Kongres Stolarki Polskiej

XIV Kongres Stolarki Polskiej w hotelu Warszawianka w Jachrance

2024-05-30 15:10

Rekordowa liczba ponad 300 uczestników wzięła udział w tegorocznym Kongresie Stolarki Polskiej. Rozmowy w ramach czterech bloków tematycznych zakończyły się przyjęciem rezolucji, która określi dalsze działania Związku POiD. Podczas kongresowej Gali wręczone zostały branżowe wyróżnienia.

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym

Spis treści

  1. Sytuacja branży w dobie kryzysu była tematem wiodącym tegorocznego Kongresu Stolarki Polskiej w Jachrance
  2. Odbudowa Ukrainy i środki z KPO jako perspektywa rozwoju branży
  3. Jak budować konkurencyjność branży, wrócić do wzrostu eksportu i oszczędzać - drugi blok tematyczny kongresu w Jachrance
  4. Transformacja energetyczna a budownictwo - jak nie stracić a skorzystać?
  5. Sztuczna inteligencja poprowadziła dyskusję o najważniejszych trendach marketingowych 2024 roku
  6. Rezolucja kongresowa przyjęta 23 maja w hotelu Warszawianka w Jachrance
  7. Rezolucja kongresowa postawiła szczególny nacisk na osłony okienne
  8. Branżowe wyróżnienia wręczone na Gali Orłów Stolarki podczas Kongresu Polskiej Stolarki w Jachrance w maju 2024 r.

Sytuacja branży w dobie kryzysu była tematem wiodącym tegorocznego Kongresu Stolarki Polskiej w Jachrance

Wiodącym tematem kongresu były szanse i zagrożenia dla branży w dobie kryzysu i związanych z nim przemian politycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Wokół tego zagadnienia toczyły się rozmowy w ramach 4 bloków tematycznych, z udziałem ekspertów i przedstawicieli sektora. Co działo się podczas kongresu?

Przeczytaj także:

Odbudowa Ukrainy i środki z KPO jako perspektywa rozwoju branży

Prof. dr hab. Waldemar Rogowski szkiełkiem i okiem analityka przedstawił jak otoczenie makroekonomiczne wpływa na sytuację branży budowlanej. Dziennikarz Patrycjusz Wyżga poprowadził po wystąpieniu profesora Rogowskiego dyskusję. Jako szanse dla dalszego rozwoju sektora wskazano przede wszystkim zaangażowanie w odbudowę Ukrainy i odpowiednie wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zwrócono też uwagę na wyzwanie, jakim jest odpływ pracowników z rynku pracy.

Jak budować konkurencyjność branży, wrócić do wzrostu eksportu i oszczędzać - drugi blok tematyczny kongresu w Jachrance

Drugi blok poprowadziła Małgorzata Walczak-Gomuła. Paneliści omówili zaś pytanie co powinni zrobić polscy producenci, aby powrócić na ścieżkę wzrostu eksportu. Pochylili się także nad zagadnieniem w jaki sposób branża stolarki może oszczędzać na transporcie i logistyce. Zastanawiali wreszcie nad tym, jakie kierunki eksportowe są obiecujące.

Transformacja energetyczna a budownictwo - jak nie stracić a skorzystać?

Do dyskusji wprowadził uczestników prelegent architekt Kamil Wiśniewski. Dziennikarka Karolina Matysiak-Rakoczy poprowadziła rozmowę, w której paneliści zastanawiali się nad budowaniem niezależności, dostosowywaniem produktów do nowych wymagań, raportowaniem ESG i wykorzystywaniem potencjału termomodernizacji budynków.

Sztuczna inteligencja poprowadziła dyskusję o najważniejszych trendach marketingowych 2024 roku

Ostatni blok poprowadziła sztuczna inteligencja "Stolaris AI". Eksperci zaproszeni przez organizatorów do tego bloku odpowiadali na listę pytań, która powstałą dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród uczestników kongresu. Dyskutowano o wiedzy praktycznej z pierwszej ręki i sposobach  wykorzystywania trendów marketingowych w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Rezolucja kongresowa przyjęta 23 maja w hotelu Warszawianka w Jachrance

W formie rezolucji zebrano najważniejsze wnioski z czterech debat, które odbyły się na kongresie i z Walnego Zgromadzenia członków związku POiD, mającego miejsce niewiele wcześniej. Żeby jeszcze skuteczniej promować polską stolarkę na zagranicznych rynkach

Związek podejmie działania na rzecz stworzenia spójnego brandingu, wyróżniającego rozwiązania "made in Poland" za granicą.

Zwiększenie obecności firm z rodzinnego sektora stolarki budowlanej na rynku ukraińskim i udział w odbudowie Ukrainy to duża szansa dla rozwoju, wymagająca ścisłej kooperacji całej branży. Dlatego związek POiD skoncentruje się na utrzymaniu stałego finansowania dla programu "Czyste powietrze" i wykorzystaniu na ten cel środków z Krajowego Programu Odbudowy.

Rezolucja kongresowa postawiła szczególny nacisk na osłony okienne

Ważnym elementem wpływającym na efektywność energetyczną i ograniczenie emisji CO2 są osłony okienne. POiD podejmie więc działania promujące wykorzystanie ich jako rozwiązania zapewniającego oszczędność energii w budynkach nowych i starszych, poddawanych termomodernizacji.

Branżowe wyróżnienia wręczone na Gali Orłów Stolarki podczas Kongresu Polskiej Stolarki w Jachrance w maju 2024 r.

Na koniec odbyła się Gala Orłów Polskiej Stolarki, podczas której wręczono branżowe wyróżnienia. Podczas gali zaprezentowano nowe firmy, które otrzymały certyfikaty, uhonorowano jubileusze obchodzone przez niektóre przedsiębiorstwa, wręczono dyplomy specjalne partnerom kampanii "Termomodernizacja + dobry montaż". Nagrody branżowe Orłów Polskiej Stolarki dostali za kształcenie uczniów w zawodzie montera stolarki budowlanej otrzymały dwa zespoły szkół zawodowych. Wspólnie bawiono się przy muzyce zespołu Omen-Bud.