ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Otoczenie i dach Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STERNICZEJ 96/98/100 Nowe wejście do Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu

Otoczenie i dach Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim
Adres: Podzamcze Checińskie k.Kielc
Autor: eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec / Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa
Współpraca: Paulina Nosalska
Inwestor: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Powierzchnia działki: 31115m²
Powierzchnia użytkowa: 31115 m²
Kubatura: 26650 m³
Projekt: 2011 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski:

Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim zostało wpisane w zabytkowy zespół dawnego dworu starościńskiego, parku i folwarku. Projekt siedziby Centrum Nauki zakłada podkreślenie i wyeksponowanie starościńskiego dworu stanowiącego najważniejszy element kompozycji przestrzennej dawnego folwarku. Zdecydowaliśmy, że kluczowe będzie podporządkowanie nowego obiektu relacjom widokowym dworu z zamkiem w Chęcinach i kościołem w Starochęcinach oraz – w skali wnętrza urbanistycznego – z zabytkowym spichlerzem. Postanowiliśmy również podkreślić relacje budynku z krajobrazem otwartym, m.in. poprzez zagłębienie części kubatury poniżej poziomu terenu i przekrycie wznoszącym się łagodnie, zielonym dachem. Dach pomyślany jako przedłużenie ogrodu jest ogólnodostępną przestrzenią publiczną i elementem ekspozycji. Obiekt Centrum Nauki uzupełnia kompozycję przestrzenną zespołu dworu starościńskiego i dawnego folwarku i wraz z dworem oraz spichlerzem tworzy wewnętrzną przestrzeń czyli plac ze stawem, który zapożycza odbicie zamku w Chęcinach. Ogród na dachu wpisuje się w ideę budynku i Centrum Nauki i Techniki. Został zaprojektowany tak, aby uczyć o krajobrazie i roślinach otaczających Gór Świętokrzyskich. Forma zainspirowana pracami artysty i architekta krajobrazu Roberto Burle Marxa, zawiera materiał skalny i roślinny opowiadający o geologii, geobotanice i florze otaczającego krajobrazu. Podczas spaceru na wieńczący ogród belweder, przechodzi się kolejno przez okręg Chęciński, Konecki i Łysogórski. Lokalizacja gołoborzy kamiennych współgra z konstrukcją dachu i dociąża go w odpowiednich miejscach. Oszczędna i przemyślana lokalizacja elementów technicznych pozwoliła uzyskać niezakłóconą całościową powierzchnię ogrodu. Ogród na dachu i otoczenie Centrum zostało połączone z rekonstruowanymi ogrodami barokowymi (proj. Z. Myczkowski z zespołem). Całość staje się ciągłą przestrzenią łączącą architekturę i krajobraz, historię i współczesność.

Nowe wejście do Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STERNICZEJ 96/98/100 Lista zgłoszeń