Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Jerzy Łątka

Jerzy Łątka

Wrocław
Jerzy Łątka architekt, projektant i naukowiec związany z Zespołem Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W pracy badawczej i projektowej zajmuje się możliwościami wykorzystania papieru i jego pochodnych do realizacji nowatorskich konstrukcji a także architekturą tymczasową, pomocową i społeczną. W 2017 roku obronił doktorat na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (w Departamencie Architectural Engineering + Technology). Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobył w polskich i międzynarodowych biurach projektowych oraz uczelniach wyższych. Odbył praktyki zawodowe i staże naukowe w Polsce, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii i Holandii. W 2013 roku wraz z Shigeru Ban Architects i Voluntary Architects Network brał udział w projekcie i budowie przedszkola Paper Nursery School w mieście Yaan w Chinach.
Edukacja
  • Politechnika Wrocławska , 2009, mgr . inż. arch.
  • Uniwersytet Techniczny w Delft, 2017, dr
Obecna praktyka zawodowa:
  • archi-tektura.eu, główny projektant
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, asystent naukowo-dydaktyczny
Wybrane realizacje:
  • Pawilon Wystawowy Politechniki Wrocławskiej, ul. Plac Solny, Wrocław
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • Faculty of Architecture TU Delft, 2017-2018
Nagrody i wyróżnienia
  • I miejsce w konkursuie FutuWRO w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, 2016
  • Jeden z 30 Kreatywnych Wrocławian, 2017
  • Jeden z 10 Innowatorów poniżej 35 roku życia wg MIT Technology Review, 2017
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • brak danych
ORGANIZATOR