ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
DOBRA WOLA
Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej Przedszkole Arka Noego w Warszawie

DOBRA WOLA
Adres: Warszawa, ul. Jana Kazimierza 1/29
Autor: S.A.M.I. ARCHITEKCI / Mariusz Lewandowski, Jarosław Ptaszyński
Współpraca: Anna Albiniak, Paweł Ptaszyński, Jakub Hanula, Piotr Młudzik, Aleksandra Wyrzykowska, Adam Spychała, Agata Rybicka-Jasińska
Inwestor: DANTEX S.A. ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa
Powierzchnia działki: 12212m²
Powierzchnia użytkowa: 18588 m²
Kubatura: 151640 m³
Projekt: 2011 – 2013
Realizacja: 2014
Opis autorski: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zaprojektowany został przy ul. Jana Kazimierza 1/29 na terenie dzielnicy Wola w Warszawie, gdzie bezpośrednie jak i dalsze sąsiedztwo ulega dynamicznym przemianom. Przestrzeń miejska przed budynkiem od strony ulicy Jana Kazimierza wpisuje się skalą i funkcją w istniejące otoczenie, jednocześnie podnosi rangę i ustanawia nowe standardy rozwiązań formy, detalu architektonicznego i jakości materiałów. Jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie kwartału zabudowy o współczesnej urbanistyce i formie architektonicznej z rozpoznawalną dominantą przestrzenną w narożniku północno-wschodnim, z której rozpościera się widok na centrum Warszawy i zrewitalizowane parki Szymańskiego i Moczydło. Bryła budynków składa się z kilku części posadowionych na wspólnym garażu podziemnym przykrytym zielonym dziedzińcem. Każda z części stanowi oddzielną bryłę. Elementami spinającymi je w spójną całość są poziome podziały z naprzemiennymi ryzalitami okładanymi piaskowcem, oraz balustrady wraz z maskownicami stropów podkreślające linearny charakter podziałów i proporcji budynków. Jest to forma pierzejowej zabudowy wysokości VII kondygnacji wzdłuż ulicy Jana Kazimierza, z wycofaniami na najwyższej kondygnacji o głębokość około 1,5m. Bryły w pierzejach ulicznych zostały rozczłonkowane poprzez kompozycję modułowych loggi, balkonów i okien. W narożniku północno - wschodnim budynek podwyższa się do IX kondygnacji z antresolą tworząc formę dominanty całego zespołu. Bryła dominanty została nastawiona na bazową wysokość zasadniczego korpusu pierzei siedmiokondygnacyjnej. Jest ona kompilacją kilku brył prostopadłościennych, których kształt został dobrany do formy zwieńczenia i zapewnia jednocześnie niezbędne wartości przesłaniania i nasłonecznienia budynków sąsiednich. Wewnątrz kwartału bryły obniżają się do VI i IV kondygnacji. Wzdłuż ulic wewnętrznych parter cofnięty jest w stosunku do lica kondygnacji wyższych i tworzy podcienia wzdłuż lokali usługowych. Partery ze względu na funkcje usługowe zostały całkowicie przeszklone. Podstawowym układem komunikacyjnym jest ul. Jana Kazimierza i drogi wewnętrzne wokół projektowanego kwartału. Bardzo ważnym elementem tworzącej się przestrzeni miejskiej wzdłuż ul. Jana Kazimierza jest ciąg pieszo-jezdny z placykiem rekreacyjnym w przestrzeni między budynkami A i C oraz głównym wejściem na teren osiedla. Program inwestycji przewiduje realizację 326 mieszkań na kondygnacjach I-IX oraz lokali usługowo-handlowych na parterze.

Przedszkole Arka Noego w Warszawie Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej Lista zgłoszeń