW

Nowe Żerniki: wrocławski eksperyment bez precedensu

2024-03-26 16:33

Nowe Żerniki to powrót do dyskusji o narzędziach prawnych dających pole do tworzenia odpowiedniej polityki mieszkaniowej. O bezprecedensowej wrocławskiej realizacji piszą Monika Konrad i Łukasz Pancewicz. Publikujemy też założenia i historię przedsięwzięcia.

Spis treści

 1. Nowe Żerniki - historia: Tomasz Żylski
 2. Nowe Żerniki - idea osiedla: Zbigniew Maćków
 3. Nowe Żerniki, nowa metoda: Łukasz Pancewicz
 4. Nowe Żerniki. Bez precedensu: Monika Konrad
 5. Osiedle Nowe Żerniki, I etap
 6. Nowe Żerniki. Dom wielopokoleniowy
 7. Atal Nowe Żerniki
 8. Nowe Żerniki. Kwartał 2 (K2)
 9. Nowe Żerniki. Dom ul. Lauterbacha
 10. Nowe Żerniki. Kwartał 3 (K3)
 11. Nowe Żerniki. Dom ul. Frydeckiego
 12. Nowe Żerniki. Kwartał 4 (K4)
 13. Nowe Żerniki. Dom ul. Barskich
 14. Nowe Żerniki. Kwartał 5 (K5)
 15. Nowe Żerniki. Dom ul. Brzozy
 16. Nowe Żerniki. Kwartał 6 (K6)
 17. Nowe Żerniki. Osiedle Atmosfera
 18. Nowe Żerniki. Kwartał 7 (K7)
 19. Nowe Żerniki. Spirala Czasu
 20. Nowe Żerniki. Kwartał 8 (K8)
 21. Dom ul. Białodrzewna
 22. Nowe Żerniki. Kwartał 12 (K12)
 23. Nowe Żerniki. 24 Brzozy – Ande
 24. Nowe Żerniki. Kwartał 13 (K13)
 25. Nowe Żerniki. Osiedle Rodzinne
 26. Nowe Żerniki. Kwartał 14 (K14)
 27. Nowe Żerniki. Kooperatywy
 28. Nowe Żerniki. Kooperatywa III
 29. Nowe Żerniki. Kooperatywa V
 30. Nowe Żerniki. Kooperatywa II
 31. Nowe Żerniki. Kwartał 19 (K19)
 32. Nowe Żerniki. Dom ul. Poelziga
 33. Nowe Żerniki. Kwartał 15 (K15)
 34. Nowe Żerniki. Zespół przy Tawryczewskiego
 35. Nowe Żerniki. Kwartał 17 (K17)
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Artykuł opublikowany w "A-m" w grudniu 2020 roku.

Nowe Żerniki - historia: Tomasz Żylski

Nowe Żerniki to niemający precedensu eksperyment na polskim rynku mieszkaniowym. Zgodnie z naszą narodową cechą, bywają więc zwykle wyjątkowo surowo oceniane. Osiedlu zarzuca się brak nowatorskich typologii mieszkań, standardowe rozwiązania architektoniczne, niedostateczną ilość terenów zielonych, infrastruktury społecznej i powiązań komunikacyjnych z centrum. Notabene osiedle WuWA, do którego idei twórcy Żernik od początku się odwoływali, też było początkowo mocno krytykowane. Nie tylko za propozycje architektoniczne i funkcjonalne, ale też wysokie koszty realizacji i niedociągnięcia techniczne. Historia budowy osiedla sięga 2011 roku, kiedy to reprezentanci Dolnośląskiej Izby Architektów ze Zbigniewem Maćkowem i Piotrem Fokczyńskim na czele ustalali szczegóły odbudowy dawnego przedszkola WuWy na swoją nową siedzibę. Podczas jednego ze spotkań prezydent miasta Rafał Dutkiewicz rzucił pomysł wzniesienia modelowego założenia wzorowanego na zespole powstałym w ramach wrocławskiej wystawy Werkbundu z 1929 roku „Mieszkanie i miejsce pracy” (Wohnungs- und Werkraumausstellung – WuWA). Obiecał pomoc i przekazanie odpowiednich gruntów. Po wielu analizach wybór padł na przeszło 40-hektarowy teren w zachodniej części Wrocławia, w pobliżu stadionu i autostradowej obwodnicy. Był to obszar niezagospodarowany, choć już wówczas połączony z centrum linią tramwajową i kolejową.

Czytaj też: Warszawska Dzielnica Społeczna – odpowiedź stolicy na Nowe Żerniki |

Osiedle Nowe Żerniki 2

i

Autor: archiwum pracowni 2 | Model osiedla, 2014

W połowie 2011 roku architekci zorganizowali pierwsze warsztaty, w wyniku których powstać miał masterplan i koncepcje poszczególnych obiektów. Do udziału zgłosiło się ponad 100 biur architektonicznych z całej Polski, ostatecznie zostały 44 zespoły, które przez kolejnych kilka lat pracowały nad projektem pro bono. Inicjatywę poza DOIA od początku wspierał także lokalny SARP. Za realizację i koordynację przedsięwzięcia odpowiada urząd miasta. W 2012 roku na podstawie pomysłów architektów uchwalono plan zagospodarowania. Wrocławski magistrat przystąpił następnie do uzbrojenia terenu w media i sprzedaży działek deweloperom. Ci mieli do wyboru skorzystanie z gotowych projektów sporządzonych podczas warsztatów bądź zaproponowanie własnych, ale za deklarację kontynuowania współpracy z autorami danej koncepcji zyskiwali w przetargu dodatkowe punkty. Na osiedlu oprócz typowych budynków wielorodzinnych zaplanowano m.in. TBS-y, szeregowce, mieszkania na wynajem i kooperatywy. Te pierwsze, razem z przedszkolem i lokalami dla seniorów, powstały według wyłonionego w konkursie projektu biura Major Architekci („A-m” 09/2020). Pod kooperatywy zostały zarezerwowane trzy działki. Na ich oddanie w użytkowanie wieczyste za preferencyjną cenę władze miasta ogłosiły przetargi. W ofercie należało przedstawić m.in. koncepcję architektoniczną planowanych domów. Projekty wszystkich trzech opracowało biuro Creo Project. Wbrew obawom sceptyków, na terenie Nowych Żernik nie zabraknie też infrastruktury społecznej. Choć na razie, po zakończeniu realizacji I etapu, działa tam tylko wspomniane przedszkole i żłobek. Władze miasta argumentują, że na osiedlu mieszka zbyt mało osób, by większe inwestycje miały teraz uzasadnienie ekonomiczne. Wciąż w planach jest więc realizacja domu kultury (projekt konkursowy ch+architekci, 2013), targowiska (projekt konkursowy BASIS, 2014), dużego zespołu szkolno-przedszkolnego i parku.

Osiedle Nowe Żerniki 3

i

Autor: archiwum pracowni 3 | Wizualizacja Nowych Żernik, 2015

Nowe Żerniki - idea osiedla: Zbigniew Maćków

W roku 2011, w grupie ponad 40 architektów pod egidą Dolnośląskiej Izby Architektów i oddziału SARP, przy czynnym udziale miasta, zainicjowaliśmy nawiązujący do werkbundowskich tradycji projekt Nowe Żerniki. Przyjęliśmy rozłożoną w czasie metodę cyklicznych warsztatów uzupełnianych spotkaniami ze specjalistami, a także z mieszkańcami i inwestorami. Zespół określany mianem „superbiura” postawił przed sobą zadanie stworzenia modelowego osiedla mieszkaniowego opartego na priorytecie ruchu pieszego, wyposażonego w kompletny zestaw usług społecznych, przestrzeni publicznych, zasilanego zrównoważoną infrastrukturą techniczną. Takiego osiedla, w którym jest miejsce dla ludzi młodych i dla seniorów; gdzie są żłobek, przedszkole, szkoła i lekarz rodzinny. Przestrzeni dla inwestycji deweloperskich, ale i dla funkcjonowania TBS-u, mieszkań na wynajem czy na nowo odkrytych i jedynych ostatnio zrealizowanych kooperatyw mieszkaniowych. Gdzie jest przyjaźnie, bezpiecznie i ekologicznie. Takie osiedle, mimo pozornej prostoty założeń, nie mogło w Polsce powstać od ponad trzydziestu lat.

Czytaj też: Nowe Żerniki – miasto pozytywistów [WYWIAD] |

Osiedle Nowe Żerniki 4

i

Autor: Maciej Lulko 4 | Nowe Żerniki w budowie, 2016

Od roku 1929, kiedy to w ówczesnym Breslau otwarto awangardową wystawę WuWA, realia życia i zamieszkiwania ulegały wielokrotnie głębokim przemianom. Patrząc na miniony wiek i na to, gdzie znajdujemy się obecnie, widać, w jak dużym stopniu o pejzażu miasta i standardzie życia decydowały, niezwiązane bezpośrednio z architekturą i urbanistyką, ekonomiczne i polityczne siły. Dziś mechanizmy te stały się zbyt złożone, a przez to często doraźne i oderwane od myślenia o ładzie przestrzennym i społecznym. Nowe Żerniki nie miały być, jak WuWA wystawą. Jeżeli już trzeba by opisać je jednym słowem, to raczej: procesem, warsztatem, poligonem. Mieliśmy i wciąż mamy głębokie przekonanie, że to działanie – upolitycznienie debaty o przestrzeni, zwieńczone realizacją nowego fragmentu miasta – pozwoli skonstruować dobry współczesny model kształtowania urbanistyki, w którym wszystkie strony odnoszą korzyść. Mówiąc o polityczności, mamy na myśli wzięcie odpowiedzialności za rzeczywistość oraz stworzenie narzędzi, pozwaljących to osiągnąć. Stawka to dobra przestrzeń i model tworzenia miast, gdzie podmiotem jest społeczność lokalna, a rozgrywającym władza samorządowa przy jednoczesnym respektowaniu wyzwań gospodarki rynkowej. Jeżeli dziś nie podejmiemy tego wyzwania, to za kilka lat to na nas jako architektów i urbanistów spadnie odpowiedzialność za brak reakcji na narastające problemy mieszkaniowe.

Osiedle Nowe Żerniki 6

i

Autor: Maciej Lulko 6 | Kooperatywy, widok od ul. Lauterbacha

Nowe Żerniki, nowa metoda: Łukasz Pancewicz

Projekt Nowych Żernik to efekt połączenia ambicji zespołu architektów, władz Wrocławia i deweloperów, którzy zjednoczyli siły w celu realizacji idealnego osiedla mieszkaniowego. Autorzy projektów wprost odwołują się do tradycji jednej z przedwojennych wystaw budowlanych pod nazwą WuWA (niem. Wohnungs- und Werkraumausstellung). Inicjatywy te miały zbieżne cele – wyznaczenie całkowicie nowych trajektorii projektowania osiedli mieszkaniowych. Dziś, w dobie inwestycji prowadzonych „na wycisk” dla zmaksymalizowania zysku, twórcy Nowych Żerników torują inne ścieżki. Projektują harmonijny zespół z urbanistyczną myślą przewodnią – przestrzenią wspólną w ludzkiej skali, z kompletem usług i zielenią, przemieszaniem różnych typów zabudowy: komercyjnej i publicznej. Można zatem określać Żerniki jako przykład próby stworzenia osiedla kompletnego. Unikatowym posunięciem było również wdrożenie nietypowej, jak na standardy branży, projektowej demokracji. Nad koncepcją pracowało, w formule interdyscyplinarnej współpracy warsztatowej, ponad 40 wrocławskich biur.

Osiedle Nowe Żerniki 7

i

Autor: Maciej Lulko 7 | Kwartał 8, widok od ul. Berga, po lewej kwartał 7, w tle Dom wielopokoleniowy

Możliwość prowadzenia prac studyjnych i stopniowego dochodzenia do najlepszych rozwiązań jest nadal rzadkim zjawiskiem w „taśmowej” produkcji nowych mieszkań. Wynikiem było stworzenie spójnych koncepcji zabudowy. Koordynacja nie dotyczyła wyłącznie aspektu projektowego, strona miejska przygotowała także grunt dla zabudowy z infrastrukturą drogową oraz uzbrojeniem terenu. Urząd Miasta Wrocławia zadziałał tu jako publiczny „land developer”. W tym sensie było to postępowanie modelowe, prace koncepcyjne wyprzedzały przygotowanie infrastruktury, planu, a potem zbycie działek. Publiczna własność pozwoliła też na określenie warunków finansowych sprzedaży. Pierwsze mieszkania miały dość niskie ceny, jak na oferowaną wysoką jakość osiedla. Paradoksalnie, w 2013 roku, budowa nowego, dużego zespołu o tak zarysowanych założeniach, na peryferyjnie położonym terenie, musiała być postrzegana przez deweloperów jako projekt wysokiego ryzyka. Kluczową rolę w minimalizowaniu tych obaw odgrywała obecność instytucji publicznych. Prace studialne nie odbyłyby się, gdyby nie autorytet i zaplecze organizacyjne SARP-u; nie byłoby sukcesu, gdyby nie udział władz. w tym architekta miasta. Dla zarządzających istotną kartą przetargową było skoordynowanie inicjatywy z konkursem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w którym Wrocław wystartował i zwyciężył. Ostatecznie jednak głównym i decydującym atutem okazała się własność gruntów. Dzięki niej organy miejskie miały pełną swobodę w kształtowaniu zapisów planu miejscowego, mogły także sprzedawać poszczególne nieruchomości w powiązaniu z wypracowanymi koncepcjami architektonicznymi. Wiodąca rola strony publicznej w pracach przedinwestycyjnych pozwoliła też na zapewnienie oddechu od presji szybkiej pracy projektowej. Prace studyjne nad koncepcją odbywały się w trakcie kilkudziesięciu warsztatów-rad technicznych i zajęły łącznie 2 lata (2013-2015), jednak sama współpraca była kontynuowana także na etapach projektowych.

Czytaj też: Zbigniew Maćków z Honorową Nagrodą SARP 2020 |

Osiedle Nowe Żerniki 8

i

Autor: Maciej Lulko 8 | Widok na osiedle Nowe Żerniki od zachodu. Na pierwszym planie od lewej: kwartały 12 i 13, na drugim kwartały 14 i 15

Dbałość o jakość realizacji widać na terenie osiedla. Budynki mają spójny charakter i wyraz architektoniczny. Głównym wyróżnikiem Nowych Żernik są przede wszystkim przestrzenie wspólne – główny pas zieleni, wewnętrzne dziedzińce, partery z usługami czy brak grodzenia. Drugim atutem jest kameralna skala założenia. Jedyne odstępstwo od tej reguły stanowią budynki przy Alei Architektów, reszta to mniejsze zespoły o przyjemnym dla oka, kameralnym układzie.Odwiedzający Nowe Żerniki urbanista może jednak mieć mieszane uczucia. Z jednej strony pojawia się zachwyt nad efektem pracy architektów. To autentycznie zaprojektowana przestrzeń, w sposób harmonijny i ze świetnym wykonaniem. Jednocześnie jednak nie można pozbyć się wrażenia, że realizacja 10-hektarowego „osiedla modelowego” pokazuje głębszy problem z kształtowaniem polityki mieszkaniowej w Polsce. Rodzi to pytanie, dlaczego po tylu latach doświadczeń, wrocławski projekt stanowi wyjątek, a nie regułę. Architekci, jeśli mają ku temu warunki, potrafią tworzyć świetne osiedla. Wrocławski przykład pokazuje zatem, że kluczowe jest nastawienie deweloperów lub odwaga i determinacja strony publicznej.

Osiedle Nowe Żerniki 9

i

Autor: Maciej Lulko 9 | Widok ze skrzyżowania ulic Barskich i Lauterbacha, u zbiegu ulic kwartał 15, po lewej kwartał 13, po prawej 14

2020 rok może być początkiem zmiany. Mija okres, w którym bezkrytycznie kupowany jest każdy metr kwadratowy mieszkań na cele inwestycyjne. Część deweloperów budujących droższe osiedla już zaczyna konkurować ich jakością. Głównym wyzwaniem, póki co, będzie sprostanie poziomowi wrocławskiego modelu i odniesienie go do tańszych lokalizacji podmiejskich. Nowe Żerniki stoją tymczasem przed własnymi wyzwaniami. O ile pierwszy etap powstał dzięki energii i mobilizacji SARP-u oraz poparciu ówczesnych władz Wrocławia, realizacja pozostałych trzech czwartych wymaga równej determinacji prezydenta Sutryka. Potrzebne są zarówno wizja, jak i konkretne inwestycje publiczne – budowa uzbrojenia, dróg, szkół czy niezrealizowanego centrum kultury. Dla samego osiedla, rynkowo, skończył się „miesiąc miodowy” budowania tanio. Sława modelowej lokalizacji może zacząć napędzać nieuchronną spekulację cenową. Znowu jednym gwarantem zabezpieczenia mieszkańców przed złymi aspektami tego procesu będzie interwencja publiczna.Zakładając, że Żerniki mają być lekcją dla polskich samorządów, niewątpliwie konieczny jest powrót do dyskusji o narzędziach prawnych dających pole do tworzenia takich zespołów mieszkaniowych. Może nią być sformalizowanie warsztatu jako formy przygotowania do umowy między władzami miasta a deweloperami czy wykorzystanie formuły wystawy architektonicznej jako narzędzia testowania metod naprawy modelu podmiejskiego osiedla-sypialni. Ścieżka działania została już przetarta.

Osiedle Nowe Żerniki 10

i

Autor: Maciej Lulko 10 | Dom wielopokoleniowy z przedszkolem, mieszkaniami dla seniorów oraz mieszkaniami dla młodych rodzin

Nowe Żerniki. Bez precedensu: Monika Konrad

Nowe Żerniki – „wrocławski eksperyment architektoniczny”, jak o nich mówiono – były szeroko opisywane w prasie fachowej. Pomysł na modelowe osiedle wzbudzał nadzieje na zmianę myślenia o planowaniu i realizacji założeń urbanistycznych na terenie całego kraju. Miał stać się bezprecedensowym projektem w historii polskiej architektury. Pierwsze wrażenie, mimo pandemii, to obraz tętniącego życiem osiedla zaprojektowanego dla ludzi, odnoszącego się do ich ergonomii, niekrzyczącego skalą bądź detalem. Dobrze się tam poczułam. Miejsce to do końca nie przypomina modelowych osiedli na świecie, np. szwedzkiego osiedla Västra Hamnen w Malmö. To wrocławskie, w pierwszym odbiorze, nie epatuje rozwiązaniami dostosowanymi do zmian klimatycznych czy też nowych uwarunkowań społecznych. Niemniej jednak rozwiązania inżynieryjne były przez projektantów traktowane jako istotne. Ważnym elementem – w kontekście ekologicznym i tworzenia lokalnego mikroklimatu – stała się regulacja stosunków wodnych osiedla. W celu retencjonowania i naturalnego oczyszczania wody deszczowej stworzono w środku osiedla zbiornik wodny. Prócz funkcji hydrologicznych będzie on w przyszłości pełnił również te rekreacyjne.

Czytaj też: Nowe Żerniki z tytułem Ulubieńca Polski 2015-2019 |

Osiedle Nowe Żerniki 12

i

Autor: Maciej Lulko 12 | Widok od strony południowej, od ul. Frydeckiego, na kwartał 3, w tle kwartał 17

W Nowych Żernikach trudno dostrzec nowinki techniczne czy innowacyjne podejście do kształtowania osiedla. Prosty podział na kwartały urbanistyczne nie wydaje się zaskakującym. Jednak przyglądając się dokładniej, zauważymy niespotykane wcześniej w Polsce relacje przestrzeni publicznej z prywatną. Usytuowanie budynków względem siebie i topografia terenu okazały się trafionym sposobem na swobodny dostęp do przestrzeni wspólnych, które sprzyjają integracji mieszkańców. Jest to udany eksperyment społeczny. Zadziałał tu tzw. klucz berliński Latoura. Wspomniany klucz dzięki swojej budowie w bardzo prosty sposób wymuszał na użytkowniku przestrzeganie ustalonych zasad społecznych, uniemożliwiając zamknięcie przestrzeni wspólnej w dzień. Podobnie w Nowych Żernikach zadziałały rozwiązania projektowe. Wpłynęły one na zachowania najpierw inwestorów, a później mieszkańców, którzy sami dbają o utrzymanie dostępności do przestrzeni wspólnych. ... wykształcił się unikatowy mechanizm, gdzie mieszkańcy na forach internetowych identyfikują osoby, które chcą się grodzić i zaczynają wysyłać informacje: „Słuchajcie, ale myśmy się umawiali, że na tym osiedlu tego nie robimy”. I przekonują, choć nie wszyscy dają się przekonać. Zatem pierwsze założenie projektu możemy sprawdzić w praktyce – z jednego wnętrza do innego można łatwo przejść – podkreśla w rozmowie architekt Zbigniew Maćków, jeden z inicjatorów projektu.

Osiedle Nowe Żerniki 13

i

Autor: Maciej Lulko 13 | Widok na kwartał 2 z lotu ptaka od północy, w tle kwartał 17

Nowe podejście do organizacji przestrzeni nie jest jedyną ideą wprowadzoną tu w życie. Inne rozwiązania, które utorowały ścieżkę dla nowego myślenia o sposobach zamieszkiwania, udało się osiągnąć dzięki zastosowanemu mechanizmowi, w pierwszej kolejności tworzenia projektu, a dopiero potem włączania w proces dewelopera czy kredytodawcy. Przełożyło się to na wyższą jakość rozwiązań urbanistycznych, jak i na różnorodność typologii mieszkań i budynków. Dało możliwość zaprojektowania bardziej zindywidualizowanych układów przestrzennych mogących stanowić bazę dla różnych modeli życia. Założeniem projektu było również zapewnienie maksymalnej ilości światła, powietrza i zieleni przy jednoczesnej świadomości konieczności zagęszczenia terenów zabudowanych. Pozwoliło to zachować znajdujące się w pobliżu tereny zielone o dużej wartości ekologicznej.

Osiedle Nowe Żerniki 14

i

Autor: Maciej Lulko 14 | Kwartał 5, widok od ul. Barskich

Dlaczego w Nowych Żernikach udało się osiągnąć taki rezultat? Z perspektywy czasu można stwierdzić, że w przypadku wrocławskiego osiedla, to proces projektowy był zjawiskiem bezprecedensowym. Wypada uznać go za lekcję odnośnie sposobów i narzędzi, przy pomocy których w polskich warunkach możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości środowiska miejskiego. Oddolna inicjatywa architektów oraz determinacja do wprowadzenia jej w życie są godne naśladowania, choć raczej niełatwe do powtórzenia. Nadrzędną konkluzją w kontekście tej realizacji jest fakt, że aby mieć kontrolę nad przestrzenią, nie wystarczy sporządzenie dobrego planu miejscowego. Przyjrzyjmy się na chwilę samemu procesowi, powstawania osiedla. Nad realizacją czuwał Architekt Miasta z ponad czterdziestoosobowym zespołem architektów wrocławskich wybranych w ramach konkursu. Otwarta formuła prowadzenia projektu pozwoliła na dyskusje w środowisku urbanistyczno-architektonicznym i współpracę, która w efekcie przyczyniła się do wysokiej jakości zaproponowanych rozwiązań. W pracach uczestniczyło od początku procesu Biuro Rozwoju Wrocławia, które na podstawie masterplanu sporządziło plan miejscowy. Miasto zrealizowało niezbędną infrastrukturę, a działki, w drodze przetargu, sprzedano razem z projektem. Tego rodzaju zdominowanie procesu inwestycyjnego przez gminę było przełamaniem zwyczajowych praktyk na rynku deweloperskim.

Osiedle Nowe Żerniki 15

i

Autor: Maciej Lulko 15 | Kwartał 6, skrzyżowanie ul. Bazarek i al. Architektów

Proceder ten otwiera nową perspektywę i rodzi pytanie, czy organy samorządowe mogłyby postawić jeszcze jeden krok naprzód i stać się w przyszłości „facylitatorami" powstawania założeń urbanistycznych i zarządzać powstałymi zasobami? W ten sposób miasto rozporządzałoby różnorodną ofertą mieszkaniową pod względem formy przestrzennej i własności. Czy samorządy są na to gotowe? W przypadku Nowych Żernik miasto mogło pozwolić sobie na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego ze względu na fakt, iż było właścicielem terenu, na którym powstało osiedle, jednak zasoby gruntowe innych gmin są mocno ograniczone i rozdrobnione. Tym samym najważniejszym wyzwaniem stojącym przed samorządami chcącymi naśladować sukces Wrocławia jest wypracowanie alternatywnych narzędzi pozyskiwania gruntów. Jeśli samorządy chciałyby powtórzyć sukces Wrocławia, będą zmuszone takie narzędzia wypracować.

Osiedle Nowe Żerniki 16

i

Autor: Maciej Lulko 16 | Kwartał 7, widok z ul. Barskich
metryka

Osiedle Nowe Żerniki, I etap

Wrocław

Inicjatorzy: miasto Wrocław, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP o/o Wrocław

Koordynator: ​Architekt Miasta – Piotr Fokczyński

Organizator: ​DSOIA RP – Zbigniew Maćków

Współpraca organizacyjna: SARP o/o Wrocław – Maciej Hawrylak

Autorzy: ​„superbiuro” - ponad 40 pracowni architektonicznych,

Zarząd: architekci Piotr Fokczyński, Zbigniew Maćków, Maciej Hawrylak, Marcin Dziewoński, Marta Mnich, Tadeusz Sawa-Borysławski

uczestnicy na starcie projektu (2011), architekci(kolejność alfabetyczna) Mateusz Adamczyk i Agata Woźniczka (współpraca: Martinez Carlota Padro, Małgorzata Gołąbek, Dominika Tomaszewska), Ewa Bieniek (współpraca: Marcin Markiewicz, Bartosz Szczepański), Szymon Brzezowski i Juliusz Erdman, Piotr Bury (współpraca: Jakub Marszalski), Małgorzata Chrabąszcz*, Agnieszka Chrzanowska, Ryszard Daczkowski* (współpraca: Zdzisława Daczkowska, Marcin Dziewoński (współpraca: Marta Smarzych, Bartłomiej Pawłowski, Marcin Wajda), Rafał Jeszka, Krzysztof Wiśniowski), Tomasz Głowadzki, Maciej Hawrylak (współpraca: Agata Hawrylak, Michał Hawrylak), Paweł Horn (współpraca: Małgorzata Igras), Andrzej Hubka (współpraca: Piotr Buck, Sławomir Szczotka), Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka (współpraca: Wojciech Krassowski, Paweł Krokosz), Łukasz Kabarowski i Anna Misiura (współpraca: Agata Gabiś, Magdalena Lochno, Waldemar Gaczyński), Grzegorz Kaczmarowski, Igor Kaźmierczak, Krystyna Kirschke, Maciej Kowaluk (współpraca: Ewa Czerny, Monika Kowaluk, Łukasz Reszka, Maciej Siuda, Adrian Wyparło), Agnieszka Ksycka, Edward Lach, Stanisław Lose (współpraca: Maciej Lose, Dorota Waszak, Justyna Śmigasiewicz, Marcin Molik, Michał Goncarzewicz), Kazimierz Łatak, Zbigniew Maćków (współpraca: Maria Roj), Marcin Major (współpraca: Marta Górniak, Anna Owsiany, Adam Stafiniak, Paweł Osmak), Marta Mnich, Jerzy Modlinger, Juliusz Modlinger, Krzysztof Mycielski, Magdalena Paryna (współpraca: Katarzyna Dobiecka, Maciej Chorążak), Lesław Rubik, Roman Rutkowski, Tadeusz Sawa-Borysławski, Sylwia Sikora, Mikołaj Smoleński (współpraca: Mikołaj Romanowicz), Rafał Specylak, Joanna Styrylska (współpraca: Tomasz Boniecki, Marcelina Marszałkiewicz), Maciej Szarapo (współpraca: Karolina Haczyńska, Aleksander Szarapo, Łukasz Komar, Justyna Sielska), Krzysztof Szkółka i Dariusz Sirojć, Mariusz Szlachcic* i Dorota Szlachcic, Tadeusz Szukała, Piotr Śmierzewski, Marek Wiśniewski (współpraca: Tomasz Bzdęga), Bartłomiej Witwicki, Piotr Zybura (współpraca: Paweł Szyport, Łucja Sasin), Sławomir Żak (współpraca: Natalia Żak), Barosz Żmuda, Piotr Marek (współpraca: Bartosz Szczepański);

*zaznaczono osoby, które zmarły

Konsultanci: Michał Duda, Andrzej Poniewierka, Andrzej Pruszyński

Współpraca organizacyjna: Agnieszka Osowicz, Małgorzata Adamska,Roman Bednarek, Ewa Chmara, Beata Flank, Aleksander Hojło, Magdalena Najborowska, Marta Ostrowska, Urszula Sawa-Borysławska, Roland Smal

Kooperatywy: Karolina Woźniak

Plan MPZP: Biuro Rozwoju Wrocławia: Magdalena Argasińska, Paweł Cichoński, Michał Ciesielski, Katarzyna Herman-Lempart, Małgorzata Klarczyk, Monika Kozłowska-Święconek, Elżbieta Majchrzak, Barbara Skorna, Tomasz Smoliński, Grzegorz Synowiec, Marta Ścigała

Inwestor: Gmina Wrocław, deweloperzy, gestorzy mediów, TBS Wrocław, kooperatywy, osoby fizyczne

Patronat:​ Prezydent Wrocławia

Powierzchnia terenu: ok. 6 ha

Liczba zrealizowanych obiektów: 13 kwartałów mieszkaniowych, 4 kooperatywy

Koncepcja realizacji modelowego osiedla: 2009

Warsztaty: 2011

MPZP: 2012

Realizacja: 2013-2019

Osiedle Nowe Żerniki 6

i

Autor: archiwum pracowni 5 | Nowe Żerniki w granicach Wrocławia
Osiedle Nowe Żerniki 11

i

Autor: archiwum pracowni 11 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – Dom wielopokoleniowy, TBS; 2 – CAL / Dom kultury; 3 – istniejąca zabudowa jednorodzinna; 4 – projektowana zabudowa jednorodzinna (przetargi 1Q2021); 5 – potencjalna lokalizacja budynku religijnego; 6 – szkoła (konkurs w przygotowaniu); 7 – kwartały zabudowy biurowo-usługowej (przetargi w toku); 8 – kwartały mieszkaniowe (realizacja w etapie II); 9 – bazarek osiedlowy; K2 - Kwartał 2, Atal Nowe Żerniki 2; K3 - kwartał 3; K4 - kwartał 4; K5 - kwartał 5; K6 - kwartał 6; K7 - kwartał 7, Osiedle Atmosfera, K8 - Kwartał 8, Spirala Czasu; K12- kwartał 12, Apartamenty Wuwart; K13- kwartał 13, 24 Brzozy – Ande; K14 - kwartał 14, Osiedle Rodzinne; K15- kwartał 15, K17 - kwartał 17, K19 - kwartał 19, kooperatywa I; KII - kooperatywa II; KIII - kooperatywa III; KV - kooperatywa V Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Z4S6-QVCX-v9st_osiedle-nowe-zerniki-11.jpeg
Osiedle Nowe Żerniki 17

i

Autor: Maciej Lulko 17 | Widok od strony południowo-zachodniej na kwartały K5 i K4 w budowie, po lewej K3, w tle Stadion Wrocław, styczeń 2017

Zakładając, że Żerniki mają być lekcją dla polskich samorządów, niewątpliwie konieczny jest powrót do dyskusji o narzędziach prawnych dających pole do tworzenia takich zespołów mieszkaniowych

Osiedle Nowe Żerniki 18

i

Autor: Maciej Lulko 18 | Kwartał K6 w budowie, widok ze skrzyżowania ul. Bazarek i al. Architektów

Nowe Żerniki. Dom wielopokoleniowy

Dom wielopokoleniowy to inwestycja wrocławskiego TBS-u, zlokalizowana przy głównej osi osiedla. Powstał w ramach konkursu, którego główną ideą było stworzenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: domu seniora, mieszkań dla młodych rodzin i przedszkola. Projekt wyróżniał się niestandardowym podejściem poprzez zastosowanie zwartej zabudowy kwartałowej jako odpowiedzi na zróżnicowane urbanistycznie sąsiedztwo. W kwartale powstał jeden 4-kondygnacyjny budynek, o wysokości ok. 15 m, w kształcie prostopadłościanu, z wyciętym w środku owalnym dziedzińcem. Kształt wynika z chęci stworzenia przestrzeni bez barier i wizualnych podziałów. Perforacje w parterze umożliwiają kontakt z otoczeniem budynku, a główne wejście na dziedziniec stanowi ukośne przebicie, wiążące je widokowo z pobliskim parkiem i planowanym lokalnym centrum kultury. (opis autorski)

Czytaj też:  Projektowanie dla seniorów – bezpłatny przewodnik |

Osiedle Nowe Żerniki 19

i

Autor: Osiedle Nowe Żerniki 19 | Dom wielopokoleniowy w kontekście osiedla Nowe Żerniki
metryka

Dom wielopokoleniowy z przedszkolem, mieszkaniami dla seniorów oraz mieszkaniami dla młodych rodzin

Wrocław, osiedle Nowe Żerniki

Autorzy: Major Architekci, architekci Anna Major, Marcin Major

Współpraca autorska: architekci Alicja Miasik, Marta Górniak, Marlena Kilian, Hanna Kopacz, Maria Więcław

Architektura wnętrz: Major Architekci

Konstrukcja: Zimny Construction

Generalny wykonawca: Pre-Fabrykat Sp.z o.o. Inwestor: TBS Wrocław Sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 4 719 m2

Powierzchnia zabudowy: 2 787 m2

Powierzchnia użytkowa: 6 679 m2

Powierzchnia całkowita: 14 977 m2

Kubatura: 50 759 m3

Liczba wszystkich mieszkań: 117 (w tym: wspomaganych/dla seniorów: 57; dla młodych rodzin: 60)

Projekt konkursowy: 2016

Projekt: 2017

Realizacja: 2020

Koszt inwestycji: ok. 25 000 000 PLN

Osiedle Nowe Żerniki 20

i

Autor: Osiedle Nowe Żerniki 20 | Widok z lotu ptaka na dziedziniec rekreacyjny domu wielopokoleniowego
Osiedle Nowe Żerniki 21

i

Autor: Maciej Lulko 21 | Elewacja dziedzińca ze strefą rekreacyjną dla różnych grup wiekowych, przestrzeń integracyjna

Atal Nowe Żerniki

Jednym z zadań, jakie postawili przed sobą architekci wzorcowego osiedla mieszkaniowego Atal Nowe Żerniki, było zaprojektowanie miejsca, którego struktura będzie ułatwiać tworzenie lokalnych wspólnot. Zielona przestrzeń pomyślana została jako społeczna inicjatywa, ideowo oparta na założeniach farm miejskich. Tarasy tworzące skarpy maja tu różnorodne formy zagospodarowania: zieleń niska z krzewami owocowymi, kwietniki, ogródki prywatne i wspólne. Zaspokaja to potrzebę posiadania własnych, ekologicznych upraw i przede wszystkim daje możliwość wspólnego przebywania w przestrzeni półpublicznej. Pasaż Radinga to wspólny ciąg pieszy Nowych Żernik, który łączy zaprojektowane zespoły mieszkaniowe, przecina zabudowę wzdłuż alei Kosmonautów i jako zielony most przechodzi nad ruchliwą jezdnią, prowadząc na rekreacyjny teren Glinianek. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 22

i

Autor: Maciej Lulko 22 | Widok na kwartał 2 z lotu ptaka od północy. Zielona przestrzeń pomyślana została jako społeczna inicjatywa ideowo oparta na założeniach farm miejskich
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 2 (K2)

Atal Nowe Żerniki 2

Wrocław, aleja Architektów, skwer Radinga

Autorzy: SZLACHCIC ARCHITEKCI,architekci Dorota Szlachcic, Mariusz Szlachcic

Współpraca autorska: architekci Marek Wiśniewski, Małgorzata Chrabąszcz, Paweł Spychała, Jakub Kilen, Radosław Kruk, Adam Ogrodniczak, Sandra Łabowicz, Tomasz Ptak, Accursio Russo

Architektura krajobrazu: SZLACHCIC ARCHITEKCI, BUDCUD

Konstrukcja: VEGACAD

Generalny wykonawca: Atal SA Inwestor: Atal SA Powierzchnia terenu: 8081 m2

Powierzchnia zabudowy: 5930 m2

Powierzchnia użytkowa: 12041 m2

Powierzchnia całkowita: 28569 m2

Kubatura: 28 569 m3

Liczba mieszkań: 218

Powierzchnia mieszkań: od 27 m2 do 89 m2

Projekt:2016-2017

Realizacja: 2019

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 23

i

Autor: Nate Cook 23 | Widok na kwartał 2 od Pasażu Radinga,wspólnego ciągu pieszego Nowych Żernik, który łączy zaprojektowane zespoły mieszkaniowe
Osiedle Nowe Żerniki 24

i

Autor: Nate Cook 24 | Widok od al. Architektów

Nowe Żerniki. Dom ul. Lauterbacha

To najprostszy urbanistycznie kwartał na Nowych Żernikach. W świadomej redukcji poszukiwano formuły mieszkania dostępnego z możliwie najlepszymi parametrami urbanistycznymi. Obiekt zaprojektowano w postaci dwóch 5-kondygnacyjnych brył zorientowanych na osi północ-południe, posadowionych na wspólnej płycie garażu. Dyspozycja przestrzenna części mieszkalnych pozwoliła stworzyć wewnętrzny dziedziniec, którego wyższa część łączy się z poziomem terenu łagodną skarpą. Stworzoną tak półprywatną przestrzeń nasycono zielenią i funkcjami rekreacyjnymi. Dziedziniec od strony drogi dojazdowej oddzielono pergolą dla stojaków na rowery, szafek złączy kablowych oraz modułu serwisowego. Element ten spaja przestrzennie założenie – ma wysokość cokołów brył mieszkalnych, dopełniając ich obrys. Elewacje stworzono jako tynkowane w kolorze białym, stosując pozornie swobodną kompozycję stypizowanych otworów okiennych. Tektoniki bryłom nadają proste balkony. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 25

i

Autor: Maciej Lulko 25 | Widok od strony południowej, od ul. Frydeckiego, na kwartał 3, w tle kwartał 17. Elewacje stworzono jako tynkowane w kolorze białym, tektoniki bryłom nadają proste balkony
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 3 (K3)

Wrocław, ul. Heinricha Lauterbacha i ul. Andrzeja Frydeckiego

Autorzy: Forum Architekci i Maćków Pracownia Projektowa, architekci Szymon Brzezowski (arch. prowadzący), Michał Goncerzewicz, Maciej Lose, Stanisław Lose, Zbigniew Maćków

Współpraca autorska:architekci Kamil Barański, Aleksandra Czupkiewicz, Joanna Janikowska, Paweł Karpa, Joanna Major, Marcin Molik, Laura Paluch, Maria Pietrzyk, Maria Roj, Michał Romański, Natalia Rowińska, Justyna Śmigasiewicz

Konstrukcja: Zimny Construction

Generalny wykonawca: Tom - Instal Inwestor: Vantage Development

Powierzchnia zabudowy: 2077 m2

Powierzchnia użytkowa: 7133 m2

Powierzchnia całkowita: 9085 m2

Kubatura: 22 337 m3

Projekt: 2013

Realizacja: 2017

Osiedle Nowe Żerniki 26

i

Autor: Maciej Lulko 26 | Obiekt zaprojektowano w postaci dwóch 5-kondygnacyjnych brył zorientowanych na osi północ-południe, posadowionych na wspólnej płycie garażu

Nowe Żerniki. Dom ul. Frydeckiego

Kwartał został wypełniony zabudową obrzeżną o charakterze punktowym. Zależało nam, aby nie była to typowa zabudowa kwartałowa, a raczej zespół niezależnych obiektów przerwanych przestrzenią półpubliczną. To w niej ulokowaliśmy punkt gastronomiczny, urządzenia sportowe i inne obiekty towarzyszące. Przestrzeń wewnętrzna jest półprywatna i zagospodarowana głównie zielenią. Znajdują się tam prywatne ogródki przydomowe i wspólna przestrzeń rekreacyjna z zielenią wysoką zasadzoną na gruncie rodzimym. Było to możliwe dzięki uformowaniu garażu podziemnego po obwodzie kwartału. Budynki mają różnorodną strukturę, co wynika ze współpracy niezależnych biur architektonicznych. Zabudowa niższa to przewietrzane mieszkania dostępne z zewnętrznego ganka, wyposażone w przestronne loggie wykończone drewnem. Wyższa zabudowa wzdłuż al. Architektów to trzonowiec o strukturze punktowej oraz budynek klatkowy. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 28

i

Autor: Maciej Lulko 28 | Widok od ul. Frydeckiego. Różnorodna struktura budynków wynika ze współpracy niezależnych biur architektonicznych
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 4 (K4)

Zespół pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi

Wrocław, al.Architektów, ul.Barskich, ul.Frydeckiego

Autorzy: ch+ architekci, VROA architekci, 3XA, Kabarowski Misiura Architekci, ASPA Pracownia Architektoniczna, architekci Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Grzegorz Kaczmarowski, Agnieszka Chrzanowska, Łukasz Kabarowski, Maciej Kowaluk, Maciej Szarapo

Współpraca autorska: architekci Łukasz Wojciechowski, Anna Misiura, Agata Bujak, Aleksandra Mitoraj, Robert Scheitza

Architektura krajobrazu: Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak

Konstrukcja: Andrzej Bondaryk

Generalny wykonawca: Haras Budownictwo Inwestor: BLOCKPOL S.A.

Pow. terenu: 7177 m2

Pow. zabudowy: 2642 m2

Pow. użytkowa: 12 145 m2

Pow. całkowita: 18 388 m2

Kubatura: 76 486 m3

Liczba mieszkań: 154

Pow. mieszkań: od 28 m2 do 99 m2

Opracowania warsztatowe: 2014-16

Koncepcja realizacyjna: 2016

Projekt: 2017

Realizacja: 2020

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 29

i

Autor: Maciej Lulko 29 | Kwartał został wypełniony zabudową obrzeżną o charakterze punktowym

Nowe Żerniki. Dom ul. Barskich

Geneza tego projektu odbiegała od tego, z czym mamy do czynienia w codziennej praktyce architektonicznej: jeden budynek, albo może raczej zestaw ośmiu na pojedynczej działce, miało zaprojektować osiem pracowni. Wypracowana struktura wież, wstawionych w trzy pasy zabudowy, pozwoliła na zaspokojenie architektonicznego ego każdej pracowni. Miał powstać projekt przestrzennie spójny, ale funkcjonalnie i estetycznie zróżnicowany. Życie przyniosło jednak zmiany: z ośmiu pracowni zostały cztery, a na końcu tylko dwie dostały zadanie sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego dla jednego dewelopera. Projekt ewoluował pod jego presją i pod presją przepisów: rzuty ujednolicono, elewacje uproszczono, bryły naruszono przez linijki słońca. Udało się zachować jednak strukturę przestrzenną, zazielenione uliczki prowadzące do ośmiu klatek schodowych oraz rzuty mieszkań umożliwiające dużą dowolność aranżacji. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 30

i

Autor: Maciej Lulko 30 | We wnętrzu kwartału znajdują się prywatne ogródki przydomowe i wspólna przestrzeń rekreacyjna
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 5 (K5)

Kwartał zabudowy wielorodzinnej

Wrocław, ul. Krystyny i Mariana Barskich

Autorzy: architekci Dariusz Sirojć, Krzysztof Szkółka, Roman Rutkowski

Współpraca autorska: architekci Stanisław Lose, Zbigniew Maćków

Architektura krajobrazu: Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak

Konstrukcja: Andrzej Bondaryk

Generalny wykonawca: Blockpol Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. Inwestor: Blockpol-Developer sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 7 941 m2

Powierzchnia zabudowy: 4914 m2

Powierzchnia użytkowa: 8 420 m2

Powierzchnia całkowita: 15 632 m2

Kubatura: 51 950 m3

Liczba mieszkań: 128

Liczba lokali usługowych: 4

Powierzchnia mieszkań: od 27 m2 do 73 m2

Koncepcja realizacyjna: 2016

Projekt: 2017

Realizacja: 2018

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 31

i

Autor: Maciej Lulko 31 | Widok z lotu ptaka na kwartał 5
Osiedle Nowe Żerniki 32

i

Autor: Maciej Lulko 32 | Widok z wnętrza kwartału 5

Nowe Żerniki. Dom ul. Brzozy

Kwartał podzielony jest na dwie strefy: budynek galeriowy tworzący masywną bryłę od al. Architektów oraz trzy kameralne klatkowce od strony zachodniej. Mimo różnej typologii tworzą wizualną całość. Urbanistyka powstała w oparciu o dwie osie wiążące kwartał z otoczeniem. Oś poprzeczną wyznaczają szerokie schody prowadzące z osiedlowego bazaru na dziedziniec. Domknięciem osi jest ściana szczytowa budynku galeriowego. Znajdujące się na parterze usługi mają aktywizować przestrzeń, podkreślając jej miejski charakter. Oś podłużna jest kontynuacją ciągu pieszego z sąsiedniego kwartału. Prowadzi przez taras rekreacyjny i zakończona jest przebiciem w ścianie galeriowca. Ogólnodostępne wnętrze kwartału ukształtowano na dwóch poziomach. Niżej położony dziedziniec pełni funkcję półpubliczną i powiązany jest z osiedlowym bazarem. Usytuowany wyżej taras z zielenią, placem zabaw, pergolą oraz miejscem do grillowania ma charakter bardziej prywatny i służy głównie mieszkańcom. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 34

i

Autor: Maciej Lulko 34 | Od al. Architektów masywną bryłę tworzy budynek galeriowy, a od zachodu trzy kameralne klatkowce
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 6 (K6)

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wrocław, ul. Krystyny i Mariana Barskich, Tadeusza Brzozy oraz Aleja Architektów.

Autorzy: architekci Marcin Major, Marcin Dziewoński, Maciej Hawrylak, Magdalena Paryna, Joanna Styrylska

Pracownia prowadząca: majorarchitekci

Współpraca autorska: architekci Marta Górniak. Anna Major, Alicja Miasik, Alicja Adamowicz, Izabela Owczarek, Jakub Dobras

Inwestor: Atal S.A.

Powierzchnia całkowita: 15 460 m2

Kubatura: 50 860 m3

Powierzchnia mieszkań: od 38 m2 do 85 m2

Projekt: 2014

Realizacja: 2016-17

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 33

i

Autor: Maciej Lulko 33 | Widok od pasażu Radinga, świetlica osiedlowa
Osiedle Nowe Żerniki 35

i

Autor: Maciej Lulko 35, 36 | Dziedziniec pełni funkcję półpubliczną i powiązany jest z bazarem, natomiast usytuowany wyżej taras z zielenią, placem zabaw, pergolą oraz miejscem do grillowania służy jedynie mieszkańcom
Osiedle Nowe Żerniki 36

i

Autor: Maciej Lulko 35, 36 | Dziedziniec pełni funkcję półpubliczną i powiązany jest z bazarem, natomiast usytuowany wyżej taras z zielenią, placem zabaw, pergolą oraz miejscem do grillowania służy jedynie mieszkańcom
Osiedle Nowe Żerniki 37

i

Autor: Maciej Lulko 37 | Klatkowiec w kwartale 6, widok z dziedzińca

Nowe Żerniki. Osiedle Atmosfera

Dziesięć kameralnych, jasnych i prostych budynków z usługami w parterach zostało pomyślanych tak, by architektura stanowiła nieprzytłaczające tło dla codziennego życia mieszkańców i ich relacji. Jednoklatkowe, 3- i 4-kondygnacyjne budynki rozmieszczono grzebieniowo na skarpie, kryjącej pod zielonym dachem parking podziemny oraz lokale usługowo-handlowe. Wielkość, struktura i lokalizacja obiektów stanowią nową typologię, uwzględniającą zależności pomiędzy przestrzeniami publicznymi, półpublicznymi i prywatnymi. Ze względu na socjalno-ekonomiczny charakter inwestycji, większość mieszkań ma powierzchnię ok. 45-48 m2. Przyjęto jednak rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, które umożliwiają w pełni elastyczną modyfikację lokalizacji ścian działowych w każdym z lokali. Ponadstandardowe wielkości okien zapewniają optymalne doświetlenie i – nawet w małych mieszkaniach – pozwalają na uzyskanie wrażenia przestronności. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 38

i

Autor: Maciej Lulko 38 | Kwartał 7 to dziesięć budynków z usługami w parterach
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 7 (K7)

Osiedle Atmosfera

Wrocław, ul. Krystyny i Mariana Barskich

Autorzy: ARCH_IT PIOTR ZYBURA (główny projektant, koordynator projektu)oraz PAG, HORN ARCHITEKCI, S3NS, TSB, architekci Piotr Zybura (ARCH_IT, główny projektant), Tomasz Głowacki(PAG), Paweł Horn (HORN),Igor Kaźmierczak (S3NS), Tadeusz Sawa-Borysławski (TSB)

Zespół projektowy: koncepcja: P. Zybura, T. Głowacki, P. Horn, I. Kaźmierczak, T. Sawa-Borysławski, współpraca: M. Steinsaeter, J. Podgórski, M. Popławski, P. Szyport; proj. budowlany: Arch_it Piotr Zybura, przy współpracy: Pracownia Architektury Głowacki, Horn Architekci, architektura: P. Zybura (główny projektant), T. Głowacki, P. Horn, współpraca: I. Kaźmierczak, P. Szyport, I. Peruga, J. Karnicka, K. Mądrecki, K. Kolinek, M. Tobiasz, M. Steinsaeter; proj. wykonawczy: Arch_it Piotr Zybura, P. Zybura (główny projektant), M. Podgórny, P. Szyport, J. Karnicka, współpraca: Pracownia Architektury Głowacki, T. Głowacki, B. Wójcik, K. Śleboda, M. Mierzwiak

Architektura wnętrz: Arch_it Piotr Zybura & Pracownia Architektury Głowacki

Konstrukcja: CADIN

Generalny wykonawca: PD POLKONBUD S.A. Inwestor: PROFIT DEVELOPMENT S.A.

Pow. terenu: 6750 m2

Pow. zabudowy: 5346 m2

Pow. użytkowa mieszkalna i usługowa: 6047 m2

Powierzchnia całkowita: 12 336 m2

Kubatura: 48 970 m3

Liczba mieszkań: 116

Liczba lok. handlowych: 6

Pow. mieszkań: 26-58 m2

Warsztaty projektowe i koncepcja: 2013-2105

Projekt: 2015-2016

Realizacja: 2016-2017

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 39

i

Autor: Maciej Lulko 39 | Kondygnację parteru, mieszczącą lokale handlowe i garaż przekryto zieloną skarpą, na której rozmieszczono grzebieniowo niewielkie jedno-klatkowe budynki
Osiedle Nowe Żerniki 40

i

Autor: Maciej Lulko 40 | Przeszklenie klatki schodowej

Nowe Żerniki. Spirala Czasu

Dzięki doświadczeniu projektowania autonomicznych urbanistycznie i społecznie kompleksów, zaproponowaliśmy ortogonalny układ w orientacji zgodnej z kierunkami świata. Elewacje południowe budynków są jasne, przestrzenne, mocno perforowane, z panelami fotowoltaicznymi i przesuwnymi panelami przeciwsłonecznymi. Północne, ze szklanym rozcięciem, mają surowy, obronny charakter. Wielofunkcyjna strefa przy wschodniej granicy działki stanowi bufor między przestrzenią półprywatną a publiczną. Ogólnodostępne wewnętrzne patio oferuje kameralny ogród i taras z warzywnikiem społecznym. Struktura kompleksu łączy układ klatkowo-korytarzowy zabudowy jednorodzinnej i przeszklonych galerii. Rozwiązania ekologiczne umożliwiły sprzedaż energii na mocy, unikatowej w skali kraju, umowy zawartej między wspólnotą mieszkaniową a zakładami energetycznymi. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 41

i

Autor: Maciej Lulko 41 | Kwartał 8 tworzy budynek o ortogonalnym układzie w orientacji zgodnej z kierunkami świata
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 8 (K8)

Budynek wielorodzinny Spirala Czasu

Wrocław, ulice K. i M. Barskich, M. Berga, T. Brzozy

Autorzy: SRDK Archicom Studio Śródka, architekci Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka, Wojciech Krassowski

Współpraca autorska: architekci Sławomir Żak, Andrzej Hubka, Tadeusz Szukała

Architektura wnętrz: SRDK Archicom Studio Śródka

Architektura krajobrazu: DWJ Land Art LTD

Konstrukcja: MARDO Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: ARCHICOM Sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji - S.K. Inwestor: Space Investment Strzegomska 3 Sp. z o.o. – Otyńska S.K.

Powierzchnia terenu: 4038 m2

Powierzchnia zabudowy: 2263 m2

Powierzchnia użytkowa: 4179 m2

Powierzchnia całkowita: 6959 m2

Kubatura: 28 688 m3

Liczba mieszkań: 66

Powierzchnia mieszkań: od 39 do 133 m2

Projekt konkursowy: 2013

Projekt: 2015

Realizacja: 2017

Koszt inwestycji: 191 900 000 PLN

Osiedle Nowe Żerniki 42

i

Autor: Maciej Lulko 42 | Widok z ul. Berga, na pierwszym planie budynek Spirala Czasu, w tle Dom wielopokoleniowy
Osiedle Nowe Żerniki 43

i

Autor: Maciej Lulko 43 | Ogólnodostępne wewnętrzne patio oferuje kameralny ogród i taras z warzywnikiem społecznym

Dom ul. Białodrzewna

Projekt budynku mieszkalnego na Nowych Żernikach nawiązuje do tradycji wrocławskiej willi miejskiej. Koncepcja osiedla czerpie z najważniejszych elementów dawnego stylu i reinterpretuje je na język współczesnej architektury. Prosta, zwarta bryła zatopiona została w otaczającej ją zieleni, dodatkowo rozrzeźbiona loggiami oraz tarasami i wzbogacona subtelnym detalem. Pracom projektowym towarzyszyła chęć stworzenia przestrzeni, która będzie łączyć zalety życia w domu jednorodzinnym z mieszkaniem w penthousie z przestronnym tarasem. Minimalizm osiedla wraz z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów wykończeniowych o zróżnicowanej fakturze i teksturze pozwoliły na ograniczenie kolorystyki budynków oraz operowanie jedynie kontrastem czerni i bieli. Zabieg ten wpłynął na uzyskanie ponadczasowej elegancji. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 44

i

Autor: Maciej Lulko 44 | Widok na osiedle Nowe Żerniki od zachodu. Na pierwszym planie od lewej: kwartał 12 i kwartał 13
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 12 (K12)

Apartamenty Wuwart

Wrocław, Białodrzewna

Autorzy: Q2Studio, architekci Marcin Kucharski, Maciej Janczyk, Piotr Woldan, Karol Mądrecki

Współpraca autorska: architekci: Elżbieta Gargas, Anna Newerla-Szachniewicz, Dagmara Stasiak

Architektura wnętrz: Q2Studio

Architektura krajobrazu: Q2Studio

Konstrukcja: MP Konstrukcje Piotr Ciesielski

Generalny wykonawca: PCG GW Sp. z o.o. Inwestor: PCG Deweloper Sp. z o.o. Sp. k.

Powierzchnia terenu: 2554 m2

Powierzchnia zabudowy: 1212 m2

Powierzchnia użytkowa: 2909 m2

Powierzchnia całkowita: 3561 m2

Kubatura: 11 650 m3

Liczba mieszkań: 18

Powierzchnia mieszkań: od 73,35 m2 do 96,75 m2

Projekt konkursowy: 2018

Projekt: 2018

Realizacja: 2020

Nie podano kosztów inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 45

i

Autor: Maciej Lulko 45 | Bryła budynku rozrzeźbiona jest loggiami oraz tarasami i wzbogacona subtelnym detalem
Osiedle Nowe Żerniki 46

i

Autor: Maciej Lulko 46 | Projekt budynku nawiązuje do tradycji wrocławskiej willi miejskiej

Nowe Żerniki. 24 Brzozy – Ande

Zespół projektowany był na trudnej działce rozdzielonej na dwie części ciekiem wodnym, z dużą ilością zieleni i z różnicami poziomów terenu. Jedną z głównych wad osiedla był brak zachowanej zieleni starszej niż same budynki. Priorytetem stało się takie ukształtowanie zabudowy, aby zarówno zachować ciągłość cieku wodnego, jak i możliwie największą liczbę rosnących na działce drzew. Opadający w stronę rowu teren był pretekstem do zaprojektowania opadającej w tym samym kierunku, tarasowej bryły budynku frontowego. W drugiej linii obiekt został „przełamany” w rzucie w sposób pozwalający na zachowanie istniejących drzew. Obydwa budynki połączono przerzuconym nad wodą mostkiem. Uskokowa geometria pozwoliła na dobre doświetlenie przestrzeni rekreacyjnej, jaka wytworzyła się pomiędzy domami, a jednocześnie wszystkie mieszkania zyskały atrakcyjne tarasy. W południowo-zachodnim narożniku zespołu zaprojektowano także duży „taras społeczny” dla wszystkich mieszkańców. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 47

i

Autor: Maciej Lulko 47 | Fragment osiedla Nowe Żerniki, widok od ul. Barskich, od lewej, na pierwszym planie: K13 i K14, na drugim planie K12 i i K14
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 13 (K13)

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Osiedle Rodzinne

Wrocław, Nowe Żerniki, ul. Hansa Poelziga

Autorzy: Projekt Nowe Żerniki - Grupa9, architekci Marcin Dziewoński, Maciej Hawrylak, Marcin Major, Magdalena Paryna, Joanna Styrylska

Pracownia prowadząca : Dziewoński Łukaszewicz – architekci

Współpraca autorska: architekci Bartosz Łukaszewicz, Bartłomiej Pawłowski, Marta Smarzych

Konstrukcja: Dorota Magdziarek

Generalny wykonawca: Budownictwo Osiedle Rodzinne sp z o.o. sp.k

Inwestor: Budownictwo Osiedle Rodzinne sp z o.o. sp.k

Powierzchnia terenu: 3618 m2

Powierzchnia zabudowy: 2633 m2

Powierzchnia użytkowa: 4900 m2

Powierzchnia całkowita: 5500 m2

Kubatura: 23 500 m2

Powierzchnia mieszkań: od 29 m2 do 100m2

Projekt: 2015

Realizacja: 2016

Koszt inwestycji: ok. 15 000 000 PLN

Osiedle Nowe Żerniki 48

i

Autor: Maciej Lulko 48 | Południowo-zachodni narożnik z tarasem dla wszystkich mieszkańców, zwieńczony trejażem zachowującym kontur budynku
Osiedle Nowe Żerniki 49

i

Autor: Maciej Lulko 49 | Budynek od północy został przełamany w rzucie w sposób pozwalający na zachowanie istniejących drzew

Nowe Żerniki. Osiedle Rodzinne

W świetle przyjętych zasad założyliśmy, że nie utrzymają się projekty drogie i nietypowe, stąd pomysł na pracę raczej nad typologią. Punktem wyjścia była lokalizacja działki, na styku pomiędzy terenami zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nasz obiekt miał być czymś pośrednim, łączyć zalety obu. Wymyśliliśmy wewnętrzną uliczkę na poziomie pierwszego piętra, z której do poszczególnych mieszkań wchodzi się bezpośrednio, jak w domu jednorodzinnym. Większość lokali jest dwupoziomowa, z dwustronnym doświetleniem, dużymi tarasami, część nawet z własnymi, „prywatnymi” garażami, do których schodzi się wewnętrznymi, wyłącznymi schodami. W skrzydle wschodnim mieszkania na najniższym poziomie mały początkowo parter przeznaczony na prowadzenie lokalu usługowego, jednak pomysł takiego połączenia został odrzucony przez dewelopera. Obiekt ma również cechy zabudowy wielorodzinnej: wspólne garaż i przestrzeń półprywatną czy scentralizowane instalacje. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 50

i

Autor: Maciej Lulko 50 | Kwartał 14, widok z ul. Poelziga
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 14 (K14)

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne 24 Brzozy – Ande

Wrocław, ul. Tadeusza Brzozy

Autorzy koncepcji: TO Studio Paweł Wręczycki

Pracownia prowadząca: Dziewoński Łukaszewicz – architekci, architekci Marcin Dziewoński, Bartosz Łukaszewicz, Kinga Bohdziewicz, Łukasz Klimaszewski, Zuzanna Norkiewicz, Marta Smarzych, Paweł Wręczycki

Konstrukcja: VegaCad dr Maciej Yan Minch

Generalny wykonawca: CREA Budownictwo

Inwestor: Rodis Development

Powierzchnia terenu: 2360 m2

Powierzchnia zabudowy : 1660 m2

Powierzchnia użytkowa: 2650 m2

Powierzchnia całkowita: 3890 m2

Kubatura: 11 700 m3

Powierzchnia mieszkań: od 38 m2 do 145 m2

Projekt: 2018-2019

Realizacja: 2019-2020

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 51

i

Autor: Maciej Lulko 51, 52 | Na poziomie pierwszego piętra (nad wielostanowiskowym garażem) została zaprojektowana wewnętrzna uliczka z bezpośrednimi wejściami do mieszkań
Osiedle Nowe Żerniki 52

i

Autor: Maciej Lulko 51, 52 | Na poziomie pierwszego piętra (nad wielostanowiskowym garażem) została zaprojektowana wewnętrzna uliczka z bezpośrednimi wejściami do mieszkań
Osiedle Nowe Żerniki 53

i

Autor: Maciej Lulko 53 | Skrzydło wschodnie z powierzchnią usługową w parterze

Nowe Żerniki. Kooperatywy

Budynek kooperatywy mieszkaniowej zaprojektowano w ścisłej współpracy z przyszłymi mieszkańcami, którzy stworzyli wspólnotę sąsiedzką już na etapie koncepcji. Układ funkcjonalny odpowiada różnym potrzebom użytkowników oraz ich możliwościom partycypacji w inwestycji. Powierzchnie wspólne mają charakter półprywatny i służą podtrzymywaniu relacji sąsiedzkich. Należą do nich m.in. pralnia, świetlica czy sąsiedzki ogród. W skład kooperatywy wchodzą przestrzenie użytkowe zlokalizowane na parterze budynku: żłobek oraz lokal usługowy przeznaczony na realizację usług drobnych lub handlu. Lokal zaprojektowany zostały w obszarze dostępnym wszystkim mieszkańcom osiedla, przy głównym trakcie kumulującym tego typu punkty, natomiast żłobek od strony ul. Lauterbacha, o mniejszym natężeniu ruchu. Analiza potrzeb w czasie planowania osiedla i obecne uwarunkowania potwierdzają, że tego typu obiekty w budynku kooperatywy są wartością dodaną dla mieszkańców. (opis autorski)

Czytaj też: Zaprojektuj i zbuduj – polskie kooperatywy mieszkaniowe |

Osiedle Nowe Żerniki 54

i

Autor: Maciej Lulko 54 | Widok z ul. Barskich, kooperatywa III
metryka

Nowe Żerniki. Kooperatywa III

Budynek wielorodzinny

Wrocław, ul. Barskich 16-22

Autorzy: WOLANIN.PL Architektura, architekt Marcin Wolanin

Konstrukcja: AK Projekt Andrzej Kwass

Generalny wykonawca: Bartosz Michalewicz

Inwestor: grupa inwestorów prywatnych (tzw. Kooperatywa)

Pow. terenu: 1946 m2

Pow. zabudowy: 665 m2

Pow. użytkowa: 1749 m2

Pow. całkowita: 2113 m2

Kubatura: 6952 m3

Liczba mieszkań: 14

Powierzchnia mieszkań: od 34 do 112 m2

Projekt: 2017

Realizacja: 2017 -2018

Nie podano kosztów inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 55

i

Autor: Maciej Lulko 55 | Widok z lotu ptaka od ul. Lauterbacha, od lewej: kooperatywa V, kooperatywa II
metryka

Nowe Żerniki. Kooperatywa V

Budynek wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym

Wrocław, ul. Lauterbacha 1A 1B

Autorzy: CREOPROJECT, architekci Bartosz Żmuda, Piotr Marek, Bartosz Szczepański, Michał Krawczyk, Aleksandra Czerwińska

Współpraca autorska: przyszli mieszkańcy kooperatywy

Konstrukcja: Maciej Orzechowski, Radosław Tatko;

Generalny wykonawca: system gospodarczy indywidualnym nakładem sił kooperantów Inwestor: grupa prywatnych inwestorów

Pow. terenu: 1274m2

Pow. zabudowy: 513 m2

Pow. użyt. mieszkań: 481 m2

Pow. użyt. lokali: 196 m2

Pow. całkowita: 1292 m2

Kubatura: 4316 m3

Liczba mieszkań: 5

Pow.mieszkań: od 75m2 do 120m2

Koncepcja realizacyjna: 2015

Projekt: 2016

Realizacja: 2017-2020

Nie podano kosztu inwestycji

Budynek wielorodzinny zaprojektowano jako kooperatywę dla jedenastu zaprzyjaźnionych rodzin, stanowiących grupę prywatnych inwestorów. Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, ma formę prostopadłościanu położonego na osi północ-południe. Lokale stworzone dla potrzeb konkretnych rodzin są mocno zróżnicowane funkcjonalnie i wielkościowo. Na parterze zaprojektowano mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z indywidualnym wejściem. W skład kooperatywy wchodzi również przestrzeń użytkowa przeznaczona dla potrzeb usług drobnych. Powierzchnie wspólne w budynku stanowią szlaki komunikacyjne o charakterze półprywatnym oraz miejsca spotkań, do których należy ogród z wydzieloną przestrzenią dla wszystkich mieszkańców. Stanowiska parkingowe zapewnia wewnętrzny garaż oraz zewnętrzny parking podziemny, zaprojektowany pod ogrodem, równolegle do budynku, i przekryty zieloną skarpą. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 56

i

Autor: Maciej Lulko 56 | Widok od ul. Lauterbacha, kooperatywa II
metryka

Nowe Żerniki. Kooperatywa II

Budynek wielorodzinny

Wrocław, ul. Lauterbacha 3-3a

Autorzy: WOLANIN.PL Architektura, architekt Marcin Wolanin

Konstrukcja: AK Projekt Andrzej Kwass

Generalny wykonawca: Bartosz Michalewicz

Inwestor: grupa inwestorów prywatnych (tzw. Kooperatywa)

Powierzchnia terenu:1582 m2

Pow. zabudowy: 490 m2

Pow.użytkowa: 1141 m2

Pow.całkowita: 1401 m2

Kubatura: 4579 m3

Liczba mieszkań: 11

Pow. mieszkań: od 43 do 108 m2

Projekt: 2016-2017

Realizacja: 2017 -2018

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 57

i

Autor: Maciej Lulko 57 | Kooperatywa I, kwartał 19
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 19 (K19)

Kooperatywa I

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze

Wrocław, ul. Lauterbacha, Autorzy: 2SZ:architekci, architekci Bartosz Szczepański, Karol Szczepański; CREOPROJECT architekci Bartosz Żmuda, Piotr Marek; Współpraca autorska: przyszli mieszkańcy kooperatywy Konstrukcja: Piotr Werner, Jarosław Wierzbicki, Daniel Żugaj

Generalny wykonawca: OZ-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Grupa prywatnych inwestorów

Pow.terenu: 1655m2

Pow. zabudowy: 408m2

Pow. użytkowa lokali: 767m2

Pow. całkowita: 1072m2

Kubatura: 4412 m3

Liczba mieszkań: 11

Pow. mieszkań: od 40 m2 do 105 m2

Koncepcja realizacyjna: 2018

Projekt: 2019

Realizacja: 2020

Nie podano kosztu inwestycji

Nowe Żerniki. Dom ul. Poelziga

To najmniejsza powierzchniowo działka przeznaczona w tym zespole pod zabudowę wielorodzinną, przez którą przebiega dodatkowo rów oraz droga wewnętrzna wyłączone z zabudowy. Wypracowany masterplan osiedla zakładał na niej budynek o wysokości około 15 m, właściwej dla obudowy szerokiej przestrzeni rekreacyjnej, stanowiącej jedną z osi kompozycyjnych osiedla. W konsekwencji zabudowa terenu wypełnia całą przewidzianą do tego celu powierzchnię. Tworzy zwarty blok urbanistyczny, pozostawiając wewnątrz wypełnione zielenią patio, wokół którego zorganizowana została struktura budynku. To obecnie jedyna zabudowa na osiedlu zwieńczona skośnym dachem, który był wymogiem prawa miejscowego dla tej wysokości obiektu. Został on zaprojektowany w kolorze odpowiadającym kolorom elewacji, zacierając klasyczny podział między tymi dwoma elementami budynku. Dzięki takiemu zabiegowi niewielki obiekt na małej działce dorównuje wysokością i skalą sąsiedniej zabudowie. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 58

i

Autor: Maciej Lulko 58 | Widok ze skrzyżowania ulic Barskich i Lauterbacha, w narożniku kwartał 15 z wypełnionym zielenią patio
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 15 (K15)

Budynek wielorodzinny

Wrocław, skrzyżowanie ulic Hansa Poelziga i Tadeusza Brzozy

Autorzy: BASIS Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka, architekci Dariusz Sirojć, Krzysztof Szkółka

Współpraca autorska: architekt Karina Mazur

Architektura krajobrazu: Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak

Konstrukcja: Tensegrity Dawid Skorupski

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex sp. z o.o. Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 1308 m2

Powierzchnia zabudowy: 870 m2

Powierzchnia użytkowa: 1773 m2

Powierzchnia całkowita: 4025 m2

Kubatura: 12 852 m3

Liczba mieszkań: 20

Liczba lokali usługowych: 3

Powierzchnia mieszkań: od 39 m2 do 130 m2

Koncepcja realizacyjna: 2018

Projekt: 2019

Realizacja: 2020

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 59

i

Autor: Maciej Lulko 59, 60 | Kwartał 15 to jedyny budynek zakończony skośnym dachem. Został on zaprojektowany w kolorze odpowiadającym kolorom elewacji, zacierając klasyczny podział między tymi dwoma elementami budynku
Osiedle Nowe Żerniki 60

i

Autor: Maciej Lulko 60 | To obecnie jedyna zabudowa na osiedlu zwieńczona skośnym dachem. Dach budynku został zaprojektowany w kolorze odpowiadającym kolorom elewacji, zacierając klasyczny podział między tymi dwoma elementami budynku

Nowe Żerniki. Zespół przy Tawryczewskiego

Zespół trzech budynków punktowych powstał jako urbanistyczna kontynuacja podobnej „punktowo-mijankowej" typologii powstałej wzdłuż ul. Lauterbacha. Utworzono niewielkie kameralne wnętrza służące rekreacji mieszkańców oraz zapewniono większości lokali układ narożny i dobre nasłonecznienie. Umożliwiło to zastosowanie dużych obwodowych balkonów będących przestrzenią buforową pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem. Klatkę schodową doświetlono dwukondygnacyjnymi otwartymi przestrzeniami oraz świetlikami dachowymi. Kondygnację podziemną garażu zagłębiono w taki sposób, aby zespół wizualnie stanowił otwartą przestrzeń. Na działce pozostawiono dużą część terenu z gruntem rodzimym, co pozwoliło na nasadzenia zieleni wysokiej oraz na skuteczniejszą mikroretencję w terenie. Linijka słońca oraz odległości określone przez WT nie pozwoliły zrealizować placu zabaw większego niż karuzela. W ramach uzupełnienia zrealizowano „nawierzchnie architektoniczne" służące zabawie. (opis autorski)

Osiedle Nowe Żerniki 61

i

Autor: Maciej Lulko 61 | Kwartał 17 to zespół trzech budynków punktowych
metryka

Nowe Żerniki. Kwartał 17 (K17)

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Wrocław, Nowe Żerniki,ul. Tawryczewskiego i ul. Lauterbacha

Autorzy: ch+ Architekci, Vroa architekci, 3XA, architekci Mikołaj Smoleński, Agnieszka Chrzanowska, Grzegorz Kaczmarowski, Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, Maciej Kowaluk

Współpraca autorska: architekci Hubert Różewicz, Robert Scheitza, Maria Wawer

Architektura krajobrazu: Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak

Konstrukcja: P3 Group Biuro Projektów Konstrukcyjnych

Generalny wykonawca: AWM Budownictwo s.a. Inwestor: Archicom Residential sp. z o.o., sp.k.

Powierzchnia terenu: 4231 m2

Powierzchnia zabudowy: 1181 m2

Powierzchnia użytkowa: 5756 m2 + 2998 m2 (garaż podziemny)

Powierzchnia całkowita: 6941 m2 + 3155 m2 (garaż podziemny)

Kubatura: 34 095 m3

Liczba mieszkań: 88

Powierzchnia mieszkań: od 35 m2 do 83 m2

Opracowania warsztatowe: 2016-17

Koncepcja realizacyjna: 2017

Projekt: 2018

Realizacja: 2019-2020

Nie podano kosztu inwestycji

Osiedle Nowe Żerniki 62

i

Autor: Maciej Lulko 62, 63, 65 | Utworzono niewielkie kameralne wnętrza służące rekreacji mieszkańców oraz zapewniono większości lokali układ narożny i dobre nasłonecznienie
Osiedle Nowe Żerniki 63

i

Autor: Krzysztof Smyk 62, 63, 65 | Utworzono niewielkie kameralne wnętrza służące rekreacji mieszkańców oraz zapewniono większości lokali układ narożny i dobre nasłonecznienie
Osiedle Nowe Żerniki 64

i

Autor: Maciej Lulko 64 | Obwodowe balkony będace przestrzenią bufororowa pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem
Osiedle Nowe Żerniki 65

i

Autor: Maciej Lulko 62, 63, 65 | Utworzono niewielkie kameralne wnętrza służące rekreacji mieszkańców oraz zapewniono większości lokali układ narożny i dobre nasłonecznienie
Nowe Żerniki District in Wrocław

Architects refer to the tradition of WuWa (Wohnungs- und Werkraumstellung), a 1929 building exhibition meant to work out new ideas for housing estates. Then as well as now the purpose has been to design a harmonious complex according to well thought-out urban ideas, with human-scale common spaces, services, greenery, and various types of development. The concept was worked out jointly by 40 Wrocław-based architectural practices, supported by city authorities and developers. The coordination of all aspects of the project was helped by the fact that the city functioned as a public land developer, prepared the road and mains infrastructure. Since the city owned the land, it could set the rules for the local plan and sell individual plots together with approved architectural concepts. So far, one-fourth of the intended district has been built, composed of buildings and common areas such as the main green belt, inner courtyards, services in ground floors, a water retention pool and no gates or fences. Semi-private and semi-public areas, kindergartens and a house for senior citizens help forge a local community.