Architektura MuratorWydarzeniaForum Przestrzenie Miejskie w Katowicach

Forum Przestrzenie Miejskie w Katowicach

12 czerwca w Katowicach odbędzie się I Forum Przestrzenie Miejskie - ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej.

Forum będzie próbą odpowiedzi na pytania m.in. o to jak budować przestrzenie publiczne w dobie kryzysu sfery publicznej i czy i w jakim stopniu to się udało? Czy można stworzyć przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla centrów konsumpcji? Omówiony zostanie projekt – Krajowej Polityki Miejskiej, której celem jest wspieranie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Czy można traktować ten dokument jako zobowiązanie i w jaki sposób może pomóc w realizacji obietnicy lepszego miasta? Czy może zatrzymać odpływ ludności ze sfery miejskiej?

W drugiej części Forum – pt. Polska kulturalnym regionem Europy dzięki programom finansowym Unii Europejskiej – przedstawiciele władz samorządowych omówią zrealizowane - dzięki funduszom UE - projekty w polskich miastach w latach 2007-2013. Przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice z Wydziałów: Rozwoju Miasta, Planowania Przestrzennego, Budżetu oraz Wydziału Budownictwa omówią projekty, które będą realizowane dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu w latach 2014-2020 oraz przedstawią dotychczasowe i oczekiwane korzyści dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Trzecia część Forum poświęcona będzie aspektom ekologicznym kształtowania przestrzeni miejskiej, idei związanych z poszukiwaniem równoważenia środowiska zbudowanego i środowiska przyrody na przykładzie współczesnych miast europejskich.

Ostatnia część poświęcona będzie nieodzownym elementom krajobrazu miast jakim jest mała architektura inaczej zwana „meblami miejskimi”. Wielość form tego typu architektury jest dowodem na to, że coraz bardziej dbamy o naszą przestrzeń miejską. Przestrzeń miejska staje się forum dyskusji społecznej, a projekty artystyczne jedną z metod wyrażania w niej głosu.

Główne cele "I Forum Przestrzenie Miejskie":

- Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;

- Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i jej funkcji w kontekście sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;

- Omówienie i próba oceny projektu Krajowej Polityki Miejskiej;

- Przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

- Propagowanie wizerunku zieleni miejskiej, jako wartości podnoszącej jakość życia mieszkańców i pełnoprawnego elementu krajobrazu miasta;

- Promowanie zrównoważonego rozwoju miast (Smart City);

- Wspólne tworzenie bazy produktów i ofert oraz promocja na rynkach europejskich i światowych;

Szczegółowy program oraz informacje dotyczące rejestracji dostępne na stronie: http://forumprzestrzeniemiejskie.pl/

Tagi:
Zespół biurowo-usługowy Face2Face w Katowicach Ideą projektu było stworzenie takiego miejsca na mapie biurowej centrum Katowic, gdzie strefa do pracy spotyka się z zieloną przestrzenią – pisze o realizacji Face2Face Justyna Swoszowska.
Kopalnia Wieczorek z nową funkcją. Wyniki konkursu na projekt Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach Na działce po kopalni Wieczorek w Katowicach powstać ma tzw. Dzielnica Nowych Technologii. Konkurs na projekt zagospodarowania terenu wygrała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński, która większość nowych funkcji zaproponowała pod ziemią. Na powierzchni zaprojektowała zielone założenie integrujące historyczne budynki.
Wokół katowickiej Strefy Kultury: .KTW i Pierwsza Dzielnica Skala realizacji i strategiczne położenie obiektów autorstwa Przema Łukasika i Łukasza Zagały w przestrzeni Katowic sprawiają, że zaczynają one rywalizować z dotychczas dominującą w sylwecie przemysłowej stolicy Górnego Śląska zabudową uformowaną pół wieku temu przez legendarną parę architektów Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę – pisze Andrzej Duda.
Ogrody Tysiąclecia w Katowicach projektu Atelier PS Projekt Ogrodów Tysiąclecia w Katowicach zakłada realizację dziewięciu punktowców o dachach i elewacjach prawie całkowicie pokrytych zielenią. O idei tego nowatorskiego w skali Polski założenia pisze dla nas Marek Skwara.
Gmach prokuratury w Katowicach: wyniki konkursu Katowicki SARP rozstrzygnął konkurs na nową siedzibę prokuratury. Gmach, mieszczący siedem różnych instytucji, zaplanowano w Załężu, między Drogową Trasą Średnicową a zborem zielonoświątkowców.
Biurowiec Craft w Katowicach W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Silesia City Center w Katowicach powstanie nowy biurowiec projektu pracowni architektonicznej Czora & Czora