Architektura MuratorRealizacjeArchitektura bulwarów – o koncepcji Jowita i Mark Kubaczkowie

Architektura bulwarów – o koncepcji Jowita i Mark Kubaczkowie

Bulwary nadwiślańskie stały się formalną promenadą, której specyfika użyteczności oraz dostępności wymagała wzmocnienia obiektami kubaturowymi – pawilonami, stanowiskami ekspozycyjnymi oraz nowym połączeniem z zabytkową tkanką miejską przejściem podziemnym na wysokości ulicy Bednarskiej – piszą Jowita i Mark Kubaczkowie.

Architektura bulwarów nad Wisłą
Na całej długości bulwaru środkowy taras tworzą trzy pasy: ścieżka rowerowa bliżej muru oporowego, pas rekreacyjny z zielenią, ławkami i pergolami oraz pas spacerowy; Fot. Juliusz Sokołowski

Warunki i dogmaty istotne dla pierwszego etapu zagospodarowania bulwarów Wisły pozostawały niezmienne dla projektu założenia realizowanego w etapie drugim. Najistotniejsza była więc dla nas ochrona staromiejskiej panoramy, uwzględnienie nieuregulowanego, zmiennego stanu Wisły oraz stworzenie budynków, które nie byłyby na stałe związane z gruntem i swobodnie unosiły się na wodzie wraz z wzrastającą falą powodziową.

Bulwary nadwiślańskie stały się formalną promenadą, której specyfika użyteczności oraz dostępności wymagała wzmocnienia obiektami kubaturowymi – pawilonami, stanowiskami ekspozycyjnymi oraz nowym połączeniem z zabytkową tkanką miejską przejściem podziemnym na wysokości ulicy Bednarskiej. Prototyp pływającego pawilonu zrealizowany w pierwszym etapie, został powielony z uwzględnieniem kilku typów umożliwiających różne konfiguracje użytkowe. Wszystkie te obiekty są parterowe, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W zależności od przeznaczenia mieszczą część gastronomiczną, ekspozycyjną i informacyjną, a także toaletę publiczną, natryski oraz wypożyczalnię leżaków.

Architektura bulwarów nad Wisłą
Architektura bulwarów nad Wisłą
Wisła łączy: projekt, który podzielił Kraków? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przymierza się do rewitalizacji bulwarów wiślanych. Prezentacja pierwszych wizualizacji w mediach społecznościowych wzbudziła jednak liczne kontrowersje. Główny zarzut to brak skonsultowania projektu z mieszkańcami i rezygnacja z konkursu architektonicznego na projekt zagospodarowania nabrzeży.
Przestrzeń bulwarów – o koncepcji Patryk Zaręba i Dorota Rudawa Teren opracowania w zdecydowanej większości położony jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, co miało decydujący wpływ na wszystkie elementy zagospodarowania – od płynnego sposobu ukształtowania nabrzeża od strony natarcia nurtu, poprzez unikatowy na warunki polskie sposób zabezpieczenia pawilonów usługowych, dobory materiałowe odporne na działanie wody i korozję biologiczną, aż po linearny, niezakłócający przepływu wód układ nasadzeń drzew – piszą Patryk Zaręba i Dorota Rudawa.
Dzielnica Wisła – o warszawskich bulwarach Tomasz Żylski Powstanie w ciągu zaledwie jednej dekady nowej „dzielnicy wodnej” możliwe było przede wszystkim dzięki dostępności funduszy unijnych, ale dużą rolę odegrały też starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a wreszcie również powołanie w 2006 roku na stanowisko pełnomocnika ds. Wisły architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego, który okazał się jednocześnie wizjonerem i skutecznym menadżerem – pisze Tomasz Żylski.
Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie W konkursie na zagospodarowanie kolejnego odcinka warszawskich bulwarów zwyciężyła pracownia WXCA.
Bulwary wiślane w Warszawie Bulwary nad Wisłą są tym rodzajem przestrzeni publicznej, jakiej dotąd Warszawie brakowało. Zaprojektowane z myślą o różnych rodzajach aktywności, każdego ciepłego dnia przyciągają tłumy mieszkańców – o nowo otwartym fragmencie stołecznych bulwarów, jego licznych architektonicznych atrakcjach i radykalnych zmianach, jakie dokonały się nad Wisłą w ciągu zaledwie jednej dekady piszą Jerzy S. Majewski i Tomasz Żylski. W numerze także wypowiedzi współautorów tej nowej nadrzecznej promenady: Patryka Zaręby i Doroty Rudawy z biura RS Architektura Krajobrazu oraz Jowity i Marka Kubaczków z Artchitecture, a także szczegółowa mapa ze zrealizowanymi w ostatnim czasie i dopiero planowanymi wokół obiektami.
Bulwary w Warszawie – podsumowanie dyskusji pokonkursowej Wisłostrada w tunelu, czy jako ulica zbiorcza, a nad samą rzeką tereny zielone, czy nowe budynki? To tylko niektóre z pytań, jakie stawiano podczas dyskusji po konkursie na nowy odcinek warszawskich bulwarów.