Architektura MuratorKonkursyMuzeum Lubomirskich: wyniki konkursu na projekt wystawy

Muzeum Lubomirskich: wyniki konkursu na projekt wystawy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Fundacja Art Transparent rozstrzygnęły konkurs na projekt wystawy stałej przyszłego Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Zwyciężyło Studio 1:1 z Gdańska, ale nagrodzono też pracownię ONTO Kai Nosal i biuro Aleksandra Wadasa.

Muzeum Lubomirskich: wyniki konkursu na projekt wystawy
Wystawa w Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu, proj. Studio 1:1, I nagroda

Wystawa w Muzeum Lubomirskich: konkurs

Celem konkursu, zorganizowanego na zlecenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przez Fundację Art Transparent, było wyłonienie koncepcji scenograficznej wystawy stałej, która zostanie zrealizowana w Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu. Projekt samego budynku, planowanego pomiędzy ul. Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim, został wybrany w konkursie z 2018 roku, w którym zwyciężyła warszawska pracownia WXCA.

Czytaj też: Wyniki konkursu na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu |

Wystawa stała zostanie zlokalizowana na pierwszym piętrze projektowanego gmachu. Uczestnicy mieli zaproponować formę zaprezentowania zbiorów, wstępne projekty gablot ekspozycyjnych i elementów scenograficznych (w tym również oświetlenia) oraz identyfikacji wizualnej. Rozwiązania miały być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i dzieci oraz mieć charakter ekologiczny. Należało także uwzględnić możliwość realizacji w przestrzeni wystawy zajęć edukacyjnych.

W jury konkursu na projekt wystawy w Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu znaleźli się: dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (przewodniczący), Michał Bieniek (Fundacja Art Transparent), Piotr Górajec (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Marcin Hamkało (Muzeum Pana Tadeusza), Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia) oraz Jacek Sutryk (prezydent Wrocławia). Do udziału w konkursie mogły przystąpić osoby i firmy, które w okresie ostatnich 10 lat wykonały już koncepcję aranżacji wystawy wykorzystującej obiekty sztuki, w tym obiekty zabytkowe.

Wystawa w Muzeum Lubomirskich: wyniki

Posiedzenie jury, a zarazem ogłoszenie wyników odbyło się 8 lipca 2020 roku w siedzibie Fundacji Art Transparent przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2 we Wrocławiu. Spośród 12 prac nadesłanych na konkurs, jury nagrodziło trzy. Główną, w wysokości 30 tys. zł, dla Studia 1:1 z Gdańska w składzie Beata Szymańska, Jarosław Szymański; Krzysztof Orlof-Kowalski, Renata Piołunkowska, Beata Weselska, Dmytro Kalinichenko oraz dwie równoległe, po 15 tys. zł, dla pracowni ONTO Kai Nosal (zespół: Kaja Nosal, Anna Wręga, Natalia Kozieł) i Aleksander Wadas Studio.

Główną nagrodę przyznano za opracowanie spójnej koncepcji wykorzystującej potencjał przestrzeni muzeum. Wyodrębnienie przedsionka, skarbca i gabinetu prac na papierze nawiązuje do historycznego muzeum lwowskiego, ale jednocześnie współgra z pozostałymi salami i projektem architektonicznym budynku. Swoboda poruszania się i duża przestrzeń pozostałych gabinetów sprzyjają kontemplacji muzealiów - uzasadniali sędziowie. Zwrócili też uwagę, że zaproponowana przez autorów kolorystyka koresponduje z bryłą budynku, a wyodrębnienie przestrzeni w galerii obrazu sprzyjać będzie prowadzeniu lekcji muzealnych, spotkań, a także odpoczynkowi podczas zwiedzania.

Pracę pracowni ONTO Kai Nosal doceniono m.in. za dużą dbałość o elementy związane z dostępnością wystawy - zarówno jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, jak i dzieci i seniorów, a zespołu Aleksander Wadas Studio m.in. za przemyślaną gradację przestrzeni otwartych i kameralnych oraz dyskretne nawiązania do siedziby lwowskiego muzeum. Nienachalne elementy stają się tropami, dzięki którym można odczytać dawną historię. Aranżacja wystawy stanowi konsekwentnie narysowane tło dla prezentowanych eksponatów - czytamy w uzasadnieniu. Wystawę pokonkursową można oglądać do 5 sierpnia w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Czytaj też: MuFo: wystawa w Muzeum Fotografii. Wyniki konkursu |

Muzeum Lubomirskich: historia

Stanowiące część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Muzeum Książąt Lubomirskich otwarto w 1870 roku we Lwowie. Było jedną z najważniejszych instytucji kultury na terenach polskich, zachowując status zbiorów prywatnych. W skład kolekcji wchodziło wiele bezcennych dzieł polskich i zagranicznych artystów, m.in. Albrechta Dürera czy Rembrandta. Po 1945 roku część zbiorów trafiła do Wrocławia – do reaktywowanego po wojnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i wrocławskiego Muzeum Narodowego. Przez kilka ostatnich dziesięcioleci były one uzupełniane i opracowywane. Budowa nowego Muzeum Książąt Lubomirskich przy ul. Szewskiej ruszyć ma w przyszłym roku.

Muzeum Lubomirskich: konkurs na projekt wystawy
Muzeum Lubomirskich przed wojną
Tagi:
Concordia Design we Wrocławiu: dlaczego realizacja MVRDV budzi kontrowersje Concordia Design we Wrocławiu została oficjalnie otwarta. Budynek budzi jednak w mieście wiele emocji. Część aktywistów wciąż przekonuje, że zgodnie z wcześniejszymi obietnicami magistratu obiekt powinien być przeznaczony na cele społeczne, część krytykuje projekt holenderskiej pracowni MVRDV za odtwórczość i nieuszanowanie kontekstu. Zanim przekonacie się na własne oczy, jak jest naprawdę, zobaczcie zdjęcia i film Juliusza Sokołowskiego.
Kaplica wotywna we Wrocławiu Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.
Miejski ul we Wrocławiu – wyniki konkursu na projekt dworcowej pasieki Galeria BWA Wrocław Główny oraz PKP S.A. ogłosiły wyniki konkursu na projekt miejskiego ula. Obiekt już w przyszłym roku stanie na jednym z tarasów wrocławskiego dworca głównego.
Osiedle Aleja Dębowa 17-19 we Wrocławiu Na wrocławskim Borku rozpoczęła się budowa nowego osiedla, w którym zaplanowano łącznie 41 mieszkań. Najmniejsze będą mieć 30 m2, największe, trzypoziomowe, nawet 197 m2. Za projekt zespołu odpowiada Maćków Pracowania Projektowa.
Polska dojrzałość: jak w ciągu ostatnich 25 lat zmienił się Wrocław Bezprecedensowy projekt Nowe Żerniki, realizowany dzięki ścisłej współpracy architektów, inwestorów i władz miasta, nowe obiekty sportowe i kulturalne oraz niezwykle atrakcyjne przestrzenie publiczne. W ramach jubileuszu 25-lecia prezentujemy cykl filmów przedstawiających transformacje, jakie zaszły w architekturze polskich miast na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Zobaczcie, jak w tym czasie zmienił się Wrocław.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.