Architektura MuratorWydarzeniaNajlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Rozstrzygnięto 11. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Poznaliśmy najciekawsze budynki i przestrzenie publiczne regionu zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej

Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych realizacji sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego regionu od 2003 roku organizuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a statuetkę można zdobyć w trzech kategoriach: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. Ustanowienie nagrody pozwala na aktywny udział samorządu województwa małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie. Oczekiwanym efektem jej przyznawania jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski w projektowaniu i nowych inwestycjach budowlanych – tłumaczą organizatorzy.

Do składania zgłoszeń tradycyjnie uprawnieni są architekci, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego oraz organy administracji publicznej. W jury 11. edycji konkursu znaleźli się: Stanisław Bisztyga, radny sejmiku województwa małopolskiego, architekt Piotr Chuchacz, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, architektka i architektka krajobrazu Urszula Forczek-Brataniec, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, architekt Bartosz Haduch, laureat konkursu z 2020 roku, architekt Marek Kaszyński, prezes krakowskiego oddziału SARP, architektka Ewa P. Porębska, redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-murator”, Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes” oraz architekt Piotr Turkiewicz, małopolski konserwator zabytków. W tym roku nadesłano 34 zgłoszenia. spośród nich sędziowie wyłonili następujących laureatów.

W kategorii architektura użyteczności publicznej I nagroda przypadła Młodzieżowemu Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak, architekci Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki; współpraca: Mateusz Albricht, Mateusz Manecki, Marta Szyndera, Agnieszka Zajączkowska).

Uzasadnienie: Praca nagrodzona została za adekwatną skalę obiektu wpisującą się harmonijnie w strukturę przestrzenną Niepołomic. Szlachetna i powściągliwa forma podąża za oryginalną funkcją. Dodatkowo sąd konkursowy docenił decyzję władz o budowie obiektu użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym.

Więcej o realizacji...

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznemu w Niepołomicach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej

Drugą nagrodę zdobyła przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski).

Uzasadnienie: Praca nagrodzona została za trafne podporządkowanie koncepcji architektonicznej idei teatru otwartego, za próbę aktywizacji kulturalnej dzielnicy oraz za wykreowanie ogrodu połączonego z teatrem.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski), II nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej; fot. Agnieszka Żabicka
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski), II nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej; fot. Mariusz Twardowski
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski), II nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej; fot. Mariusz Twardowski
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski), II nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej; fot. Mariusz Twardowski
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Przebudowa kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie (proj. Alek Janicki, Mariusz Twardowski), II nagroda w kategorii architektura użyteczności publicznej; fot. Agnieszka Żabicka

W kategorii architektura mieszkaniowa pierwszej nagrody sędziowie nie przyznali. Drugą otrzymała Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski).

Uzasadnienie: Praca nagrodzona została za powściągliwość przyjętych rozwiązań i wrażliwość w doborze materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie detalu architektonicznego stanowiącego twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech okolicznej zabudowy śródmiejskiej.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski), II nagroda w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski), II nagroda w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski), II nagroda w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski), II nagroda w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kamienica pod Złotymi Nożycami przy ul. św. Gertrudy w Krakowie (proj. Jakub Turbasa i Wojciech Zagórski), II nagroda w kategorii architektura mieszkaniowa

Wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa przypadło ośrodkowi wypoczynkowemu Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki).

Uzasadnienie: Pracę wyróżnia twórcza interpretacja regionalnych cech zabudowy, zarówno w odniesieniu do formy obiektów, ich usytuowania, jak i wnętrz oraz ornamentu.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ośrodek wypoczynkowy Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki), wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ośrodek wypoczynkowy Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki), wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ośrodek wypoczynkowy Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki), wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ośrodek wypoczynkowy Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki), wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ośrodek wypoczynkowy Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej (proj. +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki), wyróżnienie w kategorii architektura mieszkaniowa

W kategorii przestrzeń publiczna jury przyznało jedną nagrodę i dwa wyróżnienia. Nagrodę otrzymała kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak, architekci Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki; współpraca: Mateusz Manecki, Marek Sanecki, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak).

Uzasadnienie: Praca nagrodzona została za wrażliwe wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w złożony kontekst formalno-funkcjonalny oraz skomplikowaną topografię terenu, za skromną formę nierywalizującą z kontekstem krajobrazowym.

Więcej o realizacji...

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (proj. Biuro Projektów Lewicki Łatak), I nagroda w kategorii przestrzeń publiczna

Pierwsze z dwóch wyróżnień zdobyło leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek).

Uzasadnienie: Praca wyróżnia się pomysłowym uzupełnieniem oferty turystycznej Starego Sącza.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu (proj. 55ARCHITEKCI – Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna

Drugie wyróżnienie otrzymał ogród chwastowy przy ul. Wadowickiej w Krakowie (proj. Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko reprezentowana przez Małgorzatę Tujko).

Uzasadnienie:
Wyróżnienie zostało przyznane za edukacyjne walory pracy zwracające uwagę na funkcje i znaczenie bioróżnorodności w mieście.

Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ogród chwastowy przy ul. Wadowickiej w Krakowie (proj. Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko reprezentowana przez Małgorzatę Tujko), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ogród chwastowy przy ul. Wadowickiej w Krakowie (proj. Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko reprezentowana przez Małgorzatę Tujko), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Najlepsze realizacje Małopolski 2022: wyniki 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Ogród chwastowy przy ul. Wadowickiej w Krakowie (proj. Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko reprezentowana przez Małgorzatę Tujko), wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna
Konkurs Inspirujący produkt 2023 Ruszyła szósta edycja ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów Inspirujący produkt 2023. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie obiektu wspierającego spotkania na łonie natury.
Zaprojektowane Po Ludzku: konkurs na przestrzenie publiczne i inicjatywy rozstrzygnięty Podczas uroczystej gali w siedzibie Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie ogłoszono wyniki najnowszej edycji konkursu Zaprojektowane Po Ludzku. Jury z udziałem m.in. Agaty Twardoch, Agnieszki Labus i Zygmunta Borawskiego wybrało miejsca, przestrzenie publiczne i inicjatywy, dzięki którym nasze miasta stają się bardziej przyjazne.
Projekt Dobrze Ułożony: konkurs na koncepcję i wizualizację przestrzeni z kostką brukową Vjetra® Firma Bruk zaprasza do udziału w konkursie na wizualizacja obiektu architektonicznego z zastosowaniem w jego otoczeniu nawierzchni z kostki brukowej Vjetra®. Pula nagród wynosi 30 tys. zł, a w jury architekci Aleksandra Grzonka, Przemo Łukasik i Adam Maroszek.
Ruszyły zgłoszenia do 9. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy Do 29 stycznia można przesyłać zgłoszenia do 9. edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Organizatorzy czekają na propozycje budynków i przestrzeni publicznych, których realizację ukończono w 2022 roku oraz najciekawszych wydarzeń architektonicznych, jakie miały miejsce w stolicy w ubiegłym roku.
Brick Award 2023 – kolejna polska edycja konkursu Jeszcze tylko do 31 stycznia można przesyłać zgłoszenia do szóstej polskiej edycji konkursu architektonicznego Wienerberger Brick Award 2023 na najlepsze budynki zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ceramicznych. W jury Marlena Wolnik, Szymon Januszewski, Zbigniew Maćków, Krzysztof Mycielski i Grzegorz Piątek.
10 realizacji z Polski walczy o prestiżową Simon Architecture Prize 2022 Do udziału w konkursie Living Places – Simon Architecture Prize 2022 zgłoszono łącznie 186 projektów z 34 krajów świata. Polskę reprezentuje w tym gronie 10 realizacji autorstwa takich pracowni jak APA Wojciechowski, Grupa 5, Port, Bulak Projekt, Less is core, MML Architekci czy mode:lina.