konferencje

Dyrektywa Budynkowa EPBD. Czy czeka nas fala renowacji?

2024-06-27 11:12

Według rządowych wyliczeń z 2022 będziemy musieli dokonać renowacji 7,5 miliona budynków. Od tego czasu nie mamy jednak jasnej strategii działania. O skutkach braku klarownych narzędzi i czekającej nas fali renowacji rozmawiano na konferencji poświęconej znowelizowanej niedawno Dyrektywie Budynkowej UE.

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym

Spis treści

 1. Dyrektywa Budynkowa EPBD - czym jest
 2. Dlaczego potrzebna jest masowa modernizacja. Fakty na temat budynków w Polsce
 3. Masowa modernizacja budynków według rządu - Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków czeka na zoparacjonalizowanie
 4. Problemy strukturalne na drodze do masowej modernizacji zasobu budynków w Polsce
 5. Uczestnicy konferencji o masowej modernizacji zasobu budynków w Polsce

Dyrektywa Budynkowa EPBD - czym jest

Przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej rewizji tzw. Dyrektywy Budynkowej (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) było procesem długotrwałym i złożonym, ale jego ostateczny finał w postaci wejścia w życie znowelizowanej wersji dyrektywy daje szansę na wdrożenie działań mających na celu nie tylko poprawę stanu budynków, czy komfortu ich użytkowania, ale też na obniżenie zużycia energii w sektorze budynków, a co za tym idzie, niższe emisje gazów cieplarnianych.

Link to polskiej wersji dyrektywy:

Dlaczego potrzebna jest masowa modernizacja. Fakty na temat budynków w Polsce

 • W Polsce, spośród 14 milionów budynków, 6,2 miliona to budynki mieszkalne, z czego większość, 5,6 miliona, stanowią budynki jednorodzinne.
 • Najwięcej, bo 21%,pochodzi z lat 1945-1970. 13% z 1979-1988, 11% z 1918-1944 a 5% powstało przed rokiem 1918. Około 6% - w latach 2012-2021.
 • Dominującym źródłem energii do ogrzewania gospodarstw domowych jest ogrzewanie sieciowe (40%), węgiel (36%), gaz ziemny (13%) oraz inne źródła (11%). Do przygotowania ciepłej wody około 32% gospodarstw domowych korzystało z ogrzewania sieciowego, około 24% korzystało z energii elektrycznej, około 17% używało gazowych podgrzewaczy wody, natomiast dwufunkcyjne kotły były używane w około 25% gospodarstw (paliwo stałe - 15%, gaz - 10%).

Około 70% tego zasobu to budynki niewłaściwie zaizolowane a około 3 mln jest wciąż jest wciąż ogrzewanych paliwami stałymi, co jest źródłem niskiej emisji pyłów i w konsekwencji, smogu. Ponad 80% zanieczyszczenia rakotwórczym benzoapirenem pochodzi z sektora komunalnego, podobnie jak około 40% pyłów zawieszonych, PM10 i PM 2.5.

Masowa modernizacja budynków według rządu - Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków czeka na zoparacjonalizowanie

W opublikowanej w lutym 2022 Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB) polski rząd przewidział, że do roku 2050 zostanie poddanych renowacji 7,5 miliona budynków. Pomimo, że weszła w życie dwa lata temu, dokument nie doczekał się operacjonalizacji a istniejące programy wsparcia wymiany kopciuchów, czy termomodernizacji nie zostały wprost powiązane z jej celami.

Problemy strukturalne na drodze do masowej modernizacji zasobu budynków w Polsce

na konferencji zwrócono uwagę na następujące problemy:

 • Fragmentaryczne podejście administracji publicznej
 • W konsekwencji, brak skutecznej polityki informacyjnej odnośnie korzyści społecznych z kompleksowej modernizacji budynków
 • Nieefektywne procedury wydawanie środków publicznych
 • Luka inwestycyjna w samorządach i rosnąca liczba pustostanów
 • Niski stopień wykorzystania finansowania komercyjnego i systemowego zaangażowania Międzynarodowych Instytucji Finansowych
 • Brak niefinansowych narzędzi wsparcia, które przyspieszyłyby procesy modernizacji budynków – systemowego doradztwa, klas energetycznych, zintegrowanych repozytoriów danych o budynkach i ich kondycji technicznej;
 • Brak powiązania skali oszczędności energii z wysokością wsparcia publicznego
 • „Zasypywanie” problemu rosnących cen zaopatrzenia budynków w ciepło i prąd

skuteczne wdrożenie dyrektywy (...) rodzi nadzieję na pokonanie wielu problemów strukturalnych, z którymi Polska mierzy się od lat, w tym przede wszystkim zmniejszenia lub nawet likwidację ubóstwa energetycznego, ale też kosztów utrzymania domów i mieszkań dla dużej części społeczeństwa Dyrektywa ma szansę wyzwolić impuls dla przygotowania polityki publicznej opartej na dowodach, która skierowana będzie na realizację tych celów, a której towarzyszyć będą odpowiednio dobrane środki finansowe i rozwiązania organizacyjne

  - podkreślała Justyna Glusman.

  Czytaj też:

  Uczestnicy konferencji o masowej modernizacji zasobu budynków w Polsce

  Konferencję otworzyła wiceminister Urszula Zielińska. W dyskusji panelowej brali udział Zofia Wetmańska, wiceprezeska Instytutu Reform, posłanka Gabriela Lenartowicz i Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Byli obecni także przedstawicieli biznesu - prezesi Firm członkowskich Fali Renowacji, Daikin, Danfoss, Knauf Insulation, ROCKWOOL, Signify i Velux.

  Przeczytaj także: 

  Justyna Glusman: 900 tysięcy ludzi mieszka w budynkach, które się do tego nie nadają