Architektura MuratorŻycie w Architekturze2000NAGRODA PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST: renowacja Kwartału Turzyńskiego

NAGRODA PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
ZA ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW O UMIARKOWANEJ WYSOKOŚCI CZYNSZU 1989-1999

RENOWACJA KWARTAŁU TURZYŃSKIEGO W SZCZECINIE
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE III EDYCJA

NAGRODA PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST: renowacja Kwartału Turzyńskiego

Renowacja Kwartału Turzyńskiego
Lokalizacja: między ulicami: Bolesława Śmiałego, Jana Karola Chodkiewicza, Pocztową i ks. Piotra Ściegiennego, Szczecin
Autorzy: Studio A-4, architekci Jacek Lenart (główny projektant), Stanisław Kondarewicz, Andrzej Frydrycki, Hanna Łozińska, Irena Kukla, Hanna Balcerek, Bohdan Bay, Jerzy Turowski, Lidia Trzebiatowska, Adam Miksa, Robert Frydrycki
Inwestor: Gmina Szczecin (do 1996 roku), Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (od 1997 roku)
Powierzchnia użytkowa: przed renowacją 21 160 m², po renowacji 25 512 m²
Projekt: od 1993
Realizacja: 1993- 2002
Publikacja: „Architektura-murator" 2/ 1999

Nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast za rozwiązania architektoniczne budynków o umiarkowanej wysokości czynszu
Najlepszy budynek Szczecina w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1989-1999

Uzasadnienie

Nagrodę przyznano za pionierską inicjatywę rewitalizacji zdegradowanych zespołów mieszkalnych będący przykładem do naśladowania w skali kraju.

...poprzedni
następny...