Konkurs SARP Izabelin: wyniki konkursu na nowe centrum Izabelina

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie centrum Izabelina, proj. M.O.C. Architekci, I nagroda

Konkurs SARP Izabelin: wyniki konkursu na nowe centrum Izabelina

2021-05-04 15:23

Gmina Izabelin oraz warszawski oddział SARP ogłosiły wyniki konkursu realizacyjnego na zagospodarowanie centrum miejscowości. Zadaniem uczestników było m.in. zaprojektowanie przebudowy istniejącego Urzędu Gminy oraz dwóch nowych obiektów użyteczności publicznej.

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach – czytamy w ogłoszeniu.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w Toruniu: wyniki konkursu |• Wyniki konkursu na projekt świetlicy sportowej w Żabieńcu |• Energoefektywne przedszkole w Michałowicach: wyniki konkursu SARP |

Konkurs SARP Izabelin: jury, pula nagród, harmonogram

Zadaniem uczestników konkursu było m.in. opracowanie projektu przebudowy istniejącej siedziby Urzędu Gminy Izabelin, nowego budynku użyteczności publicznej o funkcji kawiarni, punktu informacyjnego, kiosku oraz banku, a także zagospodarowanie otoczenia w obrębie ulic 3 Maja, Tetmajera i  Matejki.  W jury znaleźli się architekci reprezentujący SARP: Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca), Gaweł Tyrała i Michał Pawlak oraz inwestora: Krzysztof Stańczyk z Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego i Dominika Glonek z Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania, a także Dorota Zmarzlak, wójt Gminy Izabelin i architektka krajobrazu Joanna Skotnicka-Pergał. Funkcję sekretarza konkursu pełni Rafał Mroczkowski. Pula nagród wyniosła 70 tys. złotych. Za zajęcie I miejsca przewidziano 30 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, za miejsce II – 20 tys. zł, a za trzecie – 10 tys. zł, a ponadto dwa wyróżnienia po 5 tys. zł. Termin składania wniosków upływał 24 maja, składania prac 31 sierpnia. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 17 września 2021 roku.

Wyniki konkursu na nowe centrum Izabelina

Do udział w konkursie dopuszczono 23 zespoły, ostatecznie jednak w określonym terminie swoje propozycje złożyło pięć biur. Jury jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu jedynie I i II nagrody oraz jednego wyróżnienia. Za najlepszą uznało pracę studia M.O.C. Architekci z Katowic (zespół w składzie: Błażej Janik, Ewa Janik, Robert Machura, Bartosz Plaza), które oprócz nagrody finansowej w wysokości 35 tys. zł otrzyma też zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu.

Główna idea zwycięskiej koncepcji opiera się na wprowadzeniu zadaszonych dojść do budynków oraz wytworzeniu dzięki temu regularnych sekwencji przestrzeni publicznych. W projekcie wprowadzono dwa główne ciągi piesze, łączące ulicę Matejki i  3 Maja, oraz dwie podstawowe przestrzenie publiczne: plac główny przed wejściem do urzędu gminy i strefę leśną od strony północno-zachodniej z placem zabaw oraz rzeźbami związanych z Izabelinem postaci: Ryszarda Kapuścińskiego i Heleny Sznajder, łączniczki zgrupowania AK Kampinos.

Konkurs SARP Izabelin: wyniki konkursu na nowe centrum Izabelina

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie centrum Izabelina, proj. M.O.C. Architekci, I nagroda Zagospodarowanie centrum Izabelina, proj. M.O.C. Architekci, I nagroda

Dla przebudowywanego urzędu gminy architekci przewidzieli płaskie dachy. Na parterze zaproponowali jeden poziom posadzki holu, zachowując różnicę wysokości wejścia względem terenu od strony parku leśnego. W przestronnym holu znalazłyby się stanowiska obsługi mieszkańców wraz z  poczekalnią, na pierwszym piętrze sala rady gminy oraz dział księgowości, a na drugim – pomieszczenia biurowe. Nowo projektowany pawilon autorzy usytuowali równolegle do ulicy 3 Maja, otwierając go tarasem kawiarni na strefę leśną. Od ulicy zaplanowali placówkę banku, kiosk, punkt informacyjny i toalety publiczne. Jak uzasadniali sędziowie, potencjał terenów – bogactwo zieleni, niska intensywność zabudowy i jej humanistyczna skala – został w projekcie umiejętnie wykorzystany i wzmocniony, deficyt zaś, w tym chaotyczny układ brył i terenów między nimi, zredukowany w ramach spójnej i atrakcyjnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Drugą nagrodę i 25 tys. zł otrzymała pracownia TŁO – Michał Sikorski architekt (zespół w składzie: Michał Sikorski, Mikołaj Gomółka; Marta Wiśniewska, Kinga Więcek, Adam Morawski, Cezary Nagórski, Patrycja Arasim, Daniel Przybyłek, Konrad Bednarski, Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Dominika Wąsik). Zamiast klasycznego masterplanu, który nadaje formę na podstawie funkcji, projektujemy przestrzenną konstelację dużych drewnianych przedmiotów. Wspólnie porządkują one przestrzeń i antycypują zmieniające się w czasie funkcje, a przy okazji wzmacniają obecną tożsamość Izabelina – czytamy w opisie pracy. Autorzy zaproponowali m.in. kilkunastometrowe drewniane kratownice malowane na ciemnozielono, które tworzą zarówno elewacje poszczególnych obiektów, jak i wolno stojące elementy zagospodarowania w postaci pergoli czy wieży zegarowej. Gdzie tylko było to możliwe zaprojektowali też powierzchnie biologicznie czynne i zachowali prawie wszystkie istniejące drzewa.

Konkurs SARP Izabelin: wyniki konkursu na nowe centrum Izabelina

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie centrum Izabelina, proj. TŁO – Michał Sikorski architekt, II nagroda

Do najważniejszych atutów pracy należy dobre rozpoznanie charakteru gminy Izabelin, trafne zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców, przeanalizowanie cech i uwarunkowań środowiskowych projektowanego miejsca. Ta analiza niewątpliwie pozwoliła na zaproponowanie ciekawych rozwiązań w zagospodarowaniu terenu, wpisujących się w krajobraz gminy – uzasadniało jury. Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł otrzymało biuro maka, Magdalena Domosławska, architektura i wzornictwo. Niewątpliwym atutem projektu jest zaprezentowanie ciekawych rozwiązań architektonicznych. Zaprojektowane obiekty utrzymują skalę w stosunku do istniejącej zabudowy. Zastosowane materiały takie jak drewno, wpisują się w charakter miejscowości położonej w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zaproponowane wertykalne podziały elewacji projektowanych obiektów jak i przebudowanego budynku Urzędu nawiązują swoim rytmem do otaczających drzew – czytamy w uzasadnieniu.

ZAPISZ SIĘ