Architektura MuratorWydarzeniaOtwarcie wystawy Krajobraz to dobro publiczne

Otwarcie wystawy Krajobraz to dobro publiczne

Krajobraz to własność wspólna, należy dbać o to, by architektura tworzyła razem z nim harmonię – mówił 1 lipca prezydent Bronisław Komorowski, otwierając wystawę Krajobraz to dobro publiczne

Prezydent RP Bronisław Komorowski otwiera wystawę "Krajobraz to dobro publiczne"; 1 lipca 2013
Prezydent RP Bronisław Komorowski otwiera wystawę "Krajobraz to dobro publiczne"; 1 lipca 2013

1 lipca, Krakowskie Przedmieście
W uroczystym otwarciu plenerowej ekspozycji Krajobraz to dobro publiczne obok prezydenta RP Bronisławowa Komorowskiego uczestniczyli ministrowie Olgierd Dziekoński i Sławomir Rybicki oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się architekci i urbaniści, projektanci prezentowanych na wystawie modelowych realizacji.
Na wystawie znalazły się fotografie sześciu przykładów przekształcenia przestrzeni publicznej w polskich miastach. Wśród przykładów pozytywnych działań w miejskiej przestrzeni znalazły się wyspy odrzańskie we Wrocławiu, Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, warszawskie Centrum Nauki Kopernik, odbudowa Starego Miasta w Elblągu, modernizacja Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

Cieszę się, że możemy dziś razem otworzyć taką wystawę, utworzoną na potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, na rzecz ochrony krajobrazu - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski, wskazując na konieczność ochrony krajobrazu i harmonijnego łączenia realizacji architektonicznych z naturalnym otoczeniem.
Bronisław Komorowski przypomniał o skierowanym 28 czerwca do Sejmu prezydenckim projekcie tzw. ustawy krajobrazowej.

Ustawa obejmuje m.in. zapisy zobowiązujące samorządy województw do przeprowadzania przynajmniej raz na 20 lat audytów krajobrazowych, stanowiących spis krajobrazów z danego województwa. Spośród tych przestrzeni wybrane być mają krajobrazy o najwyższej wartości, wymagające  ochrony. Zakres i zasady ochrony ustalać ma sejmik województwa.
Proponowane zmiany mają umożliwić samorządom podejmowanie decyzji o zasadach rozmieszczenia nośników reklamowych oraz ich wielkości i usytuowania. Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia opłat od ustawianych na jej terenie reklam.Krajobraz to dobro publiczne - wystawa zorganizowana przez miesięcznik "Architektura-murator" we współpracy z Kancelarią Prezydenta, będzie prezentowana w Warszawie do 31 lipca
Projekt wystawy przygotował Paweł Kłudkiewicz

Europejskie dziedzictwo ze znakiem jakości. Nagrody Europa Nostra 2020 Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2020 otrzymało 21 projektów z 15 krajów, a wśród nich dwa, w których realizację zaangażowana była Polska.
Cały świat to Bauhaus! Idee Bauhausu w Warszawie do 21 czerwca Wystawa „Cały świat to Bauhaus” w ośmiu sekcjach prezentuje najważniejsze idee słynnej szkoły projektowania i ich wpływ na wszystkie sfery codziennego życia. Ekspozycji towarzyszy bogaty program przygotowany przez SARP i Instytut Goethego w Warszawie.
Architektura krajów wyszehradzkich 1945-1989 Do 23 lutego w warszawskim Zodiaku można oglądać wystawę „Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich 1945-1989”. Ekspozycja prezentuje najważniejsze realizacje Polski, Czechosłowacji i Węgier z jednej strony jako wyraz ambicji socjalistycznych władz, z dugiej innowacyjnych pomysłów ówczesnych architektów. Polską kuratorką wystawy jest Anna Cymer.
Muzeum Woli – nowe otwarcie Po trwającej trzy lata modernizacji Muzeum Woli znów zostało otwarte dla zwiedzających. Nową aranżację wnętrz zabytkowego pałacu przy ulicy Srebrnej zaprojektowała pracownia ARE Stiasny/Wacławek.
Archiwum Przyszłości – od Müllera i Koolhaasa do Laurino i Fink Najnowsza wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentuje różne scenariusze przyszłości, powstałe w latach 70. XX wieku i dziś. Zestawione ze sobą opowiadają historię myślenia o jutrze, łącząc radykalizm konceptualnych eksperymentów z potrzebą powrotu do źródeł. prezentuje i sławi innowacje, eksperymenty i idee pokolenia, które będzie zajmować się projektowaniem architektury i budową miast Europy w nadchodzących latach
Muzeum Wojska – wyniki konkursu na projekt ekspozycji W konkursie na projekt stałej wystawy w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego zwyciężyła młoda pracownia NM architekci. Powściągliwość języka formalnego i szlachetność rozwiązań materiałowych wyrasta z ducha budynku, w którym pierwszoplanową rolę pełnić ma widz i eksponat – uzasadniało jury.