Architektura MuratorWydarzenia100 lat Politechniki Wrocławskiej

100 lat Politechniki Wrocławskiej

2010 to szczególny rok dla wyższych uczelni technicznych we Wrocławiu. Właśnie teraz mija bowiem dokładnie 100. rocznica ich założenia. Politechnika Wrocławska postanowiła uczcić ten jubileusz obszerną wystawą, przypominającą najważniejsze momenty, postaci i dokonania w stuletnich dziejach szkoły.

15.05 - 30.11.2010
Muzeum Architektury / Bernardyńska 5 / Wrocław

Ekspozycja we wrocławskim Muzeum Architektury podzielona została na trzy historyczne etapy: tworzenie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule) w latach 1910-1945, wpływ Politechniki Lwowskiej i kontynuacja lwowskiej myśli akademickiej po 1945 roku oraz powołanie Politechniki Wrocławskiej. Każdy z tych rozdziałów przedstawiony został chronologicznie: od pierwszych planów architektonicznych i urbanistycznych, przez archiwalne i współczesne zdjęcia oraz fotograficzne i malarskie portrety rektorów uczelni, aż po zabytkową aparaturę ze zbiorów Muzeum Politechniki Wrocławskiej.

100 lat Politechniki Wrocławskiej. RYS HISTORYCZNY

100 lat Politechniki Wrocławskiej. KALENDARIUM 1857-1969

100 lat Politechniki Wrocławskiej. KALENDARIUM 1969-2009

Na wystawie zobaczymy więc zachowane plany budynków i projekty ich przebudowy, poznamy rozwój struktury uczelni oraz przyjrzymy się wszystkim Rektorom, którzy sprawowali tą godność od 1910 roku. Niewątpliwą atrakcją są oryginalne maszyny, m.in. aparatura pomiarowa z połowy XX wieku oraz urządzenie do skraplania powietrza z przełomu XIX i XX stulecia.

Każdej z części towarzyszyć będzie obszerny opis odnoszący się do konkretnego etapu historii szkoły oraz materiał filmowy, w tym ciekawostka - film instruktażowy z lat 30 XX wieku, przeznaczony dla studentów Politechniki. Eksponaty na wystawę pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury Oddziału Archiwum Budowlane oraz zbiorów prywatnych.

Równocześnie z otwarciem wystawy wydana zostanie publikacja „Wrocławskie uczelnie techniczne 1910 – 2010”, której celem jest szczegółowa dokumentacja działalności Politechniki Wrocławskiej na przestrzeni stu lat.