Architektura MuratorStudenciInnowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze

Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze

Wystawa Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej została zrealizowana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w ramach zajęć projektowych i przedstawia strukturę miasta Zabrze w innowacyjny sposób.

Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze
Nazwa projektu: MODELE STRUKTURY MIASTA ZABRZE Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej / MODELS OF THE CITY OF ZABRZE STRUCTURE Public space, mockup, 3D, augmented and virtual reality models
Autorzy projektu:
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, Paweł Białas, Magdalena Borowiecka, Kamil Bryłka, Klaudia Chudy, Michał Ciebień, Dominiki Kowalski, Marcin Klyta, Justyna Kurowska, Kamil Majchrzak, Grzegorz Staroń, Wiktoria Szostak, Dominika Zalewska, Katarzyna Zbrzeźniak, Paulina Zych
Realizowane w ramach przedmiotu:
Projektowanie Urbanistyczne- Struktura Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, rok III, sem 6,  rok akademicki 2020/2021
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński
Prowadzący zajęcia projektowe: dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Podczas trwania zajęć projektowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w grupie studentów przeanalizowaliśmy strukturę oraz wybrane przestrzenie miasta Zabrze. Efektem naszej pracy było stworzenie wystawy Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.
Do prezentacji uzyskanych danych użyliśmy wielu nietypowych narzędzi i sposobów m.in, powiązanie modeli fizycznych (makiet wielkoformatowych) z modelami cyfrowymi 3D, a także narzędzia rzeczywistości rozszerzonej (aplikacji, gogli VR) oraz fotopanoramy. Taki sposób prezentacji pozwala jednocześnie doświadczać przestrzeni fizycznej i wirtualnej opracowywanego tematu, co stanowi innowacyjną formę przekazu. Jest to kluczowy aspekt naszych działań, aby zaprezentować uzyskane dane i wybrane przestrzenie publiczne miasta w nietypowej formie - dostępnej, interesującej dla każdego oglądającego.  
Prace nad projektem odbywały się w 14 osobowej grupie, większość zadań odbywało się w formie zdalnej ze względu na warunki pandemiczne. Było to spore wyzwanie, aby skoordynować tak dużą grupę ludzi. Było to również bardzo owocne doświadczenie. Rozległy zakres tematów, długi proces tworzenia poszczególnych elementów projektu niejako wymusił podział na podgrupy projektowe odpowiadające za różne aspekty prac np. działania analityczne, modelowanie 3d, tworzenie makiet wielkoformatowych, itd. Dzięki takiemu działaniu w trakcie trwania semestru udało nam się zrealizować autorską bazę danych na temat struktury miasta Zabrze. Stworzyć makiety fizyczne i wirtualne oraz opracować nietypową formę prezentacji za pomocą najnowszej technologii.  Udało się to dzięki dużemu zaangażowaniu i obowiązkowości.  
Zespół autorski: Tomasz Bradecki, Paweł Białas, Magdalena Borowiecka, Kamil Bryłka, Klaudia Chudy, Michał Ciebień, Dominiki Kowalski, Marcin Klyta, Justyna Kurowska, Kamil Majchrzak, Grzegorz Staroń, Wiktoria Szostak, Dominika Zalewska, Katarzyna Zbrzeźniak, Paulina Zych.

W wyniku naszych działań powstała wystawa, film i publikacja łączącą ze sobą różne wymiary Zabrza, przedstawiająca miasto w innym świetle i w całkowicie nowy sposób. W ramach wystawy zaprezentowaliśmy makiety wybranych przestrzeni publicznych, plansze ze zdjęciami, modele 3d i film.  Dzięki naszym działaniom widz może nie tylko poznać miasto przez przysłowiowe “suche dane” w postaci tabel, map czy wykresów, ale także doświadczyć jego niepowtarzalnego charakteru, skali miasta, detalu architektonicznego i urbanistycznego. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu gogli VR, aplikacji mobilnych oraz modeli w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Podjęliśmy takie działania, aby w jak największym stopniu przybliżyć oglądającym charakter miasta Zabrze.
Wystawa i publikacja została zrealizowana dzięki współpracy i uczestnictwie w projekcie Archea, wiele naszych pomysłów czerpało z poprzednich edycji tego programu, mogliśmy również wyciągnąć z niego wiele ciekawych doświadczeń.
Wszystkie doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu wskazują, że wykorzystanie technologii wirtualnych upowszechni się w edukacji oraz doprowadzi do popularyzacji wykorzystywania podobnych opracowań bazujących na modelach. Realizowany przez nas projekt był innowacyjny ze względu na zastosowane technologie przekazu danych. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia przyczynią się do rozwoju i poszukiwań nowych sposobów przekazu danych w formie interaktywnej i dostępnej.Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+ Tematem pracy semestralnej studentów 3 roku Politechniki Śląskiej było zaprojektwoanie obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+, na działce zlokalizowanej w centrum Gliwic. Głównym celem projektu Magdaleny Borowieckiej i Kamila Bryłki było stworzenie wygodnego i przyjaznego miejsca przyszłym mieszkańcom, z jednoczesnym zachowaniem klimatu i charakteru otoczenia.
SENIORity, zespół opieki dla grupy +65 Studentki Politechniki Śląskiej Paulina Jeziorska i Oliwia Kapczyńska zostały laureatkami konkursu - Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego dla grupy wiekowej +65.
Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją Projekt skupia się na diagnozie przestrzennej i określeniu priorytetowych wytycznych projektowych dla obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej przeznaczonych dla osób z chorobami otępiennymi. Problem ten jest narastającym zjawiskiem nie tylko wśród osób starszych, a rozwiązania przestrzenne są uznanym czynnikiem mogącym wspierać jakość opieki nad chorymi i ich funkcjonowanie
SENIORTRIADA zespół opieki dla grupy +65 Studenci Politechniki Śląskiej Paulina Zych i Dominik Kowalski zostali laureatami konkursu Wienerberger - zastosowanie ceramiki w projekcie semestralnym. Zaprojektowali zespół opieki dla grupy +65, a w nim ażurową ścianę ceramiczną oraz wertykalne elementy przesłon elewacyjnych.
Modele struktury miasta Zabrze Modele fizyczne, cyfrowe oraz modele rozszerzonej rzeczywistości wybranych przestrzeni publicznych Zabrza według studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Multi Comfort Student Contest 2019: studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami międzynarodowego konkursu Spośród 2200 kandydatów z całego świata projekt „Co.Living” Anny Toborek i Joanny Machery otrzymał 1. miejsce w konkursie Saint-Gobain w Mediolanie