Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura na Forum Ekonomicznym w Krynicy

2011-09-02 2:00

Dotacje są w ostatnich latach motorem inwestycji w Polsce. Ocena dokonanych zmian przez pryzmat zrealizowanych projektów architektonicznych stanowić będzie punkt wyjścia do debaty - Polska pięknieje? Fundusze Europejskie w służbie architektury, którą swym specjalnym patronatem objął miesięcznik „Architektura-murator”.

Województwo Małopolskie na XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju 7-9 września 2011

Polska pięknieje? Fundusze Europejskie w służbie architektury

Tegoroczne Forum Ekonomiczne odbywa się pod hasłem Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja? Jest to już dwudziesta pierwsza edycja tego prestiżowego przedsięwzięcia, podobnie, jak w roku ubiegłym, Województwo Małopolskie jest jego Głównym Partnerem.

W forum uczestniczyć będzie 1700 osób z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych – politycy, urzędnicy państwowi i samorządowi, ludzie biznesu i kultury. W obliczu zawirowań na rykach światowych, od wielu miesięcy debata polityczna zdominowana jest przez tematy gospodarcze. Politycy i eksperci ścierają się w dyskusjach nad modelem współpracy w ramach Unii Europejskiej – pogłębienie polityki spójności i dalsze wyrównywanie szans regionów słabiej rozwiniętych, czy pełna rywalizacja. Nie pozostaje to bez wpływu na dyskusję nad kształtem nowego budżetu Unii i kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wypracowane w toku debaty rozwiązania i mechanizmy gospodarcze będą miały zasadniczy wpływ na przyszłość Wspólnoty Europejskiej i rolę Starego Kontynentu w gospodarce światowej.

Jak co roku, Małopolska aktywnie uczestniczy w organizacji Forum. Na słynnym krynickim deptaku, na powierzchni 272 m2 stanie pawilon Województwa Małopolskiego, służący promocji gospodarczej województwa, Funduszy Europejskich i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przez trzy kolejne dni pawilon będzie tętnił życiem. Stanie się on miejscem zarówno burzliwych debat panelowych, jak również kuluarowych rozmów w specjalnie przygotowanej na tę okazję kafeterii, dostępnej dla gości przez cały czas trwania Forum.

Jedną z debat panelowych, zatytułowaną Polska pięknieje? Fundusze Europejskie w służbie architektury, która odbędzie się 9 września 2011 roku, swym specjalnym patronatem objął miesięcznik „Architektura-murator”. Fundusze unijne są w ostatnich latach motorem inwestycji w Polsce. Nowo powstałe budynki oraz zrewitalizowane, istniejące obiekty wpływają na wygląd przestrzeni publicznej. Ocena dokonanych zmian przez pryzmat zrealizowanych projektów stanowić będzie punkt wyjścia do eksperckiej debaty. Obok małopolskiego pawilonu, na powierzchni 225 m2 stanie wystawa Sukcesy wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Wystawa będzie przedstawiać najciekawsze projekty z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Obok inicjatyw z zakresu biznesu, innowacji, przedsiębiorczości, na wystawie pojawiają się przykłady inwestycji z dziedziny kultury, nauki, czy nawiązujące do tematycznego panelu rewitalizacji miast. Dzięki wystawie zainteresowani będą mogli poznać nowe oblicze Polski – kraju skutecznie aplikującego o unijne wsparcie, dynamicznego i efektywnego w wykorzystywaniu szans, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Wystawa organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Śladem lat ubiegłych, w tym roku w Krynicy stanie również Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji. Drzewo jest wspólnym projektem Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., który ma na celu uwolnienie i promocję gospodarczego potencjału regionu, coraz mocniej opierającego się na branżach innowacyjnych o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Po raz pierwszy drzewo zostało zaprezentowane podczas XIX Forum Ekonomicznego w 2009 roku i od tego czasu towarzyszy najważniejszym wydarzeniom gospodarczym w regionie.

Materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, fot. Jacek Leśniewski, Piotr Lipowski

Tematem prezentacji przygotowanej przez „Architekturę-murator” rozpoczynającej panel Polska pięknieje? Fundusze Europejskie w służbie architektury, będzie wpływ środków unijnych na krajobraz polskich miast. Redaktorzy „A-m” Tomasz Malkowski i Tomasz Żylski przedstawią przykłady najciekawszych obiektów kultury, sportu i edukacji oraz inwestycji z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskich i terenów nadrzecznych, realizowanych dzięki strumieniom euro płynącym z Unii. Jednak czy Fundusze Europejskie przekładają się również na jakość architektoniczną i urbanistyczną? Zagadnienia te będą punktem wyjścia do dyskusji, w której udział wezmą między innymi architekci i specjaliści od programów unijnych.

fotka z /zdjecia/logo_forum(1).jpg

i

Autor: Archiwum Architektury