Architektura MuratorKonkursyNagroda Roku SARP 2015

Nagroda Roku SARP 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie NAGRODA ROKU SARP 2015 dla najlepszego obiektu architektonicznego zrealizowanego w Polsce w 2015 roku oraz NAGRODA SARP dla najlepszego obiektu architektonicznego wzniesionego ze środków publicznych w 2015 roku.

SARP logo

Obiekty mogą być zgłaszane do dnia 4 marca 2016 roku przez architektów/autorów, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorów i organizacje publiczne, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć portfolio drukowane w formacie A4:

· Nazwa i adres zgłaszającego

· Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

· Opisowa charakterystyka obiektu/zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4

· Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4

· Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

· 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,

· rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,

· opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/

· określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach:

· obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych

· obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny wielorodzinny Harmonogram konkursu:

· 29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu

· 4 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia

· 7-11 marca 2016 roku - I posiedzenie sądu konkursowego

· 4- 8 kwietnia 2016 roku - II posiedzenie sądu konkursowego

· 13 maja 2016 - publiczne ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Zarząd Główny SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”, e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl
Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.