Architektura MuratorWydarzeniaSenackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności
Przedmieścia Detroit; fot. GettyImages

Połączone komisje senackie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktur na wspólnym posiedzeniu 6 października poparły wniosek o odrzucenie ustawy dom bez formalności. Senatorowie zgłosili szereg zastrzeżeń do ustawy, która miałaby uprościć procedury budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m². Według komisji ustawa wprowadzałaby zbyt daleko idące zmiany, a jej konsekwencje byłyby odczuwalne przez długie lata. Członkowie komisji zauważyli także, że ustawa otwiera pole do nadużyć.

Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności |
Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego |
Izba Architektów w sprawie konkursu na projekt domu do 70 m² |


Zgodnie z założeniami ustawy domy do 70 m² stawiane na własne potrzeby mieszkaniowe muszą być wolno stojące, nie większe niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi być w całości ograniczony do działki, na której został zaprojektowany. Realizacja nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac, co zamyka możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez te organy.

Senatorowie zauważyli, że zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy przenosi na inwestora całą odpowiedzialność za stan budynku. Inwestor będzie musiał w takim przypadku złożyć oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową. Zwracano uwagę, że przy braku odpowiednich kompetencji może to prowadzić do nieświadomego naruszenia innych przepisów techniczno-budowlanych, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych wad konstrukcyjnych budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia osób je zamieszkujących.

Brak obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, które zostanie zastąpione zgłoszeniem, będzie, zdaniem senatorów, prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego. Podkreślali, że otwiera to furtkę do niekontrolowanego rozlewania się miast, bez planów urbanistycznych i uwzględnienia niezbędnej infrastruktury. To w konsekwencji będzie skutkowało obniżeniem jakości życia wszystkich mieszkańców. Członkowie komisji wyrazili ponadto obawę, że zaczną powstawać budynki w nieodpowiednich miejscach, na przykład na terenach zalewowych. Podkreślali też, że wyznaczenie 21 dni na wydanie warunków zabudowy nakłada na gminy niemożliwe do dotrzymania terminy. A to, zgodnie z zapisami ustawy, może skutkować pociągnięciem samorządów do odpowiedzialności finansowej.

Nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Senat ma rozpatrzeć na posiedzeniu w dniach 7–8 października.

Źródło: www.senat.gov.pl

Plac Piłsudskiego: miejsce niezgody Pojawiające się od blisko 100 lat plany zagospodarowania warszawskiego placu Piłsudskiego (kiedyś zwanego też Saskim i Zwycięstwa) oraz nadania mu właściwej oprawy architektonicznej rozpalają emocje kolejnych pokoleń Polaków. W związku z ogłoszonym w lipcu rządowym planem odbudowy pałacu Saskiego przypominamy prawie stuletnią historię planowania tego ważnego miejsca, w tym artykuł z „Architektury” nr 4/5/1966, który przeczytać można w wydaniu cyfrowym.
Tagi:
WT 2022: stanowisko architektów w sprawie nowych warunków technicznych 2022 20 września 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych budynków. SARP, Izba Architektów i Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły w ministerstwie rozwoju wspólne stanowisko zawierające uwagi do projektu WT 2022.
Reforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy Reforma planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów – informuje ministerstwo rozwoju.  Właśnie przekazało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinie można zgłaszać do 17 stycznia.
Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie zaopiniował nowelizację prawa budowlanego umożliwiającą budowę domów do 70 m² bez pozwolenia i apeluje do Senatu o jej odrzucenie.
Dom bez formalności: Sejm przyjął ustawę o budowie domów do 70 m² bez pozwolenia W piątek wieczorem Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwiające realizację domów o powierzchni zabudowy do 70 m² bez formalności. To krok w stronę ograniczenia wyludniania się wsi i miasteczek – mówił wiceminister Piotr Uściński, odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za projekt „Dom bez formalności”.
Polski Ład okiem architekta. Rozmowa z Piotrem Orzeszkiem Wszelkie koncepcje ułatwiające budowanie są słuszne, ponieważ procedura, przez którą trzeba obecnie przebrnąć przed realizacją domu jest taka sama jak w przypadku osiedla czy biurowca. Logiczna więc jest konieczność uproszczenia. Trzeba to jednak zrobić w sposób przemyślany. O założeniach Polskiego Ładu z architektem Piotrem Orzeszkiem z krakowskiej pracowni architektonicznej Stvosh rozmawia Robert Siemiński.
Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego „Po sześciu latach nieudanych prób poprawy sytuacji mieszkaniowej państwo polskie ogłasza kapitulację i deleguje obowiązki na samych obywateli: zbudujcie sobie te mieszkania sami! Proponuje wsparcie indywidualnego budownictwa jednorodzinnego i typowe projekty gotowe, do pobrania za symboliczną złotówkę” – o nowej propozycji rządu w ramach programu społeczno-gospodarczego Polski Ład pisze Aleksander Krajewski, pełnomocnik SARP Katowice ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, współzałożyciel fundacji Napraw Sobie Miasto.