Polacy nagrodzeni w konkursie na Londyńskie Muzeum Internetu

i

Autor: Archiwum Architektury Pierwsza nagroda, Shaun McCallum, Aleksandra Belitskaja, il. dzięki  uprzejmości Bee Breeders

Polacy nagrodzeni w konkursie na Londyńskie Muzeum Internetu

2016-06-29 19:21

Student Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Michał Daniszewski, architekt Patryk Król oraz Pracownia Architektury Opaliński nagrodzeni w konkursie na projekt Londyńskiego Muzeum Internetu.

Inicjatorem przedsięwzięcia był międzynarodowy portal Bee Breeders, specjalizujący się w organizowaniu ideowych konkursów architektonicznych i prowadzeniu ich w imieniu innych podmiotów. W jednym z ostatnich, w ramach programu Samarth, finansowanego przez brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego, drugie miejsce zajęła wrocławska pracownia ArC2 Mariusza i Doroty Szlachiców. Architekci zaprojektowali schronisko górskie w Himalajach, a ich pomysł tak spodobał się organizatorom, że skierowali go do realizacji (pisaliśmy o tym w „A-m” 11/2015). Tym razem zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji Muzeum Internetu. Uczestnicy mieli zaadaptować do tego celu nieczynny budynek dawnej stacji North Woolwich we wschodnim Londynie. W 18-osobowym jury znaleźli się przedstawiciele wiodących pracowni architektonicznych i ośrodków naukowych na świecie, w tym m.in. Audrey McKee z Renzo Piano Building Workshop, Brittany Utting z Thomas Phifer and Partners czy Gemawang Swaribathoro z hongkońskiego oddziału OMA. Konkurs był otwarty dla wszystkich, jednak udział w nim wymagał opłaty rejestracyjnej – 90 dolarów dla studentów i 120 dolarów dla pozostałych. Pierwsze miejsce i 3000 dolarów zdobył projekt 404:NOT FOUND Shauna McCalluma i Aleksandry Belitskajej, absolwentów wydziału architektury Uniwersytetu w Dundee, drugie i 1500 dolarów – architekta Ryana Anthony’ego Balla ze Stanów Zjednoczonych, a trzecie i 500 dolarów – Michała Daniszewskiego, studenta piątego roku Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Polak obok budynku dworca zaproponował ogromny hologram, który stałby się nowym punktem orientacyjnym w tej części miasta, a jednocześnie stanowił zapowiedź ukrytej pod ziemią ekspozycji. Siła hologramu polega na jego zdolności do reprezentowania i zmonumentalizowania głębi internetu poprzez formę. Łącząc świat wirtualny i fizyczny, wyobraża internet jako technologiczny fenomen – uzasadniali swoją decyzję sędziowie. Projekt Michała Daniszewskiego jest częścią pracy dyplomowej przygotowywanej pod kierunkiem dr. Bartosza Haducha. Od początku mojej pracy dydaktycznej staram się zachęcać studentów do udziału w konkursach architektonicznych. W ten sposób ciekawe koncepcje powstają zarówno w ramach regularnych zajęć semestralnych (wybierane tematy są wówczas dostosowane do programu nauczania), jak również prowadzonych przeze mnie dyplomów inżynierskich i magisterskich. Dla studentów jest to szansa na konfrontację i prezentację własnych wizji projektowych w szerszej, pozauczelnianej skali, a często też pierwsze zetknięcie ze szczegółowym programem funkcjonalnym, określonym budżetem i napiętymi terminami. To namiastka późniejszej pracy zawodowej. W ostatnich latach dwunastu moich studentów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Sukces Michała Daniszewskiego cieszy tym bardziej, że na ten międzynarodowy konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, przygotowanych nie tylko przez studentów, ale również przez profesjonalne pracownie – tłumaczy "A-m" Bartosz Haduch. W konkursie na Londyńskie Muzeum Internetu wyróżniono też projekt architekta Patryka Króla z pracowni DDJM oraz czteroosobowego zespołu reprezentującego Pracownię Architektury Opaliński (Witold Opalinski, Katarzyna Opalińska, Szymon Różański, Adrian Mieszczak).