Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

012026

Opis pracy

Pomysł na zagospodarowanie poddasza nadszybia został zainspirowany sytuacją kopalń w Polsce. Wiele z nich zostało zamkniętych i nie pełni już swojej funkcji. To co po nich pozostało, to między innymi, zabytkowe, często bardzo atrakcyjne architektonicznie nadszybia, będące symbolicznymi pomnikami dawnej działalności wydobywczej. Na samym Śląsku można znaleźć osiem takich unikatowych wież, które zostały wpisane na "Szlak Zabytków Techniki". Warto zaznaczyć, że wspomniane nadszybia łączą rozwiązania konstrukcyjne, podobne proporcje oraz wertykalny charakter wież. Z uwagi na zaistniałe podobieństwa, naszą propozycję na przywrócenie im dawnej wagi, nadanie im nowej funkcji oraz stworzenie w nich przyjaznej przestrzeni pragniemy przedstawić na przykładzie Szybu "Andrzej" w Rudzie Śląskiej. Szyb "Andrzej" to unikatowy przykład tego typu budowli, dzięki grubym murom oraz wysuniętej przed lico koronie przypomina basztę obronną typu "Małachow". Jest to ceglane nadszybie, której budowę rozpoczęto w 1870 roku, jako wieżę wyciągową ówczesnej kopalni "Gottessegen" (pol: "Błogosławieństwo Boże"). Prezentowała się wówczas jako czterokondygnacyjna budowla z dachem kopertowym. Obecnie jej fundamenty zostały zasypane, a cała część nadziemna tworzą otwartą przestrzeń. Główne założenia koncepcji odnoszą się do funkcji jaką pełniły szyby w czasach swojej świetności. Służyły do transportu węgla kamiennego na powierzchnię, a co za tym idzie były łącznikiem między górniczym światem, a ludźmi, których zaopatrzały w surowiec niezbędny w ich codziennym funkcjonowaniu. Naszym priorytetem było zachowanie charakteru obiektu również na poziomie funkcji. Stąd pomysł, aby przywrócić dawną kondygnację poddasza oraz podzielić ją na trzy strefy. Pierwsza strefa jest próbą ukazania wnętrza zainspirowanego pochodzeniem węgla, druga jego procesem wydobywczym , a ostatnia odnosi się do pozyskiwanie z niego energii. Odwiedzający z różnych środowisk będą mieli okazję na odcięciem się od świata zewnętrznego, dzięki stopniowemu wdrażaniu się w tajemniczy klimat miejsca. Rozwiązanie wprowadzone na poddaszu umożliwią przybyszom, zapoznanie się z technologią wydobywczą oraz historią i specyfiką danego szybu. Dzięki takim rozwiązaniom kreowana przestrzeń umożliwi proces poznania przez połączenie zmysłów. Zabytkowe nadszybia są nie tylko cenną pozostałością po wydobywczej tradycji, ale również są to landmarki będące ważnymi urbanistycznie obiektami, dominantami w pejzażu miasta. Zakładamy, że takie obiekty stałyby się własnością miasta oraz oferowałyby wstęp wolny mieszkańcom. Pomysł zakłada proces edukacji odwiedzających, oraz dzięki braku narzuconych funkcji w przestrzeniach relaksacyjnych, pozwala na odpoczynek i izolację od miejskiego gwaru. Kolejnym ważnym aspektem naszego projektu jest zaproponowanie dźwigu osobowego, dzięki któremu poddasze byłoby dostępne, dla niepełnosprawnych, osób starszych i kobiet z dziećmi. Sprzyja to integracji społecznej. Co więcej, dzięki odpowiedniej lokalizacji windy, użytkownicy będą mogli odbyć tę samą drogę przez projektowane strefy niezależnie od sposobu dotarcia na najwyższą kondygnację.

Praca konkursowa
patroni