ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
CENTRUM USŁUG KORPORACYJNYCH W PŁOCKU
DOM W LIPKOWIE DOM POD DĘBEM

CENTRUM USŁUG KORPORACYJNYCH W PŁOCKU
Adres: Ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09-400 Płock
Autor: SDA SZCZEŚNIAK DENIER S.C. / Marek Szcześniak, Agnieszka Siwek, Urszula Jurzysta, Adam Ankiewicz, Paulina Szymaniak
Współpraca: Magdalena Tymosiewicz, Anna Zagorec, Alicja Tomaszewicz, Marcin Kot
Inwestor: PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.
Powierzchnia działki: 23141m²
Powierzchnia użytkowa: 6943 m²
Kubatura: 45578 m³
Projekt: 2013 – 2013
Realizacja: 2014
Opis autorski: CUK to 6-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A, certyfikowany w systemie BREEAM, zrealizowany u zbiegu ulic Ignacego Łukasiewicza i Witolda Zglenickiego na terenie Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Obiekt ten stanowi część szerszego programu rozwojowego spółki PPPT. Myślą przewodnią w projektowaniu biurowca było stworzenie budynku "wizytówki" dla spółki PPPT. Budynek odzwierciedla filozofie Inwestora - jest ekologiczny oraz przyjazny dla otoczenia i człowieka funkcjonującego w jego przestrzeni, zaprojektowany dla ludzi z uwzględnieniem i zastosowaniem najnowszych technologii, a jednocześnie oszczędny w eksploatacji. Budynek CUK zlokalizowany został wzdłuż osi północ – południe w północno – wschodnim narożniku działki. Ze względu na optymalny kształt aerodynamiczny, związany z kierunkiem klina napowietrzającego, forma obiektu oparta została na planie wydłużonego równoległoboku. Dodatkowo takie usytuowanie i kształt bryły zapewniają optymalne i równomierne doświetlenie pomieszczeń biurowych światłem słonecznym, a skośne ściany poprawiają przepływ powietrza wokół budynku. Jednocześnie takie umiejscowienie obiektu nawiązuje do układu urbanistycznego pozostałych budynków znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu zakładów petrochemicznych, jak i do siatki zabudowy samych zakładów. Ze względu na znaczną ilość istniejącej zieleni na działce zdecydowano się na zachowanie jak najwięcej liczby drzew, dzięki czemu stanowią one tło dla nowoczesnej architektury budynku oraz są ważnym elementem tworzącym przyjazny klimat otoczenia i pracy w samym biurowcu. Podstawowym materiałem elewacyjnym obiektu jest cegła - jako materiał ciepły, niestarzejący się, wieczny, ponadczasowy i elegancki. To, co stanowi o wyjątkowości elewacji to szerokie, przeszklone rozcięcie na hal windowy, które dzieli budynek na dwie części oraz znajdująca się obok tuba - tunel z cofniętymi i przeszklonymi wejściami do budynku. Dodatkowym elementem fasad są pionowe żyletki, które pełnią zarówno funkcję techniczną - zacieniają okna, jak i estetyczną - ocieplają i ożywiają elewacje biurowca. Hol wejściowy wykończony został drewnem, a recepcja wykonana została z onyxu, hol windowy w całości wykończony jest surowym betonem ze stalową klatka schodową oplatającą ściany szachtów windowych. Ważnym elementem projektu jest również układ osi konstrukcyjnych obiektu który oparty został na module 1,35 m tworząc siatkę słupów o rozpiętości 6,75 m stanowiącej wielokrotność podstawowego modułu konstrukcyjnego. Moduł ten narzucił również rozplanowanie pomieszczeń biurowych na rzucie biurowca, jak i rytm okien na elewacjach, tworząc układ prosty, spokojny i racjonalny. Logika rozwiązań funkcjonalnych, ich czytelność i optymalny układ komunikacji pionowej są również mocną stroną projektu. Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń zintegrowana z zielenią na zewnątrz poprzez duże okna i przeszklony hol windowy, dała wiele możliwości ukształtowania wzorcowej o wysokiej jakości powierzchni administracyjno – biurowej.

DOM POD DĘBEM DOM W LIPKOWIE Lista zgłoszeń