Architektura MuratorWydarzeniaSenackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności
Przedmieścia Detroit; fot. GettyImages

Połączone komisje senackie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktur na wspólnym posiedzeniu 6 października poparły wniosek o odrzucenie ustawy dom bez formalności. Senatorowie zgłosili szereg zastrzeżeń do ustawy, która miałaby uprościć procedury budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m². Według komisji ustawa wprowadzałaby zbyt daleko idące zmiany, a jej konsekwencje byłyby odczuwalne przez długie lata. Członkowie komisji zauważyli także, że ustawa otwiera pole do nadużyć.

Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności |
Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego |
Izba Architektów w sprawie konkursu na projekt domu do 70 m² |


Zgodnie z założeniami ustawy domy do 70 m² stawiane na własne potrzeby mieszkaniowe muszą być wolno stojące, nie większe niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi być w całości ograniczony do działki, na której został zaprojektowany. Realizacja nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac, co zamyka możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez te organy.

Senatorowie zauważyli, że zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy przenosi na inwestora całą odpowiedzialność za stan budynku. Inwestor będzie musiał w takim przypadku złożyć oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową. Zwracano uwagę, że przy braku odpowiednich kompetencji może to prowadzić do nieświadomego naruszenia innych przepisów techniczno-budowlanych, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych wad konstrukcyjnych budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia osób je zamieszkujących.

Brak obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, które zostanie zastąpione zgłoszeniem, będzie, zdaniem senatorów, prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego. Podkreślali, że otwiera to furtkę do niekontrolowanego rozlewania się miast, bez planów urbanistycznych i uwzględnienia niezbędnej infrastruktury. To w konsekwencji będzie skutkowało obniżeniem jakości życia wszystkich mieszkańców. Członkowie komisji wyrazili ponadto obawę, że zaczną powstawać budynki w nieodpowiednich miejscach, na przykład na terenach zalewowych. Podkreślali też, że wyznaczenie 21 dni na wydanie warunków zabudowy nakłada na gminy niemożliwe do dotrzymania terminy. A to, zgodnie z zapisami ustawy, może skutkować pociągnięciem samorządów do odpowiedzialności finansowej.

Nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Senat ma rozpatrzeć na posiedzeniu w dniach 7–8 października.

Źródło: www.senat.gov.pl

Plac Piłsudskiego: miejsce niezgody Pojawiające się od blisko 100 lat plany zagospodarowania warszawskiego placu Piłsudskiego (kiedyś zwanego też Saskim i Zwycięstwa) oraz nadania mu właściwej oprawy architektonicznej rozpalają emocje kolejnych pokoleń Polaków. W związku z ogłoszonym w lipcu rządowym planem odbudowy pałacu Saskiego przypominamy prawie stuletnią historię planowania tego ważnego miejsca, w tym artykuł z „Architektury” nr 4/5/1966, który przeczytać można w wydaniu cyfrowym.
Tagi:
Jakie zmiany przyniesie reforma systemu planowania przestrzennego. Rozmowa z architektką Martą Zuber, członkinią Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego Od 2026 roku wszystkie dokumenty planistyczne mają być dostępne w jednym miejscu: internetowym Rejestrze Urbanistycznym. To bardzo potrzebne narzędzie, które umożliwi tworzenie, gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obrońmy uprawnienia architektoniczne! Architekci przeciw zmianom Prawa Budowlanego Rząd planuje nowelizację Prawa Budowlanego. Jeśli zmiany wejdą w życie w proponowanej obecnie formie, absolwenci techników budowlanych i inżynierowie budownictwa będą mogli projektować wszystkie rodzaje budynków o kubaturze do 1000 m³.
Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym w opinii inwestorów Już w przyszłym roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, nowe przepisy pozwolą na uproszczenie procedur, a w efekcie – skrócenie procesów inwestycyjnych. Deweloperzy i przedstawiciele agencji zrzeszonych w Polskiej Izbie Nieruchomości Komercyjnych przyznają, że zmiany są właściwe, jednak mało precyzyjne.
Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.
WT 2022: stanowisko architektów w sprawie nowych warunków technicznych 2022 20 września 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych budynków. SARP, Izba Architektów i Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły w ministerstwie rozwoju wspólne stanowisko zawierające uwagi do projektu WT 2022.
Reforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy Reforma planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów – informuje ministerstwo rozwoju.  Właśnie przekazało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinie można zgłaszać do 17 stycznia.