Architektura MuratorKonkursySARP Kielce. Konkurs architektoniczny na projekt zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Kielcach

SARP Kielce. Konkurs architektoniczny na projekt zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Kielcach

Kielecki oddział SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo – mieszkaniowej na działce nr 94/50 przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach

W imieniu zamawiającego, Condite Spółka z o.o. Development S.K.A. w Kielcach, konkurs przeprowadza kielecki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Konkurs architektoniczny jest otwarty i jednoetapowy. Jego przedmiotem jest opracowanie interesującej, spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, zgodnie z zapisami M.P.Z.P. Zaproponowane przez uczestników konkursu projekty muszą być w pełni zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kielce Wschód – Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego.
Inwestor oczekuje  maksymalnego wykorzystania założeń i wskaźników planu miejscowego umożliwiających realizację niewielkiego centrum handlowego. W zakresie funkcji mieszkaniowej zamawiający oczekuje maksymalnego wykorzystania wskaźników powierzchniowych, a zarazem rozwiązań nawiązujących do trendów we współczesnej architekturze. Szczególna rola przypisana została atrakcyjności dominanty przewidzianej w zapisach planu. Projekt konkursowy powinien uwzględniać obiekty kubaturowe i zagospodarowanie terenu, a także elementy małej architektury, zieleni i przestrzeni publicznych. 

Kryteria oceny prac konkursowych:
-atrakcyjność i oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych,
-korzystność współczynnika PUM i GLA do całkowitej powierzchni użytkowej,
-kosztorysowa wartość projektu.

Nagrody w konkursie architektonicznym
I nagroda: 10 000 zł
II nagroda: 5000zł
III nagroda: 3000 zł

Terminy
20 grudnia 2013, 18.00 - termin składania prac konkursowych
20 stycznia 2014 - ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego, otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa

Sąd konkursowy
mgr inż. arch. Jakub Wacławek (SARP Warszawa) - przewodniczący sądu konkursowego
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak - (SARP Kielce) - sędzia referent
mgr inż. arch. Janusz Janik (SARP Kielce)
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz (dyrektor BPP miasta Kielc)
mgr inż. Wiesław Milcarz (prezes zarządu Condite)
mgr inż. Andrzej Łęczyński (prokurent Condite)
mgr inż. arch. Grzegorz Król -  zastępca sędziego


Więcej informacji
www.kielce.sarp.org.pl i strona konkursowa (regulamin, ilustracje, materiały)>>

Sekretarz Sądu Konkursowego mgr inż. arch. Wojciech Głowacki; konkurs.sarp.nr953@gmail.com.

Geopark w Kielcach Na terenie Kielc znajduje się aż pięć rezerwatów przyrody nieożywionej, trzy z nich, Kadzielnia, Wietrznia i Ślichowice współtworzą Geopark.  Pawilon Centrum Geoedukacji, zbudowany na skraju wyrobiska, harmonijnie wpisuje się w otoczenie
Design Centrum Kielce. Siedziba nowego międzynarodowego ośrodka wzornictwa W budynku zamkniętego w latach 70. XX wieku kieleckiego więzienia powstała nowa instytucja, promująca dobre wzornictwo i pomagająca w realizacji projektów. W siedzibie DCK do końca sierpnia prezentowana będzie wystawa inauguracyjna
Konkurs na pawilon dla bezdomnych kotów w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły konkurs na projekt nowej kociarni w Wawrze. Pawilon będzie mógł przyjąć do 300 kotów.
Konkurs na projekt rewitalizacji Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie Władze Redy ogłosiły konkurs na rewitalizację i rozbudowę Miejskiego Parku Rodzinnego. Zadaniem uczestników jest m.in. zaprojektowanie tężni oraz wodnego placu zabaw.
Konkurs na projekt sali sportowej w Miechowie Gmina i Miasto Miechów ogłosiły konkurs na projekt nowej sali sportowej w Miechowie. W jury m.in. Piotr Lewicki, Marcin Brataniec i Piotr Chuchacz. Składanie wniosków do 8 sierpnia.
Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych. Składanie wniosków do  15 sierpnia.
Polacy zwyciężyli w konkursie inwestorskim na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall na Islandii Polscy architekci Weronika Plata i Wiktor Stankiewicz zajęli pierwsze miejsce w realizacyjnym konkursie na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall w północnej Islandii. „Koncepcja doskonale łączy krajobraz z architekturą” – napisało jury w uzasadnieniu.
Wyniki konkursu na projekt kulturoteki w Starej Miłosnej W konkursie na projekt nowej kulturoteki na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie zwyciężyło  xystudio. Architekci zaprojektowali obiekt o prostej, modułowej bryle i drewnianej konstrukcji z zielenią na dachu oraz głównej fasadzie.