Teatr Banialuka

Nowa siedziba teatru lalek Banialuka W Bielsku-Białej – znamy wyniki konkursu

2024-05-28 14:40

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Piotra Thena wydał komunikat o wynikach konkursu ogłoszonego przez Miasto Bielsko-Biała Biuro Rozwoju Miasta oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała

Szkoła Budowania - Dachówki Ceramiczne
Materiał sponsorowany

Cieszymy się, że konkurs wzbudził tak duże zainteresowanie. Przeszło 30 prac nadesłanych z kraju i zagranicy, cechował wysoki poziom i profesjonalne podejście zespołów projektowych. Liczymy, że nowy gmach, ze swoją współczesną architekturą, stanie się ważną wizytówką miasta. To między innymi dzięki wyjątkowej architekturze Bielsko-Biała jest obecnie jednym z czterech miast, które zakwalifikowały się do drugiego etapu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Był to też kolejny, z sukcesem przeprowadzony przez nasz oddział SARP konkurs dla Miasta Bielska-Biała, które dostrzega, że właśnie konkursy architektoniczne są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla zamawiającego pod względem jakości otrzymanych rozwiązań niż przetargi - Maciej Zuber, Prezes Oddziału SARP w Bielsku-Białej

Spis treści

  1. Pierwsza nagroda dla P2PA Sp. z o. o. z Wrocławia
  2. Druga nagroda dla Heinle, Wischer und Partner Architekci
  3. Trzecia nagroda dla Plus3-Architekci
  4. Cztery Wyróżnienia Honorowe

Pierwsza nagroda dla P2PA Sp. z o. o. z Wrocławia

Pierwsza nagrodę w wysokości 50 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie usługi, przyznano zespołowi projektowemu P2P Sp. z o. o. z Wrocławia. Sąd konkursowy uznał ją za najlepiej spełniającą wymogi zamawiającego. Za szczególnie wartościowe uznano: profesjonalne podejście zespołu projektowego, trafne decyzje funkcjonalno-przestrzenne w skali urbanistycznej w odniesieniu do zadanego programu, istniejących uwarunkowań i kontekstu otoczenia, ukształtowanie przestrzeni publicznej - placu, właściwe powiązanie go z przystankiem kolejowym, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości zachowania istniejącej funkcji targowej w dotychczasowej lokalizacji, dobre powiązanie komunikacji na linii parking podziemny-hall główny, zapewniające wysoki komfort użytkowania, właściwe rozwiązanie obsługi i powiązań komunikacji, rozwiązania architektoniczne o ponadczasowym charakterze, na które składają się kompozycja, kształtowanie brył i elewacji oraz czytelna hierarchia wejść, właściwy, spełniający oczekiwania zamawiającego podział inwestycji teatru i biblioteki na dwa budynki, co zapewni im zachowanie niezależności organizacyjnej i tożsamości odrębnych placówek kultury, właściwe rozwiązanie funkcji, polegające w szczególności na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii teatru oraz czytelny układ komunikacyjny zarówno zaplecza, jak i części przeznaczonej dla widza, w tym multifunkcjonalne foyer, które stwarza szansę na wykreowanie przestrzeni o unikalnym, rozpoznawalnym charakterze

Druga nagroda dla Heinle, Wischer und Partner Architekci

Drugą nagrodę w wysokości 40 000 złotych przyznano innemu wrocławskiemu zespołowi, Heinle, Wischer und Partner Architekci sp. z o. o., za prawidłowe i harmonijne ukształtowanie całości założenia, prawidłową technologię teatru oraz biblioteki świadczące o dobrym warsztacie projektanta, bardzo dobre rozwiązania kompozycyjne w zakresie ukształtowania brył obiektów oraz elewacji, prezentujące wysoką jakość architektury, w tym za interesujące, czytelne nawiązanie do stylistyki kurtyny teatralnej. Zastrzeżenia jury wzbudziła lokalizacja targowiska łącznie ze sceną letnią w przestrzeni wspólnej między budynkami w sąsiedztwie parkingu, co uznano za decyzje nietrafną, mogącą powodować niepożądane kolizje. Za nietrafną decyzję funkcjonalną i przestrzenną uznano również zlokalizowanie i wyeksponowanie przed frontem zabudowy parkingu naziemnego (wzdłuż ul. Broniewskiego).

Trzecia nagroda dla Plus3-Architekci

Trzecią nagrodę 30 000 złotych dostali Plus3-Architekci Sp. z o. o. z Warszawy w składzie: Katarzyna Głażewska (autor) i Joanna Polak, Krzysztof Bagiński, Martyna Skóra-Barnawal (współautorzy), Emilia Oniszczuk (członek zespołu projektowego), za prawidłowe, wyważone określenie skali obiektu i spójnie zaaranżowaną przestrzeń wspólną, koncepcję architektoniczną teatru i biblioteki stawiającą na integrację funkcjonalności, komfortu użytkowania i estetyki oraz wartościową próbę wykreowania miejsca, które będzie inspirować i edukować, lokalizację letniej sceny pomiędzy teatrem i biblioteką oraz prawidłową, trafną pod względem funkcjonalnym lokalizację placu targowego. Zastrzeżenia jury wzbudziła zaproponowana architektura budynków - systemowa i minimalistyczna, jednak schematyczna, co uniemożliwiłoby indywidualizację i identyfikację ważnych obiektów funkcji kultury teatru i biblioteki jako placówek kultury o dużym znaczeniu dla kompozycji miasta.

Cztery Wyróżnienia Honorowe

Cztery równorzędne wyróżnienia honorowe przyznano:

  1. Zespołowi projektowemu w składzie: Joanna Migut, Adam Derlatka, Dariusz Florczak (autorzy), Joanna Migut, Adam Derlatka, Dariusz Florczak, Tomasz Giefert (współautorzy) za bardzo dobrze zaprojektowaną pod względem funkcjonalnym bibliotekę oraz jej usytuowanie w parku, pomyślanym jako ogólnodostępna zielona przestrzeń publiczna, zlokalizowana na przedpolu teatru.
  2. 7S GROUP Sp. z o. o. (opracowanie projektu koncepcyjnego: Sebastian Pałczyński, Anna Kubik) za interesującą, autorską próbę rzeźbiarskiego ukształtowania formy budynków i poszukiwanie zindywidualizowanej nowoczesnej estetyki.
  3. NM architekci Tomasz Marciniewicz w składzie: Zuzanna Szpocińska i Jerzy Grochulski, za nieszablonowe rozwiązania w zakresie estetyki elewacji w nawiązaniu do tradycji włókienniczej miasta.
  4. Piotr Smiechowicz Architecture z Wielkiej Brytanii (w składzie: Piotr Śmiechowicz, Luke Murray, Błażej Wendrowski) za poszukiwania ekspresyjnej, wyrazistej i futurystycznej formy.