/ Zostały dwa miesiące do wyjazdu na 15. Bie... - Architektura Murator"> Shipping questionnaires to the curators of national pavilions - Architektura-murator

Shipping questionnaires to the curators of national pavilions

Less than two months left to go to the 15th Biennale of Architecture in Venice! / Zostały dwa miesiące do wyjazdu na 15. Biennale Architektury w Wenecji!

Biennale

Questionnaire prepared during the meeting in Warsaw, the participants has sent to the curators of national pavilions. Until today, several curators of national pavilions has replied to our e-mails, among others: curators of Montenegro pavilion, Nigerian pavilion, South Korean pavilion, Luxembourg pavilion, Egyptian pavilion and the Philippine pavilion.

While waiting for an answer of the other curators, students are collecting basic data about the participating countries in the 15th International Exhibition and design graphic and layout of brochure, which will be a summary of workshops and will be presented in november at the conference in Kraków.

Przygotowaną podczas spotkania w Warszawie ankietę, uczestnicy wysłali do kuratorów pawilonów narodowych. Do tej pory odpowiedziało kilkunastu między innymi kuratorzy pawilonów: Czarnogóry, Nigerii, Korei Południowej, Luksemburgu, Egiptu i Filipin.

Czekając na odpowiedzi pozostałych kuratorów, studenci zbierają podstawowe dane o krajach uczestniczących w Biennale oraz opracowują grafikę i formę broszury, która będzie podsumowaniem całych warsztatów i zaprezentowana podczas listopadowej konferencji w Krakowie.

Tagi:
Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.