Architektura MuratorProjektySARP Kielce: konkurs architektoniczny na projekt nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc

SARP Kielce: konkurs architektoniczny na projekt nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc

SARP oddział Kielce ogłasza otwarty konkurs architektoniczny na projekt – koncepcję nowoczesnych wiat przystankowych dla Kielc. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa już 7 maja

Przedmiotem otwartego konkursu architektonicznego jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy nowoczesnych wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Kielcach. Wiaty zaprojektowane być powinny w trzech rozmiarach. Prace konkursowe powinny zawierać również projekt słupka przystankowego.
W konkursie architektonicznym na projekt wiat przystankowych dla Kielc brać mogą udział członkowie Izby Architektów, lub zespoły autorskie, w których składzie znajdzie się przynajmniej jedna osoba dysponująca uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń  w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów.
Jeden uczestnik lub zespół zgłosić może tylko jeden projekt konkursowy.

SARP Kielce: kryteria oceny prac konkursowych
Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
oryginalność idei projektu i rozwiązań architektoniczno-inżynieryjnych – waga kryterium w łącznej ocenie 30%
rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem – waga kryterium w łącznej ocenie 25%
prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych - waga kryterium w łącznej ocenie 25%
ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz realizacji i eksploatacji - waga kryterium w łącznej ocenie 20%

Terminy konkursu architektonicznego na projekt wiat przystankowych
7 maja 2013 roku (do 15.00) – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
14 maja – zawiadomienie zakwalifikowanych uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac
20 maja – termin nadsyłania zapytań konkursowych
25 czerwca 2013 roku (15.00) – składanie prac konkursowych
9 lipca 2013 roku – ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej, dyskusja

Nagrody
I nagroda – 20 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej
II nagroda – 12 000 zł
III nagroda –  8 000 zł


Więcej informacji o konkursie architektonicznym na projekt wiat przystankowych dla Kielc
Organizator: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach , 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7.
Prowadzący konkurs: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Kielcach, 25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4 www.kielce.sarp.org.pl
Sekretarz konkursu Grzegorz Król; kontakt  664 900 275, konkurs.mzd@gmail.com

Art in Architecture: konkurs na najlepsze instalacje artystyczne we wnętrzach Trwa trzecia edycja Art in Architecture Festival. Wydarzeniu towarzyszy konkurs na najciekawsze instalacje artystyczne zrealizowane zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i publicznych. W jury m.in. architekci Przemo Łukasik, Katarzyna Kuo Stolarska, Oskar Zięta i Witold Dudek.
Konkurs na projekt kładki i wieży widokowej w Augustowie Trwa konkurs na projekt kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie. Zadaniem uczestników jest też zaproponowanie wieży widokowej z tężnią i parkiem ekologicznym.
Nagroda Quadro – najlepsze realizacje Poznania 2021 Poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2021! W 23. edycji konkursu na najlepszą realizację minionego roku zwyciężyła pracownia Insomia za projekt kolejnego etapu osiedla Nowy Strzeszyn.
Konkurs na aranżację wystawy stałej Muzeum KL Plaszow Trwa konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w nowo utworzonym Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow. Ekspozycja zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.
Twój dom – dialog z tradycją. Konkurs na wzorcowy dom dla Podlasia i nabór na warsztaty z projektowania architektury regionalnej Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konkursie na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego. Konkursowi towarzyszą warsztaty z projektowania regionalnego.
Konkurs na projekt promenady nadmorskiej w Ustce Słupski oddział SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt nowego zagospodarowania promenady nadmorskiej w Ustce. Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Maćkowa czeka na projekty do 23 listopada.