Architektura MuratorProjektySARP Kielce: konkurs architektoniczny na projekt nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc

SARP Kielce: konkurs architektoniczny na projekt nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc

SARP oddział Kielce ogłasza otwarty konkurs architektoniczny na projekt – koncepcję nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa już 7 maja

Przedmiotem otwartego konkursu architektonicznego jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy nowoczesnych wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Kielcach. Wiaty zaprojektowane być powinny w trzech rozmiarach. Prace konkursowe powinny zawierać również projekt słupka przystankowego.
W konkursie architektonicznym na projekt wiat przystankowych dla Kielc brać mogą udział członkowie Izby Architektów, lub zespoły autorskie, w których składzie znajdzie się przynajmniej jedna osoba dysponująca uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń  w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów.
Jeden uczestnik lub zespół zgłosić może tylko jeden projekt konkursowy.

SARP Kielce: kryteria oceny prac konkursowych
Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
oryginalność idei projektu i rozwiązań architektoniczno-inżynieryjnych – waga kryterium w łącznej ocenie 30%
rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem – waga kryterium w łącznej ocenie 25%
prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych - waga kryterium w łącznej ocenie 25%
ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz realizacji i eksploatacji - waga kryterium w łącznej ocenie 20%

Terminy konkursu architektonicznego na projekt wiat przystankowych
7 maja 2013 roku (do 15.00) – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
14 maja – zawiadomienie zakwalifikowanych uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac
20 maja – termin nadsyłania zapytań konkursowych
25 czerwca 2013 roku (15.00) – składanie prac konkursowych
9 lipca 2013 roku – ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej, dyskusja

Nagrody
I nagroda – 20 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej
II nagroda – 12 000 zł
III nagroda –  8 000 zł


Więcej informacji o konkursie architektonicznym na projekt wiat przystankowych dla Kielc
Organizator: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach , 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7.
Prowadzący konkurs: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Kielcach, 25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4 www.kielce.sarp.org.pl
Sekretarz konkursu Grzegorz Król; kontakt  664 900 275, konkurs.mzd@gmail.com

Konkurs TEORIA i stypendium PRAKTYKA 2022 w nowej formule Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłasza nabór zgłoszeń do IX edycji Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022. Jak co roku wybrany zostanie najciekawszy tekst teoretyczny dotyczący relacji architektury i kultury oraz najlepszy architektoniczny pomysł na poprawę jakości przestrzeni publicznej. Weryfikacja uczestników do Stypendium PRAKTYKA po raz pierwszy odbędzie się w trzech etapach i połączona zostanie z dwudniowymi warsztatami.
BDR Architekci z nagrodą w konkursie na przebudowę Pałacu Radziwiłłów w Wilnie Poznaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu na przebudowę Pałacu Radziwiłłów w Wilnie dla potrzeb Litewskiego Muzeum Sztuki. Trzecie miejsce zajęła pracownia BDR Architekci z Warszawy. Dostrzeżono też koncepcję biura WXCA.
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021 Rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie, w których ukazane zostały walory drewna. Pierwszą nagrodę zdobył Michał Kołodziej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za projekt rewitalizacji dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu.
Nagrody Salonu Architektury 2021 W tym roku do konkursu o nagrody Salonu Architektury zgłoszono 21 realizacji. Zwycięzcą został obiekt sakralny autorstwa Jakuba Turbasy i Bartłomieja Pyrzyka. Statuetki zostały wręczone podczas drugiego dnia Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.
International VELUX Award 2022: konkurs dla studentów architektury Rozpoczęła się 10., jubileuszowa edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award 2022 organizowanego przez firmę VELUX we współpracy z Międzynarodową Unią Architektów. Pula nagród wynosi 30 tys. euro.
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z katowickim oddziałem SARP rozstrzygnął konkurs na projekt modelowego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji. „Architektura-murator” jest partnerem medialnym tej inicjatywy.