Architektura MuratorStudenciInnowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze

Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze

Wystawa Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej została zrealizowana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w ramach zajęć projektowych i przedstawia strukturę miasta Zabrze w innowacyjny sposób.

Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze
Nazwa projektu: MODELE STRUKTURY MIASTA ZABRZE Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej / MODELS OF THE CITY OF ZABRZE STRUCTURE Public space, mockup, 3D, augmented and virtual reality models
Autorzy projektu:
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, Paweł Białas, Magdalena Borowiecka, Kamil Bryłka, Klaudia Chudy, Michał Ciebień, Dominiki Kowalski, Marcin Klyta, Justyna Kurowska, Kamil Majchrzak, Grzegorz Staroń, Wiktoria Szostak, Dominika Zalewska, Katarzyna Zbrzeźniak, Paulina Zych
Realizowane w ramach przedmiotu:
Projektowanie Urbanistyczne- Struktura Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, rok III, sem 6,  rok akademicki 2020/2021
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński
Prowadzący zajęcia projektowe: dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Podczas trwania zajęć projektowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w grupie studentów przeanalizowaliśmy strukturę oraz wybrane przestrzenie miasta Zabrze. Efektem naszej pracy było stworzenie wystawy Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.
Do prezentacji uzyskanych danych użyliśmy wielu nietypowych narzędzi i sposobów m.in, powiązanie modeli fizycznych (makiet wielkoformatowych) z modelami cyfrowymi 3D, a także narzędzia rzeczywistości rozszerzonej (aplikacji, gogli VR) oraz fotopanoramy. Taki sposób prezentacji pozwala jednocześnie doświadczać przestrzeni fizycznej i wirtualnej opracowywanego tematu, co stanowi innowacyjną formę przekazu. Jest to kluczowy aspekt naszych działań, aby zaprezentować uzyskane dane i wybrane przestrzenie publiczne miasta w nietypowej formie - dostępnej, interesującej dla każdego oglądającego.  
Prace nad projektem odbywały się w 14 osobowej grupie, większość zadań odbywało się w formie zdalnej ze względu na warunki pandemiczne. Było to spore wyzwanie, aby skoordynować tak dużą grupę ludzi. Było to również bardzo owocne doświadczenie. Rozległy zakres tematów, długi proces tworzenia poszczególnych elementów projektu niejako wymusił podział na podgrupy projektowe odpowiadające za różne aspekty prac np. działania analityczne, modelowanie 3d, tworzenie makiet wielkoformatowych, itd. Dzięki takiemu działaniu w trakcie trwania semestru udało nam się zrealizować autorską bazę danych na temat struktury miasta Zabrze. Stworzyć makiety fizyczne i wirtualne oraz opracować nietypową formę prezentacji za pomocą najnowszej technologii.  Udało się to dzięki dużemu zaangażowaniu i obowiązkowości.  
Zespół autorski: Tomasz Bradecki, Paweł Białas, Magdalena Borowiecka, Kamil Bryłka, Klaudia Chudy, Michał Ciebień, Dominiki Kowalski, Marcin Klyta, Justyna Kurowska, Kamil Majchrzak, Grzegorz Staroń, Wiktoria Szostak, Dominika Zalewska, Katarzyna Zbrzeźniak, Paulina Zych.

W wyniku naszych działań powstała wystawa, film i publikacja łączącą ze sobą różne wymiary Zabrza, przedstawiająca miasto w innym świetle i w całkowicie nowy sposób. W ramach wystawy zaprezentowaliśmy makiety wybranych przestrzeni publicznych, plansze ze zdjęciami, modele 3d i film.  Dzięki naszym działaniom widz może nie tylko poznać miasto przez przysłowiowe “suche dane” w postaci tabel, map czy wykresów, ale także doświadczyć jego niepowtarzalnego charakteru, skali miasta, detalu architektonicznego i urbanistycznego. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu gogli VR, aplikacji mobilnych oraz modeli w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Podjęliśmy takie działania, aby w jak największym stopniu przybliżyć oglądającym charakter miasta Zabrze.
Wystawa i publikacja została zrealizowana dzięki współpracy i uczestnictwie w projekcie Archea, wiele naszych pomysłów czerpało z poprzednich edycji tego programu, mogliśmy również wyciągnąć z niego wiele ciekawych doświadczeń.
Wszystkie doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu wskazują, że wykorzystanie technologii wirtualnych upowszechni się w edukacji oraz doprowadzi do popularyzacji wykorzystywania podobnych opracowań bazujących na modelach. Realizowany przez nas projekt był innowacyjny ze względu na zastosowane technologie przekazu danych. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia przyczynią się do rozwoju i poszukiwań nowych sposobów przekazu danych w formie interaktywnej i dostępnej.Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Teatr światła - zwycięski projekt studentów z Polski w konkursie International VELUX Award 2020 Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych  konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zwyciężył w kategorii Badania nad światłem naturalnym w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.
Studenci projektują wschodnie wybrzeże jeziora Paprocańskiego w Tychach Prezentujemy projekt zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Monada - praca Piotra Gajdki i Krzysztofa Hendela zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez miasto Tychy.  
I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.
Projekt zespołu opieki 65+ Natalia Graba oraz Zuzanna Jóźwiak, studentki  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały laureatkami konkursu semestralnego dla Wektor Inwestycje, którego przedmiotem opracowania był wielofunkcyjny obiekt dla grupy wiekowej 65+.
Portugalia jako kraj pełen słońca i kontrastów - relacja z wymiany Erasmus+ w Lizbonie Inny kraj, inna kultura, inne potrzeby w miastach - takie wyzwania postawiła przede mną Portugalia w zajęciach projektowych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+. O przemyśleniach na temat wymiany, kraju i podejścia do projektowania w czasach pandemii.