fotka z /zdjecia/Rzezba_projekt_MichalGdak_widok_od_Drobnera_big.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Identyfikacja miejsca

2008-01-30 1:00

Zwycięski konkursowy projekt Michała Gdaka, studenta ASP, to rzeźba symbolizująca mapę Wrocławia. Już w maju instalacja stanie na Placu gen. Józefa Bema.

Nagrodzony projekt wyłoniony został w konkursie "Identyfikacja miejsca" ogłoszonym przez firmę Ghelamco Poland i wrocławską ASP.To kompozycja przedstawiająca mapę Wrocławia, która łączy w sobie symbolikę przeszłych i najnowszych dziejów miasta.Plan projektu osadzony został na starej mapie miasta wykonanej według rysunku Berthela Weihnera z 1562 roku.Rzeźba zaplanowana została na dwóch historycznych siatkach miasta: układzie mostów oraz ulic.

Historyczna mapa Wrocławia przedstawia w sumie 29 mostów na Odrze. Projektant połączył je liniami prostymi. Most o najniższej numeracji łączy się z mostem o najwyższym numerze. Powstała w ten sposób siatka linii prostych została nałożona na symetryczną siatkę urbanistyczną miasta.Ta, odzwierciedla nie tylko historyczny układ ulic miasta, ale nawiązuje także regularnego planu fasady biurowca Bema Plaza, dominującego w otoczeniu rzeźby.

Powstała kompozycja jest symboliczną mapą Wrocławia, o wymiarach wpisujących się w siatkę konstrukcyjną Bema Plaza. Jest zlokalizowana dokładnie na osi przejścia dziedzińca kompleksu biurowo-apartamentowego. Siatka konstrukcyjna przejścia to właśnie 5,4 metra. Idąc z dziedzińca Bema Plaza w kierunku projektowanego terenu, rysująca się panorama Wrocławia wpisana jest w ażury rzeźby. Sprawia to wrażenie wzajemnego przenikania się rzeźby z otoczeniem. Usytuowanie rzeźby, sprawia, że jest ona inaczej odbierana wizualnie z różnych ciągów pieszych. Obiekt o znacznych wymiarach 5,4m x 5,4m x 1,04m nie zacienia w żaden sposób zlokalizowanej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

MATERIAŁ użyty do skonstruowania rzeźby to czarny beton zbrojony. Materiał nawiązuje do budowili Wrocławia: Hali Ludowej, Hali Targowej.Czerń wzmacnia oddziaływanie kontrastów świetlnych na polerowanej powierzchni rzeźby.

Projektowany TEREN pozostawiony jest jako płaski, z dominującą rzeźbą z betonu. Ideą jest stworzenie placu z jednym, dominującym elementem, gdyż cały obszar jest pozamykany przez elewacje pobliskich budynków. Posadzka zaplanowana jest z bruku, czyli typowego materiału ulic i placów Wrocławia. W projektowany teren wrysowana jest ortogonalna siatka ze świetlną instalacją. Kontynuuje ona siatkę konstrukcyjną kompleksu Bema Plaza.Ważnym elementem placu jest zamknięty obiekt wody, znajdujący się od strony zachodniej rzeźby. Jest to wcześniej opisana kompozycja wyznaczająca mosty wrocławskie.

KONSTRUKCJA kompozycji działa jako kratownica. Elementy pionowe i poziome są spięte elementami ukośnymi, które usztywniają całą konstrukcję. Grubość ścian odlewanego betonu to 10 cm, natomiast ściana zewnętrzna, jako pierścień spinający wynosi 14 cm.

ODLEW rzeźby z betonu zamierzony jest w kierunku poziomym. Na podłożu skonstruowany zostaje negatyw kompozycji. Następnie umieszczone zbrojenie ze stali i kolejno zalana forma czarnym betonem. Barwa betonu uzyskiwana jest przez dodanie czarnego pigmentu, a połysk uzyskiwany jest przez nałożenie wosku na powierzchnię betonu. Po wyschnięciu formy jest ona zamontowana na wyznaczonym miejscu, na wcześniej wylanych fundamentach lub posadowieniu.

W maju projekt zwycięskiej rzeźby stanie na Placu Bema. Rzeźba, usytuowana będzie od ulicy Drobnera.