Architektura MuratorProjektySzkoła w Wilanowie Zachodnim

Szkoła w Wilanowie Zachodnim

Pracownia Piotr Bujnowski Architekt przygotowała koncepcję nowej szkoły w Wilanowie Zachodnim.

Szkoła w Wilanowie Zachodnim
Dwupiętrowy budynek z salą gimnastyczną planowany jest dla 750 uczniów. Teren wokół przekształcony zostanie w strefę parkową z placem zabaw i przestrzeniami rekreacyjnymi takimi jak boiska, ogródki warzywne dla uczniów czy zielony amfiteatr

Pod realizację budynku dzielnica przeznaczyła działkę na przedłużeniu ul. Oś Królewska, w pobliżu skrzyżowania z dopiero planowaną ul. Zdrową. Projekt przewiduje powstanie dwupiętrowej szkoły dla 750 uczniów, hali sportowej z wielofunkcyjną salą gimnastyczną oraz mniejszymi salami przeznaczonymi do zajęć tanecznych, judo itp. Architekci zaplanowali także parking podziemny, na dachu którego znajdować się będzie zewnętrzne boisko. Wśród materiałów wykończeniowych zaproponowali: naturalne drewno, cegłę i beton barwiony w masie. Teren wokół kompleksu przekształcony zostanie w strefę parkową. Głównym założeniem było stworzenie budynku sprzyjającego integracji oraz rozwojowi kreatywności – tłumaczą autorzy.

Zakończenie realizacji: 2020

Tagi:
Zespół szkół średnich w Klaus Zbudowany z drewna kompleks jest pierwszą placówką oświatową w Austrii, która spełnia surowe wytyczne dotyczące domów pasywnych. Projekt zespołu opracowało biuro Dietrich | Untertrifaller Architects.
Szkoła w formule PPP – rozbudowa liceum w Piastowie Rozbudowa piastowskiego liceum to pierwszy tak duży projekt oświatowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zespół autorstwa pracowni Radek Guzowski Architekt ma zostać oddany do użytku już w przyszłym roku.
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne projektu pracowni Punkt Zero Dobiega końca realizacja wielofunkcyjnego zespołu w podwarszawskich Markach. Kompleks mieszczący m.in. szkołę, pływalnię i bibliotekę publiczną ma być w założeniu zeroenergetyczny.
Regionalizm krytyczny – o szkole w Kazimierzu Dolnym Ewa Kuryłowicz Budynek stanowi bardzo wartościowy przykład próby nawiązania do tradycji i interpretacji genius loci w sposób autorski oraz z pełnym szacunku ukłonem w stronę architekta koncepcji oryginalnej. Z tego powodu z pewnością wielokrotnie będzie punktem odniesienia w temacie rozwoju architektury w historycznych zespołach urbanistycznych – pisze Ewa Kuryłowicz.
Budowanie na skarpie – o konstrukcji szkoły w Kazimierzu Dolnym Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus Wcześniejszy budynek zlokalizowany był na półce wciętej w południowe zbocze wzniesienia zwanego Wzgó-rzem Trzech Krzyży. Obiekt stanowił ponadto formę ściany oporowej, utrzymującej nagromadzone przez lata osady lessowe zalegające na skalnej opoce wzgórza. Należało więc bardzo starannie zaplanować i przepro-wadzić prace związane z rozbiórką istniejącego obiektu, zabezpieczeniem skarpy na czas robót, wykonaniem fundamentów, trwałym reprofilowaniem i zabezpieczeniem podciętego zbocza wzgórza – piszą Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus.
Zespół szkół w Kazimierzu Dolnym Dawny gmach szkoły powstał według projektu Karola Sicińskiego, autora powojennej odbudowy miasta. Nowa koncepcja jest pełna nawiązań do jego dzieła, bez naśladownictwa, a ze zrozumieniem istoty wizji poprzednika – o realizacji nowej szkoły w historycznym zespole urbanistycznym piszą Ewa Kuryłowicz i Krzysztof Mycielski, a trudne zagadnienie techniczne związane z usytuowaniem budynku na skarpie wyjaśniają konstruktorzy Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus. W numerze także wypowiedź autorów projektu, Małgorzaty Pilinkiewicz i Tomasza Studniarka, oraz krótka historia okoliczności powstania obiektu.