ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
Wielofunkcyjna sala audytoryjna dla TAURON Ciepło sp. z o.o. Dziedziniec Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej

Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
Adres: Lublin, ul. Nadbrzystycka 36/44
Autor: AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o., Andrzej M. Chołdzyński, Architekt
Współpraca: Współpraca autorska: arch. Artur Chołdzyński, Współpraca: tech. arch. Radosław Gawryś, arch. Andrzej Kazulak
Inwestor: Politechnika Lubelska
Powierzchnia działki: 35250m²
Powierzchnia użytkowa: 14026 m²
Kubatura: 121348 m³
Projekt: 2009 – 2012
Realizacja: 2014
Opis autorski:

Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (CIiZT) zlokalizowany jest przy wschodniej granicy kampusu Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Wydziału Mechanicznego, Rektoratu i Biblioteki. Teren opada w kierunku południowo-wschodnim; różnice niwelet w kierunku NW-SE wynoszą ok. 820cm. Teren, na którym zlokalizowany jest budynek CIiZT przylega od strony południowej do ustanowionej Planem Strefy Ochrony i Kształtowania Krajobrazu Kulturowego B31 o charakterze parku kulturowego, obejmującej pozostałości dawnego folwarku jezuickiego. W obrębie Strefy ochronie podlegają: budynek dworu oraz pozostałości zabudowy folwarcznej w postacie spichlerza, a także reliktowo zachowany układ parkowy wraz z przedpolem ekspozycji biernej i czynnej w obszarze od skarpy do rzeki Bystrzycy. Zaprojektowano na wzór „hotel industriel” okresu Oświecenia i rewolucji przemysłowej budynek na umiarowym 100x50 planie prostokąta o pięciu kondygnacjach. Stworzony pejzaż porządkuje istniejące założenie parkowo – pejzażowe doliny Bystrzycy zdekomponowane przez ostatnie stulecie i wzbogaca je o nowe wartości kulturowe i semantyczne. Zaprojektowany budynek tworzy północno-wschodnią pierzeję odtworzonego dziedzińca folwarcznego, zlokalizowanego w centralnej części dawnego folwarku, a obecnie znajdującego się w centralnej części kampusu uczelni. Główne wejście do projektowanego budynku, zlokalizowane od strony południowo-zachodniej przylega do dziedzińca i jest dostępne przez kładkę przerzuconą nad naturalną fosą otaczającą budynek; kładka nad fosą otaczającą budynek prowadzi także do wejścia tylnego, zlokalizowanego przy ciągu pieszym łączącym ul. Nadbystrzycką z budynkiem Biblioteki, od strony północno-wschodniej. Na kondygnacjach pierwszej, drugiej czwartej i piątej zlokalizowano pomieszczenia laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych, pomieszczenia administracyjne i biurowe zlokalizowano na kondygnacji trzeciej, pomieszczenia techniczne zlokalizowane są na kondygnacjach pierwszej i trzeciej, pomieszczenia gospodarcze na kondygnacji pierwszej. Fasadę budynku stanowi żelbetowa rama o trawersach równych 8,10m wypełniona oknami i okładziną z cortenu oraz systemem żaluzji starowanym elektrycznie, które w zależności od funkcji, pomieszczeń, wymogów technologicznych, wymogów doświetlenia lub ograniczenia światła słonecznego itp., wypełniane są pakietami dwu lub trzyszybowymi ze szkła przeziernego lub zmatowionego, płytami wielokomorowego poliwęglanu przeziernego lub zmatowionego itp. Stropy sprężone dwóch podłużnych traktów skrajnych o rozpiętości ca 16,2 m są wykonane po raz pierwszy jako prototyp w tego typu budynku w Polsce na wschód od Wisły. Trójtraktowy układ konstrukcyjny zawiera także węższy, środkowy trakt obsługujący z szachtami instalacyjnymi i schodami. Podział budynku na strefy pożarowe rozdzielone w pionie daje możliwość nieograniczonych otwarć funkcjonalno – przestrzennych międzykondygnacyjnych. Zaprojektowano układ przestrzenny, który może być różnorodnie modyfikowany oraz przekształcany w trakcie eksploatacji budynku przyjmując różnorodne funkcje użytkowe bez naruszania podstawowych elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych odpowiadających za sprawne jego funkcjonowanie.

Dziedziniec Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej Wielofunkcyjna sala audytoryjna dla TAURON Ciepło sp. z o.o. Lista zgłoszeń