Architektura MuratorRealizacjeHala sportowa / Warszawa

Hala sportowa / Warszawa

Inspiracją dla projektu elewacji stała się kolumnada, która miała na celu płynnie połączyć zwartą bryłę budynku szkoły z zielonym otoczeniem. O realizacji studia DEMIURG Project pisze Jerzy Grochulski.

Hala sportowa / Warszawa
Hala sportowa przy VII LO w Warszawie; fot. Juliusz Sokołowski

Obiekty infrastruktury społecznej, jako istotne komponenty przestrzeni, są dla dyskursu o architekturze odniesieniami, które budują wyobrażenie o jakości życia publicznego. Ich poziom jest więc ważnym miernikiem z perspektywy osiągnięć projektowych środowiska zawodowego w szerszej skali niż tylko perspektywa profesjonalna. I chociaż obiekty te zachowują pozycję autonomicznego komponentu przestrzeni, muszą być postrzegane jako reprezentatywne dla osiągnięć danego okresu rozwoju architektury. Jeśli są więc dobrymi rozwiązaniami, można je uznać za potwierdzenie zauważalnego w ostatnich latach zjawiska wzrostu jakości przestrzeni. Tak dzieje się w przypadku projektu i realizacji zespołu hali sportowej stanowiącej rozbudowę warszawskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, autorstwa Ingi Rolek i Krzysztofa Nikischa z poznańskiej pracowni DEMIURG Project.

Mimo iż sam projekt powstał w wyniku procedury wyłaniania jego wykonawców w trybie przetargu, to szczęśliwie dla zamawiającego, którym w tym przypadku były władze Dzielnicy Ochota, a na pewno dla użytkowników obiektu i osób przejeżdżających obok budynku, ostateczny rezultat w sferze wizerunkowej i samych rozwiązań funkcjonalnych uznać należy za w pełni zadowalający. Niewątpliwie na efekt ten złożyła się postawa autorów, którzy już na etapie projektu promowali ideę wizualnego wyróżnienia nowej kubatury na tle istniejącej od 1933 roku głównej bryły budynku szkoły, autorstwa architekta Tadeusza Nowakowskiego.

Tagi:
Targowisko Bakalarska w Warszawie Potraktowanie Bakalaka z szacunkiem i zrozumieniem sprawiło, że targowisko tętni swoim hałaśliwym i kolorowym życiem, jest nieformalnym zagłębiem kuchni azjatyckiej i ciekawym miejscem na mapie Warszawy – o nowej realizacji Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej pisze Łukasz Pancewicz.
Modernizacja bazaru Różyckiego Działania miasta miały na celu faktyczną rewitalizację bazaru Różyckiego. Była z pewnością na to szansa, gdyby zastosowano bardziej strategiczne i uważne podejście do procesu zmiany – o nowej realizacji OCA Architekci pisze Maciej Czeredys.
Przeciw odbudowie Pałacu Saskiego: list otwarty Z inicjatywy m.in. profesor Marty Leśniakowskiej, Andrzeja Pałysa i Grzegorza Piątka powstał list otwarty w sprawie rezygnacji z odbudowy Pałacu Saskiego i zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. W ciągu kilku dni pod apelem do Kancelarii Prezydenta RP podpisało się blisko 70 osób, w tym Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Agnieszka Holland, Krzysztof Warlikowski, Anda Rottenberg, Maria Poprzęcka i Małgorzata Omilanowska.
Odbudowa Pałacu Saskiego: jest Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji Prezydent Andrzej Duda przekazał marszałek Sejmu projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W zrekonstruowanych budynkach ma się znaleźć m.in. nowa siedziba Senatu.
Stadion Polonii w Warszawie: wkrótce rozbudowa historycznego obiektu Na modernizację i rozbudowę stadionu Polonii władze Warszawy zarezerwowały ponad 100 mln złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział właśnie realizację konkursowego projektu biura JSK Architekci z 2019 roku.
Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim w Warszawie Przy ulicy Papirusów na Młocinach już za trzy lata powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. Wkomponowany w niewielkie wzniesienie budynek zostanie zrealizowany w oparciu o prefabrykowaną technologię CLT według projektu pracowni Kwadratura.