Architektura MuratorTechnikaDworzec autobusowy w Kielcach

Dworzec autobusowy w Kielcach

Najtrudniejszym wyzwaniem podczas przebudowy historycznego dworca autobusowego w Kielcach było zachowanie oryginalnej sylwetki budynku przy jednoczesnym dostosowaniu do współczesnych wymogów funkcjonalno-technicznych – piszą Marcin Kamiński i Bartosz Bojarowicz.

Dworzec autobusowy w Kielcach
Zadaszenie ze 196 okrągłymi świetlikami wyposażonymi w kopułki od wewnątrz i zewnątrz; fot. Jarosław Kubalski, źródło: Radio Kielce

Dworzec autobusowy w Kielcach: historia

Kielecki dworzec autobusowy to obiekt przedziwny. Już sama historia jego powstania mogłaby być kanwą architektonicznego thrillera z gierkowsko-jaruzelską rzeczywistością w tle. Budynek przedwojennego dworca miał ustąpić miejsca szeroko zakrojonej, ale w praktyce niezrealizowanej, urbanistycznej koncepcji przebudowy centrum w myśl socrealistycznych założeń. Wybudowany w drugiej połowie lat 50. niewielki dworzec PKS przy pobliskiej ulicy Czarnowskiej szybko okazał się niewystarczający dla dynamicznie rozwijającego się miasta. Już po dziesięciu latach zaczęto myśleć o jego rozbudowie. Rejon ulicy Czarnowskiej to kwartał XIX-wiecznej zabudowy przemysłowej z fabryką rektyfikacji spirytusu Etyl i wzniesioną w latach 20. elektrownią kielecką. Po 1960 roku wszystkie obiekty rozebrano, robiąc miejsce dla nowej inwestycji.

Planowaną początkowo rozbudowę istniejącego dworca zarzucono na rzecz nowej inwestycji. Pierwsza koncepcja zakładała stworzenie typowego dworca o standardowych rozwiązaniach funkcjonalno-komunikacyjnych. I właśnie wtedy, pomiędzy 1964 a 1966 rokiem, zaczyna się historia kieleckiego spodka. Koncepcja trafia na biurko specjalisty od rozwiązań komunikacyjnych inżyniera Mieczysława Kubali. W zleconym koreferacie, zainspirowany folderem jednego z zachodnich lotnisk, zaproponował koncept wyspowy, z odseparowanym ruchem kołowym i pieszym. Pasażerowie do hali głównej dostawać się mieli za pośrednictwem dwóch podziemnych tuneli, a stanowiska autobusów rozmieszczone miały być wokół budynku (rzut przypominał charakterystyczny kształt tarczy piły zębatej). Pomysł inżyniera Kubali wywołał nie lada zamieszanie. Zaproponowane nowatorskie, nigdy dotąd niestosowane rozwiązanie komunikacyjne skutkować musiało wyrzuceniem całej dotychczasowej pracy do kosza. Wymuszało konieczność opracowania całkiem nowego projektu, co w oczywisty sposób doprowadziło do napięć wśród projektantów i decydentów. W rezultacie zlecono stworzenie dwóch wariantów: A – z tradycyjnymi peronami równoległymi i B – w oparciu o układ wyspowy, który ostatecznie zwyciężył. W styczniu 1969 roku, na łamach lokalnego dziennika „Słowo Ludu”, zaprezentowano koncepcję wykonaną przez zespół pod kierownictwem znanego kieleckiego architekta Edwarda Modrzejewskiego, opartą na idei Mieczysława Kubali.

Tagi:
Dworzec autobusowy Autorzy przebudowy nie zdecydowali się na maksymalną ochronę oryginalnych elementów dworca i pełen powrót do jego pierwotnych walorów czy też niezrealizowanych założeń. Zrezygnowali również z kształtowania nowych elementów w sposób dający iluzję, iż pochodzą z czasów, gdy obiekt powstawał.
Dworzec autobusowy w Kielcach: fotospacer po zmodernizowanym obiekcie Dobiega końca modernizacja dworca autobusowego w Kielcach według konkursowego projektu pracowni Kamiński Bojarowicz Architekci. Zobaczcie, jak ikona Kielc prezentuje się tuż przed otwarciem.
Przebudowa Teatru Żeromskiego w Kielcach – rozmowa ze Szczepanem Wrońskim i Moniką Lemańską z WXCA Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzyma środki z funduszy norweskich na długo wyczekiwaną przebudowę swojej siedziby. O wyzwaniach związanych z modernizacją historycznego budynku, współpracy z użytkownikami i konserwatorem oraz projektowaniu z wykorzystaniem technologii BIM rozmawiamy ze współautorami koncepcji, Szczepanem Wrońskim i Moniką Lemańską z biura WXCA.
Dialog techniczny: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar ogłosił „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”. Termin składania zgłoszeń upływa 18.06.2019r.
1M3 2019 – ogólnopolskie warsztaty architektoniczne Kielecki odział SARP, Politechnika Świętokrzyska oraz Instytut Designu w Kielcach zapraszają do udziału w kolejnej edycji warsztatów 1M3. Tym razem uczestnicy odkrywać będą potencjał wikliny. Rejestracja tylko do 1 maja!
Nowy kampus Głównego Urzędu Miar w Kielcach W konkursie na projekt Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar zwyciężyła pra-cownia BDM Architekci.