Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Mieszkalnictwo dla Europy. Wydajność energetyczna nowej zabudowy

2012-08-10 12:48

Książkę Housing for Europe. Strategies for Quality in Urban Space, Excellence in Design, Performance in Building poleca architekt Michał Stangel

Publikacja powstała w wyniku trzyletniego projektu badawczego prowadzonego w ramach programu URBACT II w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole, którego polskim uczestnikiem była Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Projekt dotyczył wydajności energetycznej nowej zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza osiedli podmiejskich. W książce prezentowane są możliwości jej kształtowania na różnych poziomach odpowiedzialności, od miejskiej polityki przestrzennej, przez projektowanie urbanistyczne, po rozwiązania architektoniczno-budowlane. Wiele uwagi poświęcono możliwości zastosowania narzędzi typu design codes określających zasady kształtowania formy przyszłej zabudowy, tak by zharmonizować projekty różnych architektów. Narzędzia takie wykorzystywane są w wielu krajach w różnej formie, na przykład jako dokumenty pomocnicze przy wydawaniu odpowiedników warunków zabudowy, wytyczne dewelopera koordynującego duże procesy inwestycyjne, czy akty prawa o randze podobnej do planów miejscowych. Wśród architektów wzbudzają kontrowersje, bo z jednej strony ograniczają możliwości kreacji, z drugiej pozwalają zharmonizować duże założenia urbanistyczne składające się z odrębnych projektów. W jednym z rozdziałów gdańska urbanistka Gabriela Rembarz rozważa możliwość wprowadzenia „kodów projektowych” jako narzędzia wspomagającego koordynację procesów inwestycyjnych w Polsce. MIchał StangelPraca zbiorowa, Housing for Europe. Strategies for Quality in Urban Space, Excellence in Design, Performance in Building, Rome 2010, str. 227