Konkurs na projekt kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, proj. Domino Grupa Architektoniczna, I nagroda

Konkurs na projekt kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich: wyniki

2021-08-06 18:50

Władze Piekar Śląskich ogłosiły wyniki dwuetapowego konkursu na projekt kompleksu sportowego na terenie dawnej kopalni Szarlej. Główną nagrodę zdobyła Grupa Architektoniczna Domino za atrakcyjne i kameralne wkomponowanie obiektów w otaczającą zabudowę i intuicyjne dla użytkowników rozwiązania funkcjonalne.

Konkurs architektoniczny w imieniu władz miasta zorganizowało biuro A2P2 architecture & planning. To kolejne zadanie konkursowe, którym się zajmujemy. Zwykle przygotowujemy warunki, m.in. dla wrocławskiego Muzeum Książąt Lubomirskich czy parku na gdyńskim Oksywiu albo opracowania przedprojektowe, jak dla właśnie ogłoszonego przez m.st. Warszawa konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy całą procedurę konkursową na koncepcję ośrodka naukowo-szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i czekamy teraz na realizację zwycięskiego projektu autorstwa pracowni Toprojekt. Korzystamy m.in. z doświadczeń z międzynarodowych konkursów i staramy się przygotować dla uczestników jak najpełniejszy pakiet materiałów, aby projektanci nie tracili czasu na szukanie informacji, tylko mogli skupić się na koncepcji – mówiła „A-m” Monika Arczyńska, współprowadząca A2P2 architecture & planning w sierpniu ubiegłego roku.

Czytaj też: Izba Lekarska w Gdańsku według Toprojekt: wyniki konkursu |

Tym razem zadaniem uczestników było zaprojektowanie krytej pływalni i nowej hali sportowej, w której docelowo będą trenować piłkarze ręczni z klubu MKS Olimpia MEDEX. W ramach inwestycji, zaplanowanej do realizacji w trzech etapach, przewidziano także strefa SPA, fitness i siłownię, ściankę wspinaczkową oraz strzelnicę. Od uczestników oczekiwano ponadto propozycji szkicowego masterplanu, który ma posłużyć do określenia kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego kompleksu. Lokalizacja poszczególnych obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie jest ściśle określona w wytycznych konkursu. Mają one zostać zaplanowane we wschodniej części obszaru inwestycji, z wjazdem na teren kompleksu od istniejącego ronda im. Kopalni „Andaluzja” – czytamy w materiałach konkursowych.

W 16-osobowym jury zasiedli architekci Paweł Majkusiak (przewodniczący), Mariusz Szczuraszek, Robert Skitek, Oskar Grąbczewski, Maksym Potapow i Katarzyna Rokicka-Müller, a także Joanna Bańkowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Łukasz Tomczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Adam Maruszczyk, naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Katarzyna Szczygłowska, przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Referatu Inwestycji i Remontów.

Piekarski MOSiR ma niezwykle rozwiniętą infrastrukturę, a miasto oferuje bogaty program edukacyjny w zakresie wychowania fizycznego. Dzieci z lokalnych podstawówek przez cały okres nauki szkolnej dojeżdżają na basen w Tarnowskich Górach. Dlatego tak wyczekiwany jest nowy kompleks, w ramach którego znajdzie się m.in. kryty basen i hala sportowa, zapewniająca lepsze warunki trenowania dla szczypiornistów z MKS Olimpia MEDEX i możliwość oglądania rozgrywek, bo używana dziś hala posiada widownię na zaledwie 200 miejsc. Piekary zaplanowały wysoki budżet, ale projekt będzie przede wszystkim ambitnym wyzwanie projektowym. Obszar wyznaczony pod inwestycję to teren dawnej kopalni – warunki posadowienia są trudne, a kontekst dość nieokreślony, bo zagospodarowanie tego miejsca dopiero się rozpoczyna – mówiła Arczyńska przed rozstrzygnięciem.Pula nagród w konkursie wyniosła 150 tys. zł. Do udziału zakwalifikowano 22 biura architektoniczne, do etapu drugiego sędziowie zaprosili pięć: Domino Grupa Architektoniczna, JSK Architekci, HyperProject, Hornik Chmura Architektura i medusa group. Ostatecznie przyznano trzy nagrody regulaminowe i dwa honorowe wyróżnienia.

Konkurs na projekt kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, proj. Domino Grupa Architektoniczna, I nagroda

Wyniki konkursu na nowy zespół sportowy w Piekarach Śląskich

Pierwsza nagrodę jednogłośnie przyznano pracowni Domino Grupa Architektoniczna ze Szczecina (skład zespołu autorskiego: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Anita Dunaj, Izabela Chruściel, Anna Drygalska). Jury doceniło projekt m.in. za atrakcyjne i kameralne wkomponowanie obiektów w otaczającą zabudowę z uwzględnieniem możliwości etapowania inwestycji, a także intuicyjne dla użytkowników rozwiązania funkcjonalne.Zwycięski projekt zakłada naturalną gradację nowej zabudowy – kubaturową i funkcjonalną, respektując dodatkowo istniejące i tworzące się nowe osie widokowe lub domknięcia. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi, zaplanowano siatkę ulic – przebicie ul. Traugutta do ul. Solidarności, oraz wydłużenie ul. Bytomskiej w kierunku Powstańców Warszawskich aż do granic planowanego centrum sportowego. Ulica ta stanowić miałaby główny rdzeń dla całego terenu i łączyć wszystkie planowane funkcje w jego najbliższym obszarze – tłumaczą autorzy. Od strony północnej zaproponowali zabudowę bardziej kameralną, usługowo–mieszkalną, która stanowiłaby naturalne przedłużenie miasta w kierunku południowym. Z racji lokalizacji pobliskiego zielonego traktu zabudowa taka „dopełniłaby” to miejsce, tworząc razem z sąsiadującym centrum sportowym, atrakcyjny i pełny życia punkt miasta – dodają.Dalej w kierunku południowym zaplanowali stopniową zmianę funkcji, najpierw na czysto usługową, a później, bliżej ul. Solidarności, z racji jej dobrego skomunikowania z autostradą, na usługowo-magazynową. W projekcie przewiduje się w głównej mierze obiekty dwu-, trzykondygnacyjne, z podwyższeniem o jedno piętro w miejscach przestrzennie ważnych – np. na skrzyżowaniu głównych dróg lub domknięciu osi widokowych – czytamy w założeniach. Nowy zespół sportowy zaprojektowali jako kompleks trzech brył oddzielonych od reszty działki przebiegającą tędy drogą, pełniącą jednocześnie rolę najważniejszej osi widokowej między planowanym parkiem a rondem Kopalni „Andaluzja. Uliczka ta przecina również teren na dwie funkcjonalne strefy: południową, przeznaczoną na parking, i północną, na strefę sportowo-rekreacyjną z parkiem linearnym.Kubaturę nowych obiektów architekci podporządkowali istniejącej skali zabudowy, funkcje zaś wymusiło ich zorientowanie względem stron świata i zapotrzebowania na słońce. Każdy z obiektów swoim ukształtowaniem bryły domykać ma również ważne kierunki dojść lub dojazdów do nich. Najwyższy punkt budynku krytego basenu akcentuje główny wjazd na teren, w strefie spa i fitness flankuje główne wejście do holu oraz funkcyjnego zielonego dachu, a w hali sportowej – patrząc szerzej na okolicę – stanowi punkt kulminacyjny dla całego założenia przestrzennego tej części planowanego miasta – wyjaśniają.

Do wykończenia elewacji zaproponowali cegłę, jako materiał najbardziej nawiązujący do lokalnej tożsamości, wykorzystaną jednak w sposób współczesny, z nieoczywistym sposobem ułożenia czy formą. Powierzchnia użytkowa nowego zespołu sportowego w Piekarach Śląskich według projektu Grupy Architektonicznej Domino wyniesie 9900 m². Drugie miejsce zajęła praca biura JSK Architekci (skład zespołu autorskiego: Mariusz Rutz, Piotr Bury, Jakub Marszalski, Jakub Pieńkowski, Anna Okoń, Joanna Wierzbicka, Maciej Osuch, Emilia Makaruk, Kinga Batte, Marlena Ulikowska-Zagroba). W tym wypadku sędziowie zwrócili uwagę na interesujące przestrzennie rozwiązanie połączenia trzech niezależnych budynków oraz racjonalność i prostotę brył.Trzecią nagrodę otrzymało studio HyperProject z Dębicy (skład zespołu autorskiego: Anna Kowal, Piotr Ehrenhalt, Tomasz Giefert, Marek Chaciński) za prostotę formy i materiałowe nawiązanie do lokalnej architektury.Sędziowie przyznali też dwa równorzędne wyróżnienia honorowe – zespołowi Hornik Chmura Architektura z Katowic (skład zespołu autorskiego: Bartłomiej Hornik, Marek Chmura, Dominik Knobloch, Natalia Podolska) i pracowni medusa group z Bytomia (skład zespołu autorskiego: Przemysław Łukasik, Jakub Pudo, Paulina Kałużna-Stawinoga, Jan Wichrowski, Julian Kleinrok, Jakub Świdziński, Jarosław Przybyłka, Aleksandra Mazur, Tymoteusz Sapa, Krzysztof Weber, Michał Sokołowski, Krzysztof Pyta, Marta Boryczka, Łukasz Chmiel, Mateusz Małecki, Adam Skrzypczyk). Wystawa prac laureatów oglądać można w ośrodku kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich do 28 stycznia 2021 roku.

Inwestycja została podzielona na trzy etapy: A – budowa zespołu basenowego z holem (3650 m²), B – budowa zespołu SPA ze strefą fitness (2700 m²), C – budowa hali sportowej (3600 m²). Termin rozpoczęcia realizacji to 2024 lub 2025 rok.

Konkurs na projekt kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, proj. Domino Grupa Architektoniczna, I nagroda

ZAPISZ SIĘ