ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
PRZEBUDOWA SZLAKU POWROTNEGO PRZY BŁĘDNYCH SKAŁACH
Muzeum Ognia Hala przemysłowo-produkcyjna W-7 w kompleksie WPP-T

PRZEBUDOWA SZLAKU POWROTNEGO PRZY BŁĘDNYCH SKAŁACH
Adres: KUDOWA-ZDRÓJ, OBR. BUKOWINA, DZ. NR 109/16
Autor: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE ZBIGNIEW CISŁO/ MARTA MILKE, ZBIGNIEW CISŁO
Współpraca: PIOTR KOWALCZYK, MAREK SZCZUREK,ARTUR MALIK
Inwestor: PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
Powierzchnia działki: 341431m²
Powierzchnia użytkowa: 1271 m²
Projekt: 2013 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski: Całe zamierzenie obejmuje przebudowę szlaku turystycznego powrotnego z labiryntu Błędnych Skał. Teren zostanie zagospodarowany w taki sposób, aby udostępnić szlak turystom mającym problemy z poruszaniem się, ułatwić obsługę. Przebudowa ma również na celu, uatrakcyjnienie tego szlaku. Istniejące, mocno już zużyte schody terenowe zostaną wymienione. Posadzka całej ścieżki zostanie wyłożona płytami z piaskowca. W miejscach punktów widokowych, planuje się budowę tarasów, w celu zwrócenia uwagi turystów na te punkty oraz, by korzystanie z nich było bezpieczne. Planuje się również zagospodarować plac przy wyjściu z labiryntu, który przybierze formę urządzonego placu z równą posadzką z płyt z piaskowca. Istniejące stoiska z pamiątkami w tym miejscu zostaną zastąpione dużą wiatą. Projektowana wiata usytuowana na placu, w miejscu gdzie krzyżują się dwa szlaki piesze (czerwony i zielony), będzie pełniła funkcję kasy, punktu sprzedaży pamiątek oraz będzie miejscem wypoczynku turystów. Charakterystyczna forma budynku, przypisana do miejsca, w którym stanie. Przekrycie dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 50 stopni. Pokrycie gontem drewnianym. Wykonana w konstrukcji z drewna, nawiązuje do istniejących na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, obiektów o podobnej funkcji. Urządzenie terenu stanowią również niezbędne elementy małej architektury tj. ławostoły, drogowskazy, tablice informacyjne, kosze na śmieci. Tablice informacyjne i drogowskazy ustawione zostaną na początku oraz na końcu szlaku.

Hala przemysłowo-produkcyjna W-7 w kompleksie WPP-T Muzeum Ognia Lista zgłoszeń