ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Muzeum Żeglarstwa we Władysławowie. Zobacz pomysły studentów gdańskiej Politechniki

2024-03-15 13:33

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie. Prace można oglądać w Spichlerzach na Ołowiance do połowy marca. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy mogłaby się zacząć budowa placówki.

Spis treści

  1. Konkurs dla studentów
  2. I nagroda
  3. II nagroda
  4. III nagroda
  5. Co dalej z Muzeum Żeglarstwa?
Szkoła budowania #2

Konkurs dla studentów

Konkurs przeprowadziły wspólnie Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (którego oddziałem ma być Muzeum Żeglarstwa Polskiego), Towarzystwo Przyjaciół tegoż oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Kierowany był do studentów pierwszego semestru studiów II stopnia na kierunku Architektura, w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych oraz Katedrze Urbanistyki i Projektowania Regionalnego.

Zgłosiło się 14 zespołów. Zaproponowane koncepcje uwzględniają nie tylko estetykę i funkcjonalność samego muzeum, lecz także integrację z otoczeniem oraz wykorzystanie przestrzeni w sposób atrakcyjny i zgodny z historycznym kontekstem żeglarstwa – ocenia Robert Domżał, dyrektor Muzeum Morskiego. I dodaje: Wyróżniają się zarówno koncepcje ekspozycji zabytkowych jednostek pływających, jak i pomysły na nową przystań, co zapewne wzbogaci lokalny krajobraz oraz stanie się atrakcją nie tylko dla miłośników żeglarstwa, ale również dla społeczności lokalnej i turystów.

W jury zasiadli m.in.: prof. Lucyna Nyka, dziekan WA PG, dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego; dr Fryderyk Tomala, prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego oraz Roman Krużel, burmistrz Władysławowa.

CZYTAJ TAKŻE: Hrubieszowski dom i ogród z klimatem: wernisaż wystawy i wręczenie nagród

Studenckie koncepcje Muzeum Żeglarstwa

i

Autor: Muzeum Morskie w Gdyni I miejsce, praca pn. „Aura”. Wizualizacja nr 1. Autorzy: Ewa Bombalicka i Alicja Jackowska

I nagroda

Zdaniem konkursowym było przygotowanie analiz funkcjonalnych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz komunikacyjnych terenu. Pierwszą nagrodę, w wysokości 7 000 zł, za pracę „Aura” otrzymał zespół w składzie Ewa Bombalicka i Alicja Jackowska, za interesujące i ikoniczne ukształtowanie bryłowe, bardzo ciekawe prowadzenie przestrzeni ekspozycyjnych połączonych z przedpolem wodnym.

Studenckie koncepcje Muzeum Żeglarstwa

i

Autor: Muzeum Morskie w Gdańsku II miejsce, praca pn. „Bałtyckie Horyzonty”. Wizualizacja nr 1. Autorzy: Katarzyna Kiersztejna i Bartosz Kaznowski

II nagroda

„Bałtyckie Horyzonty” przyznano zespołowi w składzie: Katarzyna Kiersztejna i Bartosz Kaznowski, za ciekawe ukształtowanie przestrzeni publicznych i wewnętrznych przestrzeni ekspozycyjnych dostępnych poprzez system kładek oraz połączenie kompozycyjne i wizualne wnętrza i zewnętrza, a także za innowacyjne rozwiązania elewacyjne umożliwiające dynamiczną zmianę elewacji.

Studenckie koncepcje Muzeum Żeglarstwa

i

Autor: Muzeum Morskie w Gdańsku III miejsce, praca pn. „Wiatr w żaglach”. Wizualizacja nr 1. Autorzy: Uliana Maczuga i Krzysztof Kąkol

III nagroda

Natomiast trzecią nagrodę w kwocie 3 000 złotych, za pracę pt. „Wiatr w żaglach” otrzymał zespół w składzie: Uliana Maczuga i Krzysztof Kąkol, za bardzo dobre rozwiązania krajobrazowe i zaawansowanie technologiczne.

Nagrody zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego oraz burmistrza Władysławowa, a prace można oglądać w holu na 1. piętrze w Spichlerzach na gdańskiej Ołowiance do 17. marca 2024 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Muzeum Morskie w Gdańsku

Co dalej z Muzeum Żeglarstwa?

List intencyjny w sprawie budowy muzeum podpisano w sierpniu 2023 roku. Ma powstać jako oddział Muzeum Morskiego, przy wsparciu MKiDN. Samorząd lokalny przeznaczył na ten cel działkę w południowej części miasta, tzw. Sztolandzie, od strony Zatoki Puckiej, jednak nie nad samym brzegiem.

Muzeum Morskie od pewnego czasu stara się gromadzić eksponaty związane z historią polskiego Żeglarstwa. To one mają być główną atrakcją planowanej placówki. Jak informował portal zeglarski.info, są wśród nich modele jachtów, archiwalia, mapy, ale przede wszystkim same jednostki: „Opty” Leonida Teligi, „Kumka IV” – uchodząca za pierwszy spawany jacht na świecie, „Dal”, która w latach 30. pokonała Atlantyk.

To nie pierwsze podejście do stworzenia muzeum. Wcześniej planowano je w Gdyni, ale jego elementem miał zostać „Dar Pomorza”.

Realizacja projektu wymaga zmian w miejscowym planie zagospodarowania i przekazania działki muzeum. Rozstrzygnięty właśnie konkurs ma charakter poglądowy -Na chwilę obecną trudno stwierdzić czy właśnie w takie formie projekt będzie realizowany w przyszłości – zastrzega Łukasz Grygiel z Muzeum Morskiego. I tłumaczy, że ostateczne decyzje zależą od możliwości finansowych oraz decyzji administracyjnych. - Konkurs stanowi istotny krok w procesie tworzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i może posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych dyskusji i prac nad rozwojem tego projektu – dodaje.

CZYTAJ TAKŻE: Olędzcy: małżeństwo, które projektowało Trójmiasto