Architektura MuratorStudenciZachodniopomorskie przyszłości – najlepsze dyplomy związane z regionem

Zachodniopomorskie przyszłości – najlepsze dyplomy związane z regionem

Ogłoszono wyniki 9. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z województwem zachodniopomorskim. Nagrodzone projekty można oglądać do 9 listopada w Galerii Architektów Forma w Szczecinie.

Zachodniopomorskie przyszłości – najlepsze dyplomy związane z regionem 2018
Przylądek pokoleń. Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie-Dąbiu, proj. Joanna Bilska, opieka naukowa: dr inż. arch. Adam Zwoliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, wyróżnienie w kategorii Projektowanie architektoniczne

To już 9. edycja konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z regionem. Wzięło w nim udział 41 projektów z różnych uczelni w Polsce, nie tylko z terenu województwa zachodniopomorskiego, ale też z Łodzi, Gdańska, Poznania, Raciborza i Warszawy. Podobnie jak w poprzednich edycjach, dyplomy magisterskie i inżynierskie oceniano w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. W jury pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, znaleźli się m.in. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Oceniano walory praktyczne i stopień trudności rozwiązań projektowych. Dodatkowo punktowanym kryterium było uwzględnienie w pracy zagadnień związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Przedstawiane prace są ambitne i świetnie wykorzystują walory historyczno-krajobrazowe regionu, ale też szukają nowych rozwiązań w przestrzeni publicznej. Gratuluję wszystkim uczestnikom ciekawych, oryginalnych i często odważnych projektów – mówił Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego podczas ogłoszenia wyników. Autorzy najlepszych prac otrzymali nie tylko dyplomy, ale i nagrody pieniężne (za główną 4000 zł, za wyróżnienie – 1000 zł). Doceniono też promotorów, wręczając im honorowe dyplomy.

Czytaj też: Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę |

Nagrodę główną w kategorii Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne przyznano Krzysztofowi Pawłowskiemu za projekt zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kołobrzegu (opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, Politechnika Gdańska). Praca została nagrodzona za ambitną próbę „zszycia miasta” podzielonego infrastrukturą kolejową i wykorzystania różnorodnych funkcji związanych z mobilnością: kolej, autobus, samochód, rower, pieszy do wykreowania nowego centrum Kołobrzegu. Zaprojektowany zintegrowany węzeł przesiadkowy jest ciekawym przykładem interwencji urbanistyczno-architektonicznych w strukturze miejskiej nadmorskiego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego z dużym potencjałem – uzasadniało jury.

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Marcelinie Chełstowskiej za pracę Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta – przypadek Trzcińska-Zdroju (opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Praca została wyróżniona za wyważone interwencje urbanistyczne w strukturze małego miasta o wysokich walorach historyczno-krajobrazowych, ukierunkowane na odnowę zabytkowej tkanki miejskiej i wykreowanie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym programie i charakterze – czytamy w uzasadnieniu.

W kategorii Projektowanie architektoniczne zwyciężył projekt pawilonu wystawowego w Szczecinie autorstwa Mikołaja Strzelczuka (opiekun naukowy: dr inż. arch. Wojciech Bal, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Praca została nagrodzona za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji z uwagi na bliskie sąsiedztwo jednego z symboli Szczecina – Zamku Książąt Pomorskich.

Wyróżniono pracę Joanny Bilskiej  pt. Przylądek pokoleń. Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie-Dąbiu (opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Praca została wyróżniona za umiar w zagospodarowaniu terenu dawnego portu nad jeziorem Dąbie i dawnych spichlerzy, z wykorzystaniem ich na cele kultury i sztuki. Ciekawy program i sposób adaptacji obiektów do nowych funkcji przeprowadzono z poszanowaniem historii i walorów krajobrazowych – uzasadniano.

W kategorii Architektura krajobrazu nagrodę główna otrzymała praca Justyny Gottuk i Małgorzaty Suder: Rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń przy Rondzie Giedroycia (opiekun naukowy: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za odważną interwencję porządkującą funkcjonalnie i kompozycyjnie zdegradowaną krajobrazowo część miasta, ukierunkowaną na rewitalizację środowiskową, podnoszącą jakość życia.

Wyróżniono natomiast dyplom Agnieszki Polińskiej pt. Koncepcja przekształceń urbanistycznych obszaru centrum miasta Ińsko (opiekun naukowy: dr inż. arch. Adam Zwoliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za ciekawy pomysł łączenia elementów zabudowy, wody, zieleni i małej architektury w kompozycji proponowanej odbudowy zniszczonej części miasta na styku lądu i jeziora Ińsko.

Wszystkie nagrodzone projekty można oglądać do 9 listopada w Galerii Architektów Forma w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50 (kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska).