Architektura MuratorKonkursySARP Kielce. Konkurs architektoniczny na projekt zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Kielcach

SARP Kielce. Konkurs architektoniczny na projekt zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Kielcach

Kielecki oddział SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo – mieszkaniowej na działce nr 94/50 przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach

W imieniu zamawiającego, Condite Spółka z o.o. Development S.K.A. w Kielcach, konkurs przeprowadza kielecki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Konkurs architektoniczny jest otwarty i jednoetapowy. Jego przedmiotem jest opracowanie interesującej, spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, zgodnie z zapisami M.P.Z.P. Zaproponowane przez uczestników konkursu projekty muszą być w pełni zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kielce Wschód – Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego.
Inwestor oczekuje  maksymalnego wykorzystania założeń i wskaźników planu miejscowego umożliwiających realizację niewielkiego centrum handlowego. W zakresie funkcji mieszkaniowej zamawiający oczekuje maksymalnego wykorzystania wskaźników powierzchniowych, a zarazem rozwiązań nawiązujących do trendów we współczesnej architekturze. Szczególna rola przypisana została atrakcyjności dominanty przewidzianej w zapisach planu. Projekt konkursowy powinien uwzględniać obiekty kubaturowe i zagospodarowanie terenu, a także elementy małej architektury, zieleni i przestrzeni publicznych. 

Kryteria oceny prac konkursowych:
-atrakcyjność i oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych,
-korzystność współczynnika PUM i GLA do całkowitej powierzchni użytkowej,
-kosztorysowa wartość projektu.

Nagrody w konkursie architektonicznym
I nagroda: 10 000 zł
II nagroda: 5000zł
III nagroda: 3000 zł

Terminy
20 grudnia 2013, 18.00 - termin składania prac konkursowych
20 stycznia 2014 - ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego, otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa

Sąd konkursowy
mgr inż. arch. Jakub Wacławek (SARP Warszawa) - przewodniczący sądu konkursowego
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak - (SARP Kielce) - sędzia referent
mgr inż. arch. Janusz Janik (SARP Kielce)
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz (dyrektor BPP miasta Kielc)
mgr inż. Wiesław Milcarz (prezes zarządu Condite)
mgr inż. Andrzej Łęczyński (prokurent Condite)
mgr inż. arch. Grzegorz Król -  zastępca sędziego


Więcej informacji
www.kielce.sarp.org.pl i strona konkursowa (regulamin, ilustracje, materiały)>>

Sekretarz Sądu Konkursowego mgr inż. arch. Wojciech Głowacki; konkurs.sarp.nr953@gmail.com.

Geopark w Kielcach Na terenie Kielc znajduje się aż pięć rezerwatów przyrody nieożywionej, trzy z nich, Kadzielnia, Wietrznia i Ślichowice współtworzą Geopark.  Pawilon Centrum Geoedukacji, zbudowany na skraju wyrobiska, harmonijnie wpisuje się w otoczenie
Design Centrum Kielce. Siedziba nowego międzynarodowego ośrodka wzornictwa W budynku zamkniętego w latach 70. XX wieku kieleckiego więzienia powstała nowa instytucja, promująca dobre wzornictwo i pomagająca w realizacji projektów. W siedzibie DCK do końca sierpnia prezentowana będzie wystawa inauguracyjna
Finał programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza – konkursu TEORIA i stypendium PRAKTYKA 2020 Już 4 listopada poznamy efekty pracy zwycięzców konkursów TEORIA i PRAKTYKA organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. W programie premiera książki „Extra Muros” autorstwa Marcina Kitali i Zygmunta Maniaczyka oraz publiczna prezentacja projektu „PLASTOPIA” Sandry Przepiórkowskiej.
Art in Architecture: konkurs na najlepsze instalacje artystyczne we wnętrzach Trwa trzecia edycja Art in Architecture Festival. Wydarzeniu towarzyszy konkurs na najciekawsze instalacje artystyczne zrealizowane zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i publicznych. W jury m.in. architekci Przemo Łukasik, Katarzyna Kuo Stolarska, Oskar Zięta i Witold Dudek.
Konkurs na projekt kładki i wieży widokowej w Augustowie Trwa konkurs na projekt kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie. Zadaniem uczestników jest też zaproponowanie wieży widokowej z tężnią i parkiem ekologicznym.
Nagroda Quadro – najlepsze realizacje Poznania 2021 Poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2021! W 23. edycji konkursu na najlepszą realizację minionego roku zwyciężyła pracownia Insomia za projekt kolejnego etapu osiedla Nowy Strzeszyn.
Konkurs na aranżację wystawy stałej Muzeum KL Plaszow Trwa konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w nowo utworzonym Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow. Ekspozycja zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.
Twój dom – dialog z tradycją. Konkurs na wzorcowy dom dla Podlasia i nabór na warsztaty z projektowania architektury regionalnej Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konkursie na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego. Konkursowi towarzyszą warsztaty z projektowania regionalnego.