LPP Fashion Lab 10

i

Autor: Juliusz Sokołowski 10 | Sposób potraktowania wylewanej in situ zewnętrznej ściany betonowej pokazuje wyraźny podział na prostą trzykondygnacyjną część dolną i część dachową, interpretującą swoją formą tradycyjne zadaszenia hal fabrycznych

Siedziba LPP w Gdańsku. Projekt JEMS Architekci dla potentata odzieżowego

2024-06-25 13:20

Siedziba firmy LPP na Dolnym Mieście w Gdańsku. Charakter architektury nawiązuje do przemysłowej przeszłości tej części gdańskiego Dolnego Miasta i wywodzi się z zabudowy typu halowego – o nowej realizacji JEMS Architekci pisze Piotr Śmierzewski. Przypominamy artykuł z magazynu Architektura z 2021 roku.

Dolne Miasto to podobnie jak Nowy Port bardzo wrażliwy fragment Gdańska. To właśnie z tego powodu w tych dwóch problematycznych dzielnicach miasto postanowiło zlokalizować Centra Sztuki Współczesnej Łaźnia, których jednym z celów jest zmiana postrzegania tych rejonów. W przeciwieństwie do Nowego Portu Dolne Miasto zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie największej atrakcji turystycznej Trójmiasta – Starego Miasta w Gdańsku. Ten potencjał lokalizacyjny został zauważony przez jedną z największych w tej części Europy firm zajmujących się produkcją odzieży. Decyzja o „miejskiej” lokalizacji jej siedziby stała się ogromną szansą na rozwój dla zapomnianej nieco dzielnicy.

Czytaj też:

Biurowiec jak walizka. Tu urzęduje Puccini

LPP Fashion Lab 1

i

Autor: Juliusz Sokołowski 1 | Nowo projektowany budynek LPP Fashion Lab kontynuuje skalę dawnej fabryki karabinów, dzięki czemu dawna fabryka tytoniu pozostała dominującym obiektem, otwierającym od strony Starego Miasta ulicę Łąkową

Obecność firmy LPP na Dolnym Mieście zaczęła się od przebudowy dawnej fabryki tytoniu. Zmiana funkcji przedwojennego budynku została dokonana w sposób bardzo intensywny, inwestor wraz z projektantami zrezygnował z możliwości tworzenia dużych otwartych przestrzeni, które już tam były, na korzyść wielu mniejszych pomieszczeń. W konsekwencji dawny fabryczny charakter budynku zanikł kompletnie. Wydaje się, że ten właśnie bezpowrotnie utracony charakter pierwszego obiektu miał wpływ na budowanie przestrzennej koncepcji rozbudowy firmy LPP. Struktura nowego budynku opiera się na dwóch komunikacyjno-instalacyjnych trzonach, zlokalizowanych po przeciwległych stronach, oraz opartej o regularną siatkę słupów przestrzeni pomiędzy nimi i wokół nich. Takie decyzje przestrzenne dają duże możliwości do aranżacji wnętrz, ich późniejszych modyfikacji i ciągłego dopasowywania się do aktualnych potrzeb.

LPP Fashion Lab 2

i

Autor: Juliusz Sokołowski 2 | Dzięki dużym przeszkleniom wewnętrzna przestrzeń Fab Labu LPP łączy się z ulicą Łąkową

Te różnorodne możliwości adaptacji zaprojektowanej struktury budynku zostały skrzętnie wykorzystane przez projektantów wnętrz. Poza pracownią szwalniczą, zlokalizowaną od strony ulicy Łąkowej, pozostała część parteru została mocno zabudowana i przypomina trochę sposób kształtowania wnętrza zastosowany w budynku przedwojennym. Duża ilość niewielkich pomieszczeń stosunkowo luźno traktuje zaprojektowaną strukturę obiektu, co w znacznym stopniu utrudnia orientację.

Dopiero kondygnacje położone powyżej parteru pozwalają na zrozumienie intencji architektów w kształtowaniu wnętrza. Otwarte przestrzenie tworzą klimat hali fabrycznej, co jest szczególnie odczuwalne na ostatniej kondygnacji, która oprócz otworów okiennych doświetlona jest zlokalizowanymi w dachu naświetlami, dla których referencji szukać można w świetlikach hal fabrycznych.

LPP Fashion Lab 4

i

Autor: Juliusz Sokołowski 4 | Mock-up LPP Fashion Lab. Dzięki niemu udało się zweryfikować układ szalunków, a także lepiej zintegrować okna ścienne i dachowe ze sposobem krycia dachu. Tymczasowo mieści się tutaj studio studio fotograficzne, docelowo przeznaczone do rozbiórki

Trójtraktowy układ przestrzenny zgodnie ze swoją logiką wypełniono funkcjami podstawowymi (pracownie krawieckie) wzdłuż stref przyokiennych od strony ulicy Łąkowej i wewnętrznego dziedzińca oraz funkcjami pomocniczymi zlokalizowanymi pomiędzy trzonami w środkowej, ciemniejszej strefie budynku. Powstałe w ten sposób przestrzenie typu open space, uzupełnione o niewielkie sale spotkań, są nową jakością przestrzenną w siedzibie LPP, które mogą tworzyć odpowiedni klimat do twórczej pracy zespołowej. Warunkiem tego jest oczywiście akceptacja tego rodzaju przestrzeni przez jej docelowych użytkowników, co często wymaga czasu przejściowego.

LPP Fashion Lab 9

i

Autor: Juliusz Sokołowski 9 | Każda z części układu trójtraktowego budynku otrzymała swoją osobną formę. Sterylne, geometrycznie zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu miały w zamyśle projektantów uzupełniać prostą formę budynku

Wnętrza obiektu – utrzymane w jasnej, monochromatycznej stylistyce – przyjemnie kontrastują ze stale zmieniającą się w nich wielokolorową odzieżą. Wydzielone za pomocą mebli strefy pozwalają na wyizolowanie i koncentrację. Ich wysokość mogłaby być jednak o 20-30 cm niższa, co nie zaszkodziłoby przy pracy siedzącej, a pozwoliłoby na lepszą integrację „na stojąco” oraz, co chyba najważniejsze, umeblowanie nie zabierałoby poczucia ciągłości przestrzennej hali.

LPP Fashion Lab 10

i

Autor: Juliusz Sokołowski 10 | Sposób potraktowania wylewanej in situ zewnętrznej ściany betonowej pokazuje wyraźny podział na prostą trzykondygnacyjną część dolną i część dachową, interpretującą swoją formą tradycyjne zadaszenia hal fabrycznych

Duże, równomiernie wycięte otwory okienne powodują, że budynek LPP Fashion Lab w spektakularny sposób staje się częścią Dolnego Miasta, co jest szczególnie widoczne w godzinach porannych i popołudniowych, gdy jasność wnętrza jest większa od tej na zewnątrz. Praca, która była istotną częścią tożsamości dzielnicy, stała się znowu częścią życia ulicy. Szkoda jednak, że będący własnością firmy teren pomiędzy dawną fabryką tytoniu i fabryką karabinów został pieczołowicie ogrodzony, czego skutkiem negatywnym jest brak przestrzennej integracji z Dolnym Miastem. Siedziba LPP bowiem to obok Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia najważniejszy obiekt mogący w zasadniczy sposób wpłynąć na zrównoważony rozwój tej części miasta.

Czytaj też:  Fabryki Pragi. Przewodnik dobrych praktyk |

LPP Fashion Lab 11

i

Autor: Juliusz Sokołowski 11 | Architekci podjęli udaną próbę wylewania na miejscu betonowej ściany zewnętrznej. Pionowy układ płyt szalunkowych ujednolicono z podziałami okiennymi, a układ poziomy odzwierciedla kolejność lania betonu. Starannie rozmieszczone otwory na śruby szalunkowe zatkano indywidualnie zaprojektowanymi korkami ceramicznymi

Założenia autorskie

Budynek LPP Fashion Lab, położony przy ulicy Łąkowej, w centrum Dolnego Miasta w Gdańsku, jest realizacją pierwszego etapu zespołu, który docelowo będzie się składał z trzech obiektów, które mają mieścić, jako funkcję podstawową, pracownie projektowania mody reprezentujące kilka brandów działających w ramach LPP. Profil działalności firmy, skupiającej ambitnych i kreatywnych młodych ludzi zajmujących się projektowaniem, reklamą i marketingiem, firmy dynamicznej, reagującej na zmienne trendy w modzie i potrzeby rynku, wymagał stworzenia przestrzeni podporządkowanej łatwości nawiązywania wzajemnych kontaktów, otwartej i niekrępującej. Dziedziniec, wokół którego rozmieszczone będą wszystkie budynki zespołu, ma pełnić rolę takiej przestrzeni. Przykryty „dachem”, który w skrótach perspektywicznych tworzą klosze indywidualnie zaprojektowanych opraw oświetleniowych, zawieszonych na wysokości stropów nad pomieszczeniami parteru, łączy się przestrzennie z jego wnętrzami poprzez podcienia zabudowy. Konstrukcja oparta na stosunkowo dużych rozpiętościach (11 x 6,6 m) oferuje sprzyjające pracy grupowej przestrzenie typu open space i pozwala na elastyczną aranżację.

LPP Fashion Lab 12

i

Autor: Juliusz Sokołowski 12 | Charakterystyczne, regularnie rozmieszczone wnęki w stropie, w których umieszczono szyny, oświetleniowo organizują i porządkują przestrzeń. Zastosowanie podwójnej podłogi oraz odkrytej wentylacji pozwoliło na rezygnację z sufitów podwieszonych i obniżenie wysokości kondygnacji

Charakter architektury nawiązuje do przemysłowej przeszłości tej części Dolnego Miasta i wywodzi się z zabudowy typu halowego. Trzynawowy budynek o głębokości 33 m ma wysokie czterometrowe kondygnacje i okna o pełnej wysokości pomieszczeń. Forma szczytowych ścian budynków czerpie inspiracje z hal przemysłowych. Przemysłowego charakteru dopełnia surowa faktura betonu, użyta zarówno jako materiał wykończenia wnętrz, jak i elewacji. Podziały białej stolarki okiennej, białe glify i białe ceramiczne korki w miejscach otworów po ściągach mocujących szalunki tworzą na tle betonowych ścian drobnowymiarowy rysunek. Nawiązuje on do stosunkowo bogatej tektoniki fasad sąsiadującego budynku dawnej fabryki tytoniu, w którym mieści się siedziba LPP.

Jerzy Szczepanik-Dzikowski

LPP Fashion Lab 13

i

Autor: Juliusz Sokołowski 13 | Wydzielona strefa szwalnicza
Metryka

LPP Fashion Lab etap 1

Gdańsk, ul. Łąkowa 39a

Autorzy: JEMS Achitekci, architekci Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Zygmunt Borawski, Łukasz Kuciński, Katarzyna Kuźmińska, Maria Mermer, Grzegorz Moskała, Anna Świderska, Nina Wójcicka

Architektura wnętrz: Studio 1:1

Architektura krajobrazu: Dziuban Papla AKP

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP

Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa

Inwestor: LPP

Powierzchnia terenu: 14 417 m2

Powierzchnia zabudowy: 2186 m2

Powierzchnia użytkowa: 16 298 m2

Powierzchnia całkowita: 18 462 m2

Kubatura: 66 648 m3

Projekt konkursowy: 2015

Projekt: 2016

Realizacja: 2020

Nie podano kosztu inwestycji

LPP Fashion Lab 14

i

Autor: Juliusz Sokołowski 14 | Wnętrze typu open space na ostatniej kondygnacji
LPP Fashion Lab 15

i

Autor: Juliusz Sokołowski 15 | Monochromatyczne wnętrze kontrastuje z wielokolorową odzieżą
LPP Fashion Lab 16

i

Autor: Juliusz Sokołowski 16 | Indywidualne, zwieszane lampy na ostatniej kondygnacji podkreślają główną strefę komunikacyjną wnętrza, a swoją geometrią harmonijnie wpisują się w geometrię poddasza

Duże, równomiernie wycięte otwory okienne powodują, że budynek w spektakularny sposób staje się częścią Dolnego Miasta

LPP Fasion Lab

i

Autor: Juliusz Sokołowski LPP Fasion Lab w Gdańsku
LPP Fasion Lab

i

Autor: Juliusz Sokołowski LPP Fasion Lab w Gdańsku
LPP Fasion Lab

i

Autor: Juliusz Sokołowski LPP Fasion Lab w Gdańsku
LPP Fasion Lab

i

Autor: Juliusz Sokołowski LPP Fasion Lab w Gdańsku
LPP Fasion Lab

i

Autor: Juliusz Sokołowski LPP Fasion Lab w Gdańsku

Różnorodne możliwości adaptacji zaprojektowanej struktury budynku zostały skrzętnie wykorzystane przez projektantów wnętrz

LPP Fashion Lab 3

i

Autor: archiwum pracowni 3 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – LPP Fashion Lab: 1a – etap 1 (zrealizowany); 1b – etap 2 (niezrealizowany); 1c – etap 3 (niezrealizowany); 2 – dziedziniec; 3 – zielone pagórki; 4 – centrala LPP, budynek dawnej fabryki tytoniu; 5 – budynek dawnej fabryki karabinów Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-UQoJ-jXQR-Vjdf_lpp-fashion-lab-3.jpeg
LPP Fashion Lab 5

i

Autor: archiwum pracowni 5 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol wejściowy; 2 – pracownia szwalnicza; 3 – sale spotkań; 4 – zaplecze techniczne Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-FNZj-3Pb4-Pp6d_lpp-fashion-lab-5.jpeg
LPP Fashion Lab 6

i

Autor: archiwum pracowni 6 | Rzut pierwszego piętra. Oznaczenia: 1 – pracownie projektowe; 2 – warsztaty; 3 – aneks kuchenny; 4 – miejsce spotkań Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-i1Zr-RRG8-LoM5_lpp-fashion-lab-6.jpeg
LPP Headquarters in Gdańsk

Dolne Miasto (Lower Town) used to have an industrial character, even though it is located very close to Gdańsk’s greatest tourist attractions. Somewhat neglected, it became a problem area; nevertheless, LPP Fashion Lab appreciated its potential and first adapted the former tobacco factory for its offices while planning to construct three new factory buildings around an internal courtyard. One of them has been completed recently. The company employs creative and ambitious fashion designers, and it was necessary to create open spaces facilitating contacts; the courtyard with individually designed lighting at the height of the ground floor ceiling is to serve this purpose and provide an additional area for meetings. The completed building has a three-bay plan; the ground floor is divided into small areas, while upper floors are open-space halls with large spans (11 x 6.6 m) conducive to flexible arrangements; 4m high, they have full-height windows and light grey color scheme. The industrial character is emphasized by raw concrete used both outside and inside.