ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Ośrodek Wypoczynkowy "Guzianka" Narodowego Banku Polskiego w Rucianem Nidzie
PERŁY KALINY - budynek B2 Adaptacja budynku spichlerza na lofty mieszkalne

Ośrodek Wypoczynkowy "Guzianka" Narodowego Banku Polskiego w Rucianem Nidzie
Adres: Guzianka 7 12-220 Ruciane Nida
Autor: "Sosak i Sosak Projekt" zp z o.o. arch. Anna Dąbrowska-Sosak; arch. Stanisław Sosak
Inwestor: Narodowy Bank Polski o/okr w Olsztynie Al. Piłsudskiego 11/17 10-959 Olsztyn
Powierzchnia działki: 4500m²
Powierzchnia użytkowa: 1403 m²
Kubatura: 6605 m³
Projekt: 2000 – 2001
Realizacja: 2002

Adaptacja budynku spichlerza na lofty mieszkalne PERŁY KALINY - budynek B2