ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych
Stadion Miejskiego Klubu Sportowego CRACOVIA Centrum Handlowo - Rozrywkowe "SILESIA CITY CENTER" (2005r.) z rozbudową (2011r.)

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych
Adres: Kielce, ul. Zamkowa 3
Autor: arch. Regina Kozakiewicz Opałka Pracownia Projektowa Kielce
Współpraca: arch. Jacek Nowakowski, arch. Dorota Nowakowska
Inwestor: Gmina Kielce
Powierzchnia działki: 5312m²
Powierzchnia użytkowa: 2534 m²
Kubatura: 10500 m³
Projekt: 2007 – 2009
Realizacja: 2011

Centrum Handlowo - Rozrywkowe "SILESIA CITY CENTER" (2005r.) z rozbudową (2011r.) Stadion Miejskiego Klubu Sportowego CRACOVIA