Architektura MuratorRealizacjeKraków frontem do rzeki - o Cricotece Tomasz Bobrowski

Kraków frontem do rzeki - o Cricotece Tomasz Bobrowski

Po latach chaotycznego rozwoju przywraca się ideę miasta zwróconego frontem do rzeki, planując nowe inwestycje w rodzaju zrealizowanego ostatnio Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.

Cricoteka Muzeum Tadeusza Kantora
Cricoteka z oddali wydaje się klasycznym prostopadłościanem, z bliska linia zabudowy załamuje się, a odważne przecięcie eksponujące komin elektrowni czyni formę jeszcze bardziej ekspresyjną.
Fot.: Marcin Czechowicz

Wielowiekowa tradycja zakorzeniona w społecznej warstwie ludzi nauki i sztuki, twórców i rzemieślników, artystów i literatów sprzyja budowaniu wizerunku Krakowa jako ośrodka kultury i nauki o ponadregionalnym zasięgu oddziaływania. Świadomość tych atrybutów dyktuje strategiczne cele rozwoju miasta, które znajdują odbicie w nowych dokumentach prawa lokalnego takich jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowe plany zagospodarowania ważnych obszarów. Do tych obszarów bez wątpienia należy dolina rzeki Wisły i jej bulwary.

Po latach chaotycznego rozwoju przywraca się ideę miasta zwróconego frontem do rzeki, planując tu nowe inwestycje w rodzaju siedziby Filharmonii Krakowskiej przy Bulwarze Kurlandzkim (projekt ideowy Wojciecha Chmielowca, Bartłomieja Gowina, Krzysztofa Siuty, Tomasza Janusa i Karoliny Czech wyłoniono w konkursie z 2013 roku – przyp. red.), pieszych kładek i mostów czy zrealizowanego ostatnio Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. To obiekty, które mają szansę stać się ikonami miejsc i nadać nadrzecznym bulwarom rangę wysokiej jakości przestrzeni publicznej, odwiedzanej nie tylko przez mieszkańców, ale także turystów.

W przypadku Cricoteki dodatkowo radykalnemu przeobrażeniu uległa stara, poprzemysłowa tkanka miasta. Zarówno lokalizacja obiektu, jak i charakter tych przeobrażeń niezwykle trafnie odpowiadają wszechstronnej twórczości Tadeusza Kantora, a przede wszystkim jego filozofii sztuki. Nowy budynek Cricoteki wraz z adaptowanymi obiektami starej elektrowni w bardzo wierny sposób odzwierciedla postawę artysty. Jest duża nadzieja, że miejsce to stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną o wielorakim wymiarze. Notabene, Tadeusz Kantor przez jakiś czas mieszkał w Starym Podgórzu na ulicy Węgierskiej i być może jego duch odcisnął piętno na tym miejscu.

Muzeum Czartoryskich: przebudowa według Biura Projektów Lewicki Łatak Ze względu na brak możliwości rozbudowy gmachu Muzeum Czartoryskich zdecydowano m.in. o przekryciu dziedzińca przeszklonym dachem. Dzięki temu niedostępna do tej pory dla zwiedzających przestrzeń, zmieniła się w reprezentacyjny hol wejściowy – piszą Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak.
Modelowe osiedle na krakowskich Klinach – wyniki konkursu! Pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński zwyciężyła w konkursie na projekt osiedla Spacerowa, które planowane jest na Klinach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. To kolejne zwycięstwo tego biura w konkursie na modelowe osiedle organizowanym przez BGK Nieruchomości.
Krakowskie Centrum Nauki Kopernik Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z krakowskim SARP-em ogłosił dwuetapowy międzynarodowy konkurs na projekt Małopolskiego Centrum Nauki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 3 października.
Archipelag w Krakowie – znamy projekt, który powstanie w parku Młynówka Królewska Marta Tomasiak i Maciej Siuda zwyciężyli w konkursie na zagospodarowanie fragmentu parku Młynówka Królewska w Krakowie. „Ma szanse powstać hybryda parku i placu, archipelag wysp z dziką zielenią i małą architekturą” – mówią autorzy nagrodzonej pracy.
Ratusz marszałkowski w Krakowie Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie zostanie zrealizowana na podstawie koncepcji konsorcjum Horizone Studio Darasz Kisielewski Strzeński (budynki A i B wraz zagospodarowanie terenu) i Małeccy Biuro Projektowe (budynek C)
Krzysztof Bojanowski, Strategia dla Krakowa – koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2013 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają głównie funkcje obszarów, podają maksymalne wskaźniki zabudowy czy wysokości obiektów, ale rzadko służą budowie formy miasta. Czy ten brak formy, tak częsty w przypadku polskich miast, nie dowodzi współczesnego kryzysu urbanistyki? – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka