Architektura MuratorProjektyProjekt przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej

Projekt przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej

Zabytkowy budynek Hydromechaniki Politechniki Gdańskiem w przyszłości stanie się nowoczesnym centrum spotkań profesorów i studentów. I nagrodę w konkursie architektonicznym na przebudowę obiektu otrzymała praca opracowana przez zespół w składzie Ksenia Piątkowska, Jakub Figel oraz Filip Kurasz.

Projekt przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej
Projekt przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej, autorzy: Ksenia Piątkowska (szef zespołu), Jakub Figel oraz Filip Kurasz

Budynek Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej położony jest w najstarszej, zabytkowej części kampusu i podlega ochronie konserwatorskiej. Władze uczelni zdecydowały o jego przebudowie i przeznaczeniu na funkcje reprezentacyjne, wystawiennicze oraz przestrzenie służące integracji studentów i profesorów. W rozstrzygniętym w maju 2015 konkursie architektonicznym, pierwszą nagrodę przyznano pracy zgłoszonej przez Biuro Techniczne Kowiel. Jej autorami są Ksenia Piątkowska (szef zespołu), Jakub Figel oraz Filip Kurasz.

W części A projektanci ulokowali między innymi strefę wystawienniczą Muzeum Technikim oraz kawiarnię, salę prelekcyjno-koncertową (parter), salę wystawienniczą, salę klubową i pomieszczenia Zakładu Historii PG (piętro) oraz zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe (poddasze). W części B natomiast znajdą się m.in. dalsze przestrzenie wystawiennicze, księgarnia z mediateką i strefa co-workingu.

Autorzy zwycięskiej pracy zastąpili istniejące nieużytkowe poddasza przestrzeniami o nowych funkcjach. Zaproponowane przez nich nowe formy w elewacji wzdłuż Gmachu Głównego PG nawiązują do nachylenia istniejących dachów dwuspadowych. Dla zaakcentowania zlokalizowanej w nich funkcji - np. przestrzeni wystawienniczych czy nowego łącznika z Gmachem Głównym, niektóre z nowoprojektowanych segmentów zostały wysunięte przed lico ceglanej elewacji.

W elewacji wzdłuż gmachu Elektromechaniki i Automatyki, zaprojektowano kubiczne bryły, które mają zapewnić nowe powierzchnie użytkowe i poprawić proporcje wnętrza urbanistycznego przyległego do tej elewacji. Ponadto, proste formy dachów kondygnacji nadziemnej stanowią tło dla zachowanych na szczytach dwóch dachów historycznych sterczyn.

Wnętrza zaprojektowano tak, aby wyeksponować ich oryginalny charakter: w części przestrzeni ekspozycyjnej i barowej odkryto więźby dachowe (drewniane i stalowe), wyeksponowano ściany ceglane, uczytelniono arkady w przyziemiu części centralnej kompleksu. Na zewnątrz zachowano ceglane elewacje, których wygląd unowocześniono dzięki zastosowaniu grafitowej blachy.

Projekt ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na Biennale Architektury w Wenecji Nieinwazyjny System Pomiarowy, pozwalający analizować ruch miejski, został zaprezentowany podczas tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji. Za jego opracowaniem stoi zespół ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub Projekt skupia w sobie opracowanie wytycznych urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym będzie możliwe uporządkowanie przestrzenne Wdzydz. Szczegółowo rozwiązywana jest jedna z działek w centrum wsi, na której projektowane jest Centrum Minimalizmu jako implementacja filozofii minimalizmu.
Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.
Zajęcia on-line na Politechnice Gdańskiej: rozmowa z Katarzyną Barnaś, nową ambasadorką „Architektury-murator” Na studiach II stopnia, po uzyskaniu tytułu inżyniera, dużo osób podejmuje się pierwszej pracy w zawodzie. W normalnych warunkach zazwyczaj wiąże się to z ciągłą walką z czasem. W trakcie domowej izolacji pracę i studia mamy w jednym miejscu, co bardzo ułatwia organizację – o prowadzonej zdalnie nauce na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej rozmawiamy ze studentką Katarzyną Barnaś, nową ambasadorką „Architektury-murator”.
Architektura i budownictwo proekologiczne: rusza nabór na studia podyplomowe Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”.
Living buildings. Przyszłość biurowców 2050 Zorganizowany przez Politechnikę Gdańską we współpracy z infuture hatalska foresight institute konkurs postawił studentów przed zadaniem stworzenia koncepcji spekulatywnego biurowca. Projekty stały się illustracją do zaproponowanych przez instytut w raporcie scenariuszy przyszłości.