Architektura MuratorKonkursyNagroda Roku SARP 2015

Nagroda Roku SARP 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie NAGRODA ROKU SARP 2015 dla najlepszego obiektu architektonicznego zrealizowanego w Polsce w 2015 roku oraz NAGRODA SARP dla najlepszego obiektu architektonicznego wzniesionego ze środków publicznych w 2015 roku.

SARP logo

Obiekty mogą być zgłaszane do dnia 4 marca 2016 roku przez architektów/autorów, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorów i organizacje publiczne, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć portfolio drukowane w formacie A4:

· Nazwa i adres zgłaszającego

· Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

· Opisowa charakterystyka obiektu/zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4

· Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4

· Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

· 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,

· rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,

· opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/

· określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach:

· obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych

· obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny wielorodzinny Harmonogram konkursu:

· 29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu

· 4 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia

· 7-11 marca 2016 roku - I posiedzenie sądu konkursowego

· 4- 8 kwietnia 2016 roku - II posiedzenie sądu konkursowego

· 13 maja 2016 - publiczne ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Zarząd Główny SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”, e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl
Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca