Stacja Nowy Świat

i

Autor: Archiwum Architektury Wejście do stacji Nowy Świat - Uniwersytet; fot. Marcin Czechowicz

Renesansowa triada - o projekcie centralnego odcinka II linii metra Andrzej M. Chołdzyński

2015-06-30 11:35

Wiodącą ideą było stworzenie przestrzeni użytkowej stanowiącej syntezę architektoniczną funkcji, malarstwa i elementów rzeźbiarskich w połączeniu z technologią i konstrukcją. Jednym z założeń realizacji takiej renesansowej triady był pomysł współpracy z artystą, malarzem światowej sławy mającym doświadczenie i zmysł projektowania w przestrzeni miejskiej – pisze główny autor projektu.

Projekty i realizacja centralnego odcinka drugiej linii metra były jednymi z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatniej dekady w Europie. Inwestor zdecydował o przeprowadzeniu go w systemie Zaprojektuj i zbuduj. Naszym zadaniem, po wygranym konkursie międzynarodowym, było sporządzenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, tzw. WPK. Opracowany przez nas tenże projekt stał się następnie podstawą do zdefiniowania zamówienia w przetargu na generalnego wykonawcę i jednym z elementów kontraktu inwestora z nim.

Tak postawione zadanie okazało się relatywnie trudne. Wymagało zawarcia w fazie koncepcji najważniejszych elementów projektu architektonicznego oraz dokonania autorskiej oceny, które z nich powinny być rozwinięte szczegółowo jako najistotniejsze dla zdefiniowania charakteru centralnego odcinka drugiej linii metra. I to z detalami włącznie. Należało następnie dokonać stosownych zapisów tychże najistotniejszych części i detali projektu koncepcyjnego, aby przetrwały one do końca budowy i stanowiły ostoję tożsamości projektu, także po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytku. Zamierzenie tym bardziej złożone, iż wiodącą ideą było stworzenie przestrzeni użytkowej stanowiącej syntezę architektoniczną funkcji, malarstwa i elementów rzeźbiarskich w połączeniu z technologią i konstrukcją.

Jednym z założeń realizacji takiej renesansowej triady był pomysł współpracy z artystą, malarzem światowej sławy mającym doświadczenie i zmysł projektowania w przestrzeni miejskiej. Wyróżniające się w tkance miejskiej barwne wyjścia z metra zostały pomyślane jako rzeźbiarskie, szklane elementy między innymi ułatwiające orientację w skali metropolii. Na peronach, pod nieobecność światła słonecznego, w oświetleniu sztucznym stworzono uniwersum, w którym architektura oddaje inicjatywę barwie i narracji plastycznej. Realizacja projektu koncepcyjnego miała być twórczo rozwijana w fazach projektów budowlanego, wykonawczego oraz warsztatowego siłami i środkami generalnego wykonawcy, w oparciu o jego kulturę techniczną i sposób rozumienia projektu koncepcyjnego, we współpracy z inwestorem. Proces ten trwał, jak się okazało, ponad sześć lat. Koncepcja projektowa powstała bowiem w 2008 i 2009 roku, a realizacja zakończyła się z początkiem 2015 roku.